Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Piaggio by Mind Map: Piaggio

1. ADMIN

1.1. FRONTEND

1.1.1. Báo cáo

1.1.1.1. Báo cáo khách đã đặt lịch

1.1.1.2. Báo cáo theo doanh thu hóa đơn

1.1.1.3. Báo cáo theo đánh giá chất lượng dịch vụ (Chưa hài lòng, bình thường, hài lòng)

1.1.2. Tin tức

1.1.3. Quản lý

1.1.3.1. Toàn bộ ds khách hàng

1.1.3.2. Danh sách đại lý

1.1.4. Công cụ marketing

1.1.4.1. Gửi notification đến khách

1.1.4.2. Gửi đến đại lý

1.1.4.3. Gửi sms marketing

1.2. BACKEND

1.2.1. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN PHÂN QUYỀN

1.2.2. QUẢN LÝ DS ĐẠI LÝ

1.2.3. QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

1.2.4. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN TỔNG

1.2.5. QUẢN LÝ SẢN PHẨM

1.2.6. QUẢN LÝ TIN TỨC

1.2.7. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG -> TOÀN BỘ ĐẠI LÝ

1.2.7.1. VẼ BIỂU ĐỒ

2. ĐẠI LÝ

2.1. FRONTEND

2.1.1. Báo cáo

2.1.1.1. Báo cáo khách đã đặt lịch

2.1.1.2. Báo cáo theo doanh thu hóa đơn

2.1.1.3. Báo cáo theo đánh giá chất lượng dịch vụ (Chưa hài lòng, bình thường, hài lòng)

2.1.2. Tin tức

2.1.2.1. Tin tức từ hãng

2.1.2.2. Tin dành cho đại lý

2.1.3. Công cụ marketing

2.1.3.1. Đại lý gửi pust notification đến các khách đã sử dụng dịch vụ tại đại lý đó

2.1.3.2. Gửi SMS marketing đến khách hàng

2.1.4. Đặt lịch

2.1.4.1. View danh sách khách đặt lịch thông thường, call action : gọi điện, gửi tin nhắn, zalo

2.1.4.2. View danh sách khách đặt dịch vụ mobile service : Nhân viên nào đã nhận xe, trả xe

2.1.4.2.1. NHÂN VIÊN: Quét mã QR và Hiện Mã QR cá nhân khi nhận trả xe khách

2.1.4.2.2. ADMIN: SHOW TOÀN BỘ THÔNG TIN

2.1.4.3. View danh sách khách hàng đặt SOS: call action gọi điện, chỉ đường

2.1.4.3.1. NHÂN VIÊN: Quét mã QR và Hiện Mã QR cá nhân khi nhận trả xe khách

2.1.4.3.2. ADMIN: SHOW TOÀN BỘ THÔNG TIN

2.2. BACKEND

2.2.1. View screen lên tivi: Danh sách khách đặt lịch thông thường

2.2.2. View: xác nhận đặt lịch

2.2.3. View: Đổi lịch đặt

2.2.4. View: Nhập hóa đơn sau khi sử dụng dịch vụ.

3. KHÁCH HÀNG

3.1. ĐẶT LỊCH

3.1.1. Đặt lịch thông thường

3.1.2. Đặt lịch mobile service

3.1.3. Đặt lịch SOS

3.2. ĐÁNH GIÁ

3.2.1. Chưa hài lòng

3.2.1.1. Thái độ Chuyên Nghiệp Tiện ích phòng chờ Chi phí dịch vụ Chất lượng sửa chữa Tính sẵn có của phụ tùng thay thế

3.2.2. Bình thường

3.2.3. Hài lòng

3.3. SHOP

3.3.1. Thương hiệu: piaggio, vespa...

3.3.2. Danh mục: Phụ tùng, đồ chơi, thời trang

3.4. Quản lý hóa đơn

3.5. Loyalty

3.5.1. Tích điểm

3.5.2. Thăng hạng

3.5.2.1. Đồng, bạc, vàng, kim cương

3.5.3. Ưu đãi

3.5.3.1. Đổi điểm lấy ưu đãi

3.5.3.2. Danh sách ưu đãi đã nhận

3.5.4. Affiliate

3.5.4.1. Giới bạn bè tải app

3.5.4.1.1. Nhận điểm

3.6. Tin tức

3.6.1. Tin tức từ hàng

3.6.2. Các hoạt động

3.6.3. Sản phẩm mới

3.7. Thông báo

3.7.1. Thông báo hệ thống

3.7.2. Thông báo khuyến mãi

3.7.3. Thông báo tin tức

3.8. Thông tin đại lý

3.9. Tiện ích

3.9.1. Nhắc nhở lịch bảo dưỡng cho khách

3.9.2. Quét mã QR

3.9.3. Mã QR cá nhân

3.10. Tìm kiếm cây xăng gần nhất