Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Здания, которые нужно выполнить by Mind Map: Здания, которые нужно выполнить
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Здания, которые нужно выполнить

Акмеология

Акмеология

ИНДЗ + презентация

Тесты (30 шт)

2,3,6 семинар в презентациях

Словарь

Cучасні напрямки зарубіжної психології

shifts in consumer tastes away from the firm's products emergence of substitute products new regulations increased trade barriers

Виконання 3 ІНДЗ + таблиця

Чи семінарські відповіді

Сучасні інформаційно- комунікаційні технології у психології

lack of patent protection a weak brand name poor reputation among customers high cost structure lack of access to the best natural resources lack of access to key distribution channels

http://moodle.kmpu.edu.ua/ipsp/login/index.php

Створення інформаційних матеріалів засобами Microsoft Office Publisher

Розробка електронного навчального комплексу

Розміщення контенту курсу у відкритому ресурсі Moodle

Створення портативного електронного підручника Файл

Теоретико-методологічні проблеми психології

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА (навчальний проект) Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. Орієнтовна структура ІНДЗ – наукове дослідження у вигляді відповідей  на низку сформульвоних питань. Оформлення роботи: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології».

Семінар 9. Проблема методології та методу в практичній психології 1. Питання методології практичної психології 2. Методи наукового дослідження та засоби буденного психологічного пізнання 3. Три складові психологічної технології 4. Характеристики психологічної технології

Семінар 10. Концепція психотехнічної теорії Ф.Є. Василюка 1. Академічна і психотехнічна теорія: цінності, адресат, суб'єкт пізнання 2. Психотехнічна теорія: особливості контакту, процесу і процедури дослідження 3. Психотехнічне знання, його предмет. 4. Співвідношення предмета й методу в психотехнічній теорії

ІНДЗ

Ділова англійська мова

ІНДЗ у вигляді заданих завдань. Вивчити слова!

Олімпіада з 26.04 по 28.04

Призентація до Психологічного центру допомоги "Повір у себе"

Психологія віктимної поведінки

2 відповіді по типам особистості і по списку тем

Новый узел