Здания, которые нужно выполнить

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Здания, которые нужно выполнить by Mind Map: Здания, которые нужно выполнить

1. Акмеология

1.1. ИНДЗ + презентация

1.2. Тесты (30 шт)

1.3. 2,3,6 семинар в презентациях

1.4. Словарь

2. Cучасні напрямки зарубіжної психології

2.1. Виконання 3 ІНДЗ + таблиця

2.2. Чи семінарські відповіді

3. Сучасні інформаційно- комунікаційні технології у психології

3.1. http://moodle.kmpu.edu.ua/ipsp/login/index.php

3.2. Створення інформаційних матеріалів засобами Microsoft Office Publisher

3.3. Розробка електронного навчального комплексу

3.4. Розміщення контенту курсу у відкритому ресурсі Moodle

3.5. Створення портативного електронного підручника Файл

4. Теоретико-методологічні проблеми психології

4.1. Семінар 9. Проблема методології та методу в практичній психології 1. Питання методології практичної психології 2. Методи наукового дослідження та засоби буденного психологічного пізнання 3. Три складові психологічної технології 4. Характеристики психологічної технології

4.2. Семінар 10. Концепція психотехнічної теорії Ф.Є. Василюка 1. Академічна і психотехнічна теорія: цінності, адресат, суб'єкт пізнання 2. Психотехнічна теорія: особливості контакту, процесу і процедури дослідження 3. Психотехнічне знання, його предмет. 4. Співвідношення предмета й методу в психотехнічній теорії

4.3. ІНДЗ

5. Ділова англійська мова

5.1. ІНДЗ у вигляді заданих завдань. Вивчити слова!

6. Олімпіада з 26.04 по 28.04

6.1. Призентація до Психологічного центру допомоги "Повір у себе"

7. Психологія віктимної поведінки

7.1. 2 відповіді по типам особистості і по списку тем

8. Новый узел