Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МАУ ОНОШ ЗҮЙ by Mind Map: МАУ ОНОШ ЗҮЙ

1. ҮЗЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

1.1. дээрээс доош

1.1.1. Нүүр царай

1.1.1.1. насандаа тохирсон

1.1.1.2. наснаасаа ахимаг

1.1.1.3. наснаасаа залуу

1.1.2. бие бялдар

1.1.2.1. нормостеник

1.1.2.2. астеник

1.1.2.3. гиперстеник

1.1.3. биеийн байршил

1.1.3.1. идэвхтэй

1.1.3.2. идэвхгүй

1.1.3.3. албадмал

1.1.4. толгой

1.1.4.1. хэлбэр

1.1.4.2. хуйх, хаг

1.1.4.3. үс, хөдөлгөөн, заадас

1.1.4.4. хаван хөөнгө

1.1.4.5. гэмтэл язрал

1.1.5. амны хөндий

1.1.5.1. өнгө

1.1.5.1.1. бадган

1.1.5.1.2. хижиг халуун

1.1.5.2. яр шарх

1.1.5.3. идэгдсэн байдал

1.1.5.4. цус гарсан

1.1.5.5. жавж салстын байдал

1.1.6. тагнай

1.1.6.1. өнгө

1.1.6.2. хөөж хавдах

1.1.6.3. идээ цус

1.1.6.4. шар усны өвчин

1.1.6.4.1. гүвдрүү

1.1.6.4.2. хавтгай цагаан

1.1.6.4.3. ам гэмтсэн

1.1.7. залгиур

1.1.7.1. өнгө

1.1.7.2. хаван хөөнгө

1.1.7.2.1. хий

1.1.7.3. идээ, өвдөх байдал

1.1.7.3.1. бадган

1.1.7.4. дууны өнгө

1.2. төвөөс зах руу

1.2.1. их бие

1.2.1.1. ясны хот

1.2.1.1.1. хүзүү

1.2.1.2. алтан зоос

1.2.1.2.1. нуруу

1.2.1.3. амьсгалын шүтээн

1.2.1.3.1. цээж

1.2.1.4. хэвлий

1.2.1.4.1. хэлбэр

1.2.1.4.2. сулрал, дүүрэл

1.2.1.4.3. чангарал, сулрал

1.2.1.4.4. хөдөлгөөн

1.2.1.4.5. амьсгалд оролцсон байдал

1.2.2. мах булчин

1.2.2.1. чангарал, сулрал

1.2.2.2. хаван хавдар

1.2.2.3. хөдөлгөөн

1.2.2.4. өнгө

1.2.2.5. хэлбэр

1.2.3. бүлх шөрмөс

1.2.3.1. ар

1.2.3.1.1. бүлх

1.2.3.2. урд

1.2.3.2.1. шөрмөс

1.2.3.3. мөчдийн хэвийн байршил

1.2.3.4. хөдөлгөөн

1.2.3.5. тэгш хэмт байдал

1.2.4. арьс

1.2.4.1. бүрэн бүтэн байдал

1.2.4.2. уян хатан

1.2.4.3. мэдрэмж

1.2.4.4. хуурайшилт тослог

1.2.4.5. тууралт, нөсөө

1.2.4.6. шарх, сорив

1.2.4.7. өнгө

1.2.4.8. хөөнгө, шүүс

1.2.4.9. судасжилт

1.2.5. хавдар

1.2.5.1. хий

1.2.5.1.1. хөхөвтөр өсөх буурах шинжтэй

1.2.5.2. шар

1.2.5.2.1. улаан шар, өвдөлт их

1.2.5.3. бадган

1.2.5.3.1. цайвар, өвдөлт бага

1.2.6. хаван

1.2.6.1. муу шар ус

1.2.6.1.1. бөөрний өвчин

1.2.6.1.2. зүрхний өвчин

1.2.6.1.3. халуун өвчин

1.2.6.1.4. хүйтэн өвчин

1.3. 5

1.3.1. хэл

1.3.1.1. зүрх гэдэс

1.3.1.1.1. өнгө

1.3.1.1.2. хэмжээ

1.3.1.1.3. өнгөр

1.3.1.1.4. тууралт

1.3.1.1.5. хөхлөг

1.3.1.1.6. шүдний ором

1.3.1.1.7. мурийлт

1.3.1.1.8. доод судас

1.3.1.1.9. ерөнхий өвчин

1.3.2. чих

1.3.2.1. бөөр давсаг

1.3.2.1.1. бөөрний өвчин

1.3.2.1.2. шарын өвчин

1.3.2.1.3. шар усны өвчин

1.3.2.1.4. цөсний өвчин

1.3.2.2. хүйс

1.3.2.2.1. эр

1.3.2.2.2. эм

1.3.2.2.3. хүүхэд

1.3.3. нүд

1.3.3.1. элэг цөс

1.3.3.1.1. харц

1.3.3.1.2. өнгө

1.3.3.1.3. хөдөлгөөн/нистагм

1.3.3.1.4. хүүхэн хараа

1.3.3.1.5. ерөнхий өвчин

1.3.4. хамар

1.3.4.1. уушги, бүдүүн гэдэс

1.3.4.1.1. дүр урвасан бадганы гүйх мөр

1.3.5. уруул

1.3.5.1. дэлүү ходоод

1.3.5.1.1. зузаан нимгэн

1.3.5.1.2. хэлбэр

1.3.5.1.3. өнгө

1.3.5.1.4. чийг

1.3.5.1.5. хомхой

1.3.5.1.6. ерөнхий өвчин

1.4. шээс

1.4.1. 3 цаг 9 ёс

1.4.1.1. халуун үед

1.4.1.1.1. өнгө

1.4.1.1.2. үнэр

1.4.1.1.3. уур

1.4.1.1.4. хөөс

1.4.1.2. уур арилах үед

1.4.1.2.1. ялзмаг

1.4.1.2.2. булингар

1.4.1.3. хөрөхийн үед

1.4.1.3.1. өөрчлөгдөх ёс

1.4.1.3.2. хувирч өөрчлөгдөх ёс

1.5. хир ялгадас

1.5.1. цэр

1.5.1.1. ерөнхий өвчин

1.5.1.1.1. хий

1.5.1.1.2. шар

1.5.1.1.3. бадган

1.5.2. бөөлжис

1.5.2.1. хий

1.5.2.1.1. цайвар

1.5.2.1.2. хөөс их

1.5.2.1.3. хоосон огих

1.5.2.2. шар

1.5.2.2.1. шар ногоон

1.5.2.2.2. ус ихтэй

1.5.2.2.3. цөс шиг гашуун амттай

1.5.2.3. бадган

1.5.2.3.1. идсэн юмны өнгө

1.5.2.3.2. наалданги

1.5.2.3.3. идсэн нь хэвээр гарна

1.5.3. өтгөн

1.5.3.1. хий

1.5.3.1.1. цайвар шар

1.5.3.1.2. их хөөс их

1.5.3.1.3. үнэр бага хэмжээ бага

1.5.3.2. шар

1.5.3.2.1. шар хардуу

1.5.3.2.2. цустай

1.5.3.2.3. өмхий

1.5.3.3. бадган

1.5.3.3.1. цайвар

1.5.3.3.2. салс их

1.5.3.3.3. идсэн юм нь гарах

1.5.4. хумс

1.5.4.1. эрхий

1.5.4.1.1. уушги

1.5.4.1.2. олгой

1.5.4.2. долоовор

1.5.4.2.1. элэг

1.5.4.2.2. цөс

1.5.4.3. дунд

1.5.4.3.1. зүрх

1.5.4.3.2. гэдэс

1.5.4.4. ядам

1.5.4.4.1. дэлүү

1.5.4.4.2. ходоод

1.5.4.5. чигчий

1.5.4.5.1. бөөр

1.5.4.5.2. давсаг

2. ХҮРЭЛЦЭХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

2.1. Судас оношилгоо

2.1.1. өглөө өлөн үед хийх

2.1.1.1. өмнөх өдөр

2.1.1.1.1. хоолны дэглэм

2.1.1.1.2. явдал мөрийг хянах

2.1.2. тэгшхэн байрлалд хийх

2.1.2.1. суулгаж байгаад барих

2.1.2.2. хэвтэрт

2.1.2.2.1. зүрх гар

2.1.3. цог (II) ган (III) чаг (IV) a.radialis арьс мах ясанд дарах

2.1.3.1. цог

2.1.3.1.1. дээд зүүн

2.1.3.1.2. доод баруун

2.1.3.1.3. доод зүүн

2.1.3.1.4. доод баруун

2.1.3.2. ган

2.1.3.2.1. дээд зүүн

2.1.3.2.2. дээд баруун

2.1.3.2.3. доод зүүн

2.1.3.2.4. доод баруун

2.1.3.3. чаг

2.1.3.3.1. дээд зүүн

2.1.3.3.2. дээд баруун

2.1.3.3.3. доод зүүн

2.1.3.3.4. доод баруун

2.1.3.4. хүйс

2.1.3.4.1. эр хүн-баруун

2.1.3.4.2. эм хүн-зүүн

2.1.3.5. судасны чанар

2.1.3.5.1. ЭР СУДАС

2.1.3.5.2. ЭМ СУДАС

2.1.3.5.3. ХОЛИМОГ

2.1.3.6. өтөл нас

2.1.3.6.1. 1мин-60-75 удаа

2.1.3.7. бие давхар

2.1.3.7.1. адил бус лугшилт мэдрэгдэх

2.1.4. хүүхэд

2.1.4.1. эрхий, долоовор-р дарах

2.1.4.1.1. нялхас

2.1.4.1.2. бойжилт

2.2. АР, ӨВРИЙН БЭЛЧИР ТЭМТРЭХ

2.2.1. 35

2.2.1.1. АР

2.2.1.1.1. 23

2.2.1.2. ӨВРИЙН

2.2.1.2.1. 12

3. АСУУХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА

3.1. НЭР

3.1.1. ТАНЫ НЭР ХЭН БЭ?

3.2. НАС

3.2.1. ТА ХЭДЭН НАСТАЙ ВЭ?

3.3. АЖИЛ

3.3.1. ТА ЯМАР АЖИЛ ХИЙДЭГ ВЭ?

3.3.1.1. АЖЛЫН БАЙРНЫ ОРЧИН ЯМАР ВЭ

3.4. ЗУРШИЛ

3.4.1. АРХИ УУДАГ УУ?

3.4.2. АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГ ЯМАР ВЭ?

3.4.3. ТАМХИ ТАТДАГ УУ?

3.5. ӨВЧИН

3.5.1. ТА ӨӨР ЯМАР НЭГЭН ӨВЧТЭЙ ЮУ?

3.6. ЗОВИУР

3.6.1. ТАНЫ ХААНА ЗОВИУРТАЙ БАЙНА ВЭ?

3.7. ОН САР ЦАГ

3.7.1. ХЭЗЭЭНЭЭС ЗОВИУР ЭХЛЭСЭН БЭ?

3.7.2. ХЭДЭН ЦАГТ ӨВДДӨГ ВЭ?

3.8. ШИНЖ ТЭМДЭГ

3.8.1. ЯМАР ЯМАР ШИНЖ ТЭМДЭГ ИЛЭРДЭГ ВЭ?

3.9. УДАМШИЛ

3.9.1. ТАНЫ ГЭР БҮЛД ЯМАР НЭГЭН УДАМШЛЫН ӨВЧИН БАЙГАА ЮУ?

3.10. ОНОШИЛГОО

3.10.1. ӨМНӨ НЬ ЯМАР НЭГЭН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДСАН УУ?

3.11. ЭМИЙН БОДИС

3.11.1. ЗОВИУРТАЙ ҮЕД ЯМАР ЭМ УУДАГ ВЭ?

3.11.2. ӨМНӨ НЬ ЯМАР НЭГЭН ЭМ УУДАГ БАЙСАН УУ?