Norrøn og Barokken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norrøn og Barokken by Mind Map: Norrøn og Barokken

1. Barokken (1595– 1750)

1.1. Kjennetegn på perioden/samfunnet

1.1.1. - Et blodig århundre (Religionskrigene) - Store klasseforskjeller (fattig – rik) - Enevelde - kongen har absolutt makt - Folk er fattige og søker dermed trøst hos gud og konge - Heksejakt

1.2. Form

1.2.1. Sterke følelser - lidenskap og frykt - Sterke virkemidler: o Kontraster o Overdrivelser o Overdådighet o Utbroderinger og ornamenter

1.3. Innhold

1.4. Realisme (1875-1890) & Naturalisme (1885–1890)

2. Norrønlitteratur

2.1. Språk og stil i sagalitteraturen

2.1.1. • Knapt og konsist språk • Bare de dramatiske høydepunktene er med • Underdrivelser • Ideal • Indre ro og balanse, ingen dødsangst • Trofasthet • Ættefølelse • Styrke • Kvinnene • enten gode eller onde • Skulle ikke selv krige, men kunne egge mennene til kamp • Mannsdominert samfunn, deres syn på kvinner kommer til uttrykk

2.2. Vikingtid

2.2.1. Skrivesystem var runeskrift

2.2.2. Mytologi

2.2.2.1. Myter som forklarer gudeverdenen og universet

2.2.2.1.1. o Guddommelige vesener o Hvordan verden ble til o Hvordan verden er ordnet o Hvordan verden vil gå under

2.2.2.2. Æser = guder Åsynier = gudinner

2.2.2.2.1. ◦ Tor ◦ Odin

2.2.2.3. Andre mytologiske skapninger

2.2.2.3.1. ◦ Jotner ◦ Fenrisulven ◦ Midgardsormen

2.3. Kjennetegn

2.3.1. Ættesamfunn

2.3.2. Mannsidealer med krigeridealer

2.3.3. Mannsidealer med krigeridealer

2.3.4. Ære og hevn

2.3.5. Tro på skjebne

2.3.6. Dyrkning av de norrøne gudene

2.3.7. Kvinnene enten gode eller onde

2.4. Form og Innhold

2.4.1. Form

2.4.1.1. Sagaslitteraturen: -autoral og refererende synsvinkel - knapt og konsist språk - bare de dramatiske høydepunktene er med - underdrivelser - slekstre

2.4.1.2. Kvadene: -allitterasjon - metaforbruk som kenninger (metaforer) og heiti (omskrivninger)

2.4.2. Innhold

2.4.2.1. -ættesamfunn - mannsidealer med krigeridealer - indre ro og balanse som ideal - ære og hevn - tro på skjebne - dyrking av de norrønne gudene - kvinnene enten gode eller ondre

2.4.3. Guder

2.4.4. Gammelt

2.4.5. Norsk

2.4.6. Kultur

2.4.7. Vikingtid

2.4.8. Runeskrift - Skrivesystem for språk

2.4.9. Historie

2.4.10. Vikinger

2.4.11. Mytologi

2.4.12. Samfunn

2.5. Forfattere & Tekster

2.5.1. Sagalitteratur

2.5.1.1. Snorre Sturlason

2.5.1.1.1. Heimskringla: Soga om Olav den Heilage

2.5.1.1.2. Den yngere edda ("Snorre-Edda")

2.5.1.2. Kongesaga

2.5.1.2.1. Kongesagaer er de norrøne sagaene som handler om norske konger ◦ Tar for seg kongerekka fra ca år 800-1200 Kjente forfattere ◦ Eksempel: Snorre Sturlasons «Heimskringla» Sentralt virkemiddel er den dramatiske situasjonen

2.5.2. Poesi (Dikt/Kvad)

2.5.2.1. Islendingsogaene (29): Njålssoga

2.5.2.1.1. Ramser opp slektstavla

2.5.2.1.2. Personskildring (det ytre)

2.5.2.1.3. Handling:

2.5.2.2. Eldre Edda

2.5.3. Viktig å "virke" troverdig

2.5.3.1. Kunne nevne navn til hovedpersonene i teksten når den ble fortalt

2.5.3.1.1. eks. Åslaug Sigurdsdatter