Ігрові технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ігрові технології by Mind Map: Ігрові технології

1. Ігрові технології навчання – це особливий метод навчання, який передбачає засвоєння навчального матеріалу та змісту освіти, формує взаємодію педагога і студент за допомогою гри, а також допомагає знайти та отримати бажану ціль, тобто досягти певного результату.

2. переваги використання технології у навчанні ІМ

2.1. 1) залучення учнів до активної діяльності; 2) ігрові технології значно підвищують мотивацію до вивчення іноземних мов, що дозволяє більше концентруватися і більше докладати зусиль до навчальної діяльності, яка здійснюється через ігрові технології, а також, не відволікаючись, довше займатися цією діяльністю; 3) гра вчить застосовувати знання на практиці, розвиває творчі здібності, виховує почуття колективізму; 4) позитивно впливаючи через підвищення мотивації на навчальну поведінку дитини, як суб’єкта навчання, стимулюючи навчальну активність цього суб’єкта; 5)використання ігрових технологій істотно поліпшує результати навчальної діяльності.

3. недоліки використання технології у навчанні ІМ

3.1. 1) iнколи iгри вимагають бiльших витрат часу порiвняно з іншими видами завдань; 2) пiд час гри можливi неконтрольованi спалахи емоцiй учнів, погiршення їхньої поведiнки, а вiдтак i формування звички нестриманостi; 3) недосконало розроблені ігри можуть привести до невдач i розчарувань; 4)в деяких iграх обмежується чисельнiсть учасникiв, цi iгри неможливо використати для фронтального навчання; 5)під час ігрової діяльності вчителю може бути складно оцінювати учнів.

4. типові форми взаємодії при використанні технології

4.1. 1) гра залучає до активної пізнавальної діяльності кожного учня окремо і всіх разом, тим самим, є ефективним засобом управління навчальним процесом; 2) навчання у грі здійснюється за допомогою власної діяльності учня, що особливим видом практики, в процесі якого засвоюється до 90% інформації; 3) гра – вільна діяльність, що дає можливість вибору, самовираження, саморозвитку для її учасників; 4) гра має певний результат і стимулює учня до досягнення мети(перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети; 5) у грі команди або окремі учні спочатку рівні(немає поганих і гарних учнів, а тільки гравці); результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здібностей, витримки, умінь і характеру; 6) безосібний процес навчання у грі набуває особистого значення; 7) змагальність – невід’ємна складова гри – приваблива для учнів; задоволення, отримане від гри, створює комфортний стан на уроках і підсилює бажання вивчати предмет.