Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Task-based learning by Mind Map: Task-based learning

1. Переваги:

1.1. 1) завдання, які виконують учні в межах цього підходу, мотивують дітей до роботи, викликають інтерес; 2) передбачені різні форми роботи (учні працюють у парах та групах); 3) даний підхід має чітку структуру, що дає змогу вчителю правильно спроектувати урок; 4) учні беруть участь у спонтанних і автентичних розмовах; 5) завдання стосуються дій реального світу і забезпечують достатню можливість для учнів брати участь у реальних навколишніх подіях.

2. Недоліки:

2.1. 1)даний підхід складно застосовувати з дітьми молодшого шкільного віку; 2)дуже складно знайти завдання, які цілком відповідатимуть життєвому досвіду дітей; 3) такий урок складно спланувати на 100%, врахувати всю потрібну лексику та структури, які учні будуть використовувати під час виконання завдання; 4) складність деяких тем для опанування дітьми молодшого шкільного віку.

3. Типові форми взаємодії:

3.1. • Формат уроку на основі завдань дозволяє учням спочатку зосередитися на змісті, а вже потім на формі. • Учні зосереджені на самостійному виконанні завдання (без активного втручання вчителя). • Навчання організовано навколо завершення завдання. Вчитель дає учням різні завдання, а потім приклади мови, яку вони можуть використовувати для виконання завдання. • Для того, щоб виконати завдання, учні повинні використовувати цільову мову в контексті на кожному етапі уроку. Вони в першу чергу орієнтовані на значення і вільні від контролю вчителя. • Наприкінці уроку учні зосереджуються на граматиці. Це допомагає їм зрозуміти те, що їм потрібно вивчати. • Сутність навчання, заснованого на завданнях, полягає в тому, що учні повинні постійно намагатися вчитися. Прогрес залежить від зусиль учня.

4. Підхід TBL передбачає організацію освітнього процесу через активне залучення учнів до виконання реальних завдань. Таким чином, виконуючи ті чи інші завдання учні опановують та використовують ті мовні та мовленнєві засоби, які необхідні для успішного його виконання.Урок іноземної мови, який побудовано за підходом TBL, будується на основі завдань. Існує дві моделі інтеграції підходу TBL в освітній процес:

4.1. Модель 1.Perform the Task-Listen to the netive Speaker*s Performanse-Repetition of the Task Модель 2.feedbask in the form of a recast-Perform The Task-feedbask in the form of a recast