USTROJ ŽIVOG SVIJETA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
USTROJ ŽIVOG SVIJETA by Mind Map: USTROJ ŽIVOG SVIJETA

1. Čestice

1.1. sva priroda i živi svijet

2. Stanica

2.1. osnovna građevna jedinica svih živih bića

2.2. jednostanični organizmi

2.2.1. jedna stanica

2.2.2. papučica, ameba, kišna alga i bakterija

2.2.3. zbivaju svi životni procesi potrebni za održavanje života

2.3. mnogostanični organizmi

2.3.1. više stanica- složeniji organizmi

2.3.2. pas, mačka, čovjek, maslačak

3. Tkiva

3.1. stanice jednakog oblika i jednake uloge

4. Organi

4.1. različita tkiva grade organe

4.2. srce, bubrezi, jetra, oko

5. Organski sustavi

5.1. skupina organa-ista zadaća

5.2. dišni sustav, probavni sustav, živčani sustav

6. Organizam

6.1. organski sustavi povezani u cjelinu

6.2. čovjek

7. Jedinka

7.1. svaki organizam kao jedno živo biće

7.2. vuk, žaba, orao, morski pas

8. Stanište

8.1. područje za život

8.2. najpovoljniji uvjeti

8.3. šuma, more, livada, jezero

9. Populacija

9.1. jedinke iste vrste

9.2. jedno stanište

9.3. smeđi medvjed, bjeloglavi sup, bijeli zec

9.4. gustoća populacije- broj jedinki na staništu

10. Biocenoza- životna zajednica

10.1. sve populacije na istom staništu

10.2. more: populacija školjki, algi i riba

11. Ekosustav

11.1. životna zajednica zajedno na staništu

11.2. rijeka, jezero, listopadna šuma, lisca, zec

12. Biosfera

12.1. prostor na Zemlji naseljen živim bićima

12.2. obuhvaća: zrak, kopno i voda