34.DÖNEM ÇALIŞMA PLANI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
34.DÖNEM ÇALIŞMA PLANI by Mind Map: 34.DÖNEM ÇALIŞMA PLANI

1. Uzmanlık Komisyonları (27)

1.1. AR-GE KOMİSYONU

1.2. ASANSÖR KOMİSYONU

1.3. BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU

1.4. DOĞALGAZ KOMİSYONU

1.4.1. Doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren üyeler ile ilişkilerin geliştirilmesi

1.4.1.1. İGDAŞ a kayıtlı firma ve mühendislerin listelerine ulaşılması

1.4.1.2. Üyelere firmalarında ziyaretler yapılması.

1.4.2. İGDAŞ doğalgaz yetki firmalarında çalışan kaynakçı ve tesisatçı ustaların eğitim ve sertifika sınavlarının odamız tarafından yapılması

1.4.3. Nihayi tüketiciye doğalgaz kullanımı ile ilgili basit kuralların anlatıldığı bilgilendirmeler yapılması.

1.5. ENDÜSTRİ 4.0 KOMİSYONU

1.5.1. Atık Yönetimi ve Akıllı Şehirler

1.5.1.1. Atık yönetiminde otomasyon sistemi uygulamaları ve oda - firma işbirliği ile yapılması

1.5.1.2. Atık yönetimi ile ilgili webibar planlaması

1.5.1.2.1. Emir Barın, Vedat Hara ve Feyyaz Yücel' den oluşan çalışma grubu belirlendi. Belediyeler ile yapılabilecek çalışmalar ve gerçekleştirilebilecek Webinar konuları belirlenecek.

1.5.2. Sosyal Medya Etkinlik Çalışmaları

1.5.2.1. Endüstri 4.0 bileşenleri ile ilgili içerik çalışmalarının spotify podcast kanalı üzerinden yapılması

1.5.2.1.1. "Dijital Dönüşüm Komponentleri" ve "Emeğin Geleceği" olmak üzere 2 konu üzerinde çalışılacak.

1.5.3. MMO Dijitalleşme Sürecine Katkı

1.5.3.1. Motorlu araçlar komisyonu ile birlikte İETT kontrollerinde dijitalleşme

1.5.4. Pandemi Süreci Dijital Çözümler

1.5.4.1. Covid-19 pandemisi döneminde firmaların iş süreçlerinin sektörel olarak analiz edilmesi ve firmaların pandemi sürecinde hangi dijital süreçlerle ayakta kalabileceği konusunda çalışma yapılması.

1.5.4.1.1. İçerikler belirlenerek Dijital Survivor çalışmalarına başlanacak.

1.5.5. Dijital Dönüşüm Webinar Eğitim İçerikleri Oluşturulması

1.5.6. Endüstri 4.0. Metodolojisi

1.5.6.1. Anketler ve Slido' lar ile Metodoloji Çalışması yapılması

1.6. ENERJİ KOMİSYONU

1.6.1. Şube Etkinliklerine Destek Verilmesi

1.6.1.1. Makina120dk

1.6.1.2. Bülten

1.6.1.3. Eğitimler - MİEM

1.6.1.4. MakinaTV

1.6.2. Yerel Enerji Kurultayı Düzenlemek

1.6.3. Alt Çalışma Grupları

1.6.3.1. Konvansiyonel Enerji Kömür Santralleri Doğalgaz Santralleri Çalışma Grubu

1.6.3.2. Enerji Verimliliği Çalışma Grubu

1.7. HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER KOMİSYONU

1.8. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

1.9. KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

1.9.1. Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı uygulayan kurumlara karşı etkin mücadele için çalışma yapılması.

1.9.2. İşyerlerinde daha fazla kadın mühendis çalıştırılması için çalışma yapılması.

1.9.3. Kadına yönelik mobbing, psikolojik ve cinsel tacizlerin karşısında çalışma yapılması.

1.9.4. Tüm mühendislerin çalışmasını kolaylaştıran kreş vb. uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışma yapılması.

1.9.5. TMMOB’nin düzenlediği kadın etkinliklerine katılmak ve alınan kararların uygulanması için çalışılacak Şube kadın komisyonu faaliyetlerine destek verilmesi.

1.10. KALDIRMA İLETME MAKİNALARI

1.10.1. Operatör Eğitimler Çalışması

1.11. KAMU ÇALIŞANLARI KOMİSYONU

1.11.1. Kamuda Çalışan Üye Belirlenmesi

1.11.2. Kamuda Çalışan Üyelerin Çalışmalara Katılımını Sağlamak

1.12. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR KOMİSYONU

1.13. KENTLEŞME ve YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU

1.13.1. Kent sorunlarının tespiti

1.13.1.1. Kent sorunlarına ilişkin etkinlikler yapmak,

1.13.1.2. Raporlar hazırlayarak yerel yönetimlere önerilerde bulunmak

1.13.1.3. Üye ve Topluma Rapor Olarak Sunmak

1.13.2. Ulaşım politikalarına müdahale

1.13.2.1. Ulaşım sorunlarına ilişkin etkinlikler yapmak,

1.13.2.2. Raporlar hazırlayarak yerel yönetimlere önerilerde bulunmak

1.13.2.3. Üye ve Topluma Rapor Olarak Sunmak

1.13.3. Afetler Konusunda Çalışma

1.13.3.1. Afetlere ilişkin etkinlikler yapmak,

1.13.3.2. Raporlar hazırlayarak yerel yönetimlere önerilerde bulunmak

1.13.3.3. Üye ve Topluma Rapor Olarak Sunmak

1.13.4. 39 İlçede Faaliyet Göstermek Amacı İle Çalışma

1.14. KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK KOMİSYONU

1.14.1. Genç ve Kadın Girişimci Üyelerimize Yönelik Çalışma

1.14.2. KOBİ olan Üyelere Yönelik Çalışma

1.14.2.1. Eğitim

1.15. LPG/CNG KOMİSYONU

1.15.1. Yayın Çalışmaları

1.15.1.1. "Oda Sektör Raporu" güncelleme çalışması

1.15.1.2. Makale, bilgilendirme, not, sunu

1.15.1.3. CNG içerikli kitapçık çalışması

1.16. MAKİNA İMALATI VE CE İŞARETLEMESİ KOMİSYONU

1.17. MEKANİK TESİSAT KOMİSYONU

1.18. MOTORLU ARAÇLAR KOMİSYONU

1.19. PLASTİK MALZ. VE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ KOM.

1.20. SMM KOMİSYONU

1.20.1. 32. Dönemde hayata geçirdiğimiz online proje kontrolü uygulamsının belediyelerde de yaygınlaşması ve geliştirlmesi çalışmalarını yapılması.

1.20.2. Sanal Ofis ve Ortak Ofis Çalışmalarının SMM lere Sunulması

1.20.3. "FEANI / EUR-ING Avrupa’ da Mühendislik İçin Gerekli Koşullar" ile İlgili Çalışma Yapılması

1.20.4. Standartlar ile İlgili Çalışma Yapmak

1.21. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

1.21.1. Şubemizin hizmet binasında yer alan şube lokali; gerçekleşen hizmetlerin üyelerimizin ve üyelerimizin dostlarının istek ve talepleri doğrultusunda geliştirilmesiyle daha işlevsel hale getirilmesi

1.21.1.1. Mezun Dernekleri ile görüşülerek lokalde etkinlik yapılması sağlanacak.

1.21.2. Üyelere Yönelik Etkinlikler

1.21.2.1. Satranç Turnuvası

1.21.2.2. Fotoğrafçılık Atölyesi

1.22. (TALAŞLI) İMALAT TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU

1.22.1. KAYNAK KOMİSYONU

1.23. UÇAK-HAVACILIK-UZAY MÜH. MESLEK DALI KOM.

1.23.1. Etkinlik Planlamalarının Analizlere Göre Yapılması

1.24. ÜCRETLİ İŞSİZ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

1.25. YANGIN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

1.26. YAPI DENETİM KOMİSYONU

1.27. Meslek Dalı Komisyonları

1.27.1. Endüstri-İşletme Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu (EİM MDK)

1.27.1.1. ERP konusunda ve diğer endüstri mühendislerinin alanında olan konularda yeni eğitim müfredatlarının oluşturulması

1.27.1.2. Endüstri Mühendisi üyelerinin oranının az olması ve bu nedenle çalışma yapılması.

1.27.1.3. Dijital dönüşüm, robotik, vaka analizleri gibi konularında eğitimlerin arttırılması

1.27.1.4. EİM dergisinin ulakbim listesine eklenmesi yönünde çalışmalar yapılması ve dergi içeriğinin zenginleştirilmesi

1.27.1.5. Öğrenci Üyelere Yönelik Çalışmalar

1.27.2. Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisleri Meslek Dalı Komisyonu (UHUM MDK)

1.27.3. Mekatronik Mühendisleri Meslek Dalı

2. Çalışma Grupları

2.1. Örgütlenme Çalışma Grubu

2.1.1. Danışma Kurulunun dinamikleştirilmesi

2.1.1.1. Danışma kurulunun gündeminin daha etkin bir şekilde oluşturularak ülke ve oda için önermeleri almak

2.1.2. EKONOMİK DEMOKRATİK HAKLAR KOMİSYONU

2.1.3. İlçe temsilciliklerinin etkinleştirilmesi

2.1.3.1. Temsilcilik Bölge Misyonlarının Oluşturulması

2.1.3.2. Temsilciliklerin Üye Analizleri İle etkinlik odaklaması.

2.1.3.2.1. Üye Analizlerinin Gönderilmesi

2.1.3.3. Temsilciliklerimiz bölgesel analiz ve dinamikleri gereği hedef ve projeler üzerinde çalışacaklar.

2.1.3.4. İlçe temsilciliklerinde çalışmaları kolaylaştıracak çalışma grupları oluşturulacak

2.1.3.5. Temsilcilikler tarafından geçmiş dönemlerde yürütülmeye başlanan çalışmaların sürekliliği sağlanacaktır

2.1.3.6. Mesleki, teknik ve eğitim çalışmaları temsilciliklere artan oranda aktarılacaktır.

2.1.3.7. İlçe temsilcilikleri kendi sorumluluk alanlarında gerek yerel yönetimler ve gerekse diğer demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri ile etkili iletişim içine girmeleri sağlanacak, oluşturulacak yerel platformlarda aktif görev almaları sağlanacaktır.

2.1.3.7.1. Yerel Yönetimler ile İlişkiler

2.1.3.7.2. Demokratik Kitle Örgütleri ile İlişkiler

2.1.3.8. ilçe temsilcilikleri üye ziyaretleri ile üye bazlı örgütlenme çalışmalarını sürdürecektir.

2.1.3.9. İşyeri temsilcilikleri oluşturulması için çaba gösterilecektir. Temsilcilikler sorumluluk alanlarındaki işyeri temsilcilikleri ile irtibat halinde olacak, çalışmaları koordine edecektir.

2.1.3.10. 34. dönemde anahtar üyelerle ilişkilerin güçlendirilerek çalışmalarına devam edilmesi sağlanacaktır.

2.1.3.10.1. Anahtar Üye Çalışmaları

2.1.4. Üye Veri Çalışması

2.1.4.1. Gerekli olabilecek verilerin belirlenmesi

2.1.4.2. Veri toplanması ve sürekliliğinin takibi

2.1.4.3. Veri Analizlerinin yapılması

2.1.5. Üyelere hukuki destek

2.1.5.1. Hukuk Biriminin kullanımının yaygınlaştırılması

2.1.5.1.1. Sosyal Medya Duyuruları

2.1.5.1.2. Üye Aralamaları

2.1.5.1.3. Mail SMS Birim Tanıtımlarının Yapılması

2.1.5.2. Temsilciliklerde de görüşmelerin sağlanması

2.1.5.3. Üye hukuki görüşmelerin dijital ortamda da sağlanması

2.1.5.4. Raporlama Çalışmasının Yapılması

2.1.6. Emekli Üyelere Yönelik Çalışmalar

2.1.6.1. Makina120dk Çalışmaları

2.1.6.1.1. Komisyon Çalışmalarını Makina120dk laştırılması

2.1.6.2. Makina Danışma Çalışmaları

2.1.6.2.1. 65 Yaş Üzeri Üyeler Aranması

2.1.6.2.2. Uzman Üye Havuzu Oluşturulması

2.1.6.2.3. Sanayi İş Birliklerinin Sağlaması

2.1.6.2.4. Sosyal Medya Duyuruları

2.1.6.3. 70 yaş üzeri üyelerin düzenli aranması.

2.1.7. Şube Çalışan ve TG ile İlgili Çalışmalar

2.1.7.1. Teknik görevlilerin karar alma süreçlerine katılımlarının mekanizmalarını oluşturacak ve bu mekanizmaların etkin bir şekilde işlemesini sağlayanması

2.1.7.2. Teknik görevlilerimizin gerek örgüt içinde gerekse de dışarıda düzenlenen bilimsel eğitim programlarına, kongre, sempozyum ve diğer bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlanması.

2.1.8. Engelli Üyelere Yönelik Çalışmalar

2.1.8.1. Engelli Üye Çalışma Grubu Kurulması

2.1.8.2. Engelli Üye Verilerinin Toplanması

2.1.8.3. Aidat ile ilgili duyuruların yapılması

2.1.8.4. Engelli Üye Etkinliği

2.1.9. Yeni Mezun Üyelere Yönelik Çalışmalar

2.1.9.1. Yeni mezunMühendislere CV hazırlama ve mülakat teknikleri konusunda eğitimler verilmesi.

2.1.9.2. Odaya yeni kayıt olmuş üyelerimizle rutin olarak tanışma toplantıları olan Çarşamba buluşmaları temsilcilikler ve şube bazlı organize edilmesi.

2.1.9.2.1. Temsilciliklerde Çarşamba Buluşma Planı Yapılması.

2.1.10. Üye Etkinlikleri

2.1.10.1. Onur Yılı Etkinlikleri

2.1.10.2. Mezun Etkinlikleri

2.1.11. MMO Dijital Araçların Yaygınlaştırılması

2.1.11.1. Makina Mobil

2.1.11.2. Makina Portal

2.2. Üniversite Akademisyen ve Öğrenci Üye Çalışma Grubu

2.2.1. Öğrenci Üye Komisyonu

2.2.1.1. Öğrenci Üye Sayısının Arttırılması

2.2.1.2. Öğrenci Üye Komisyonumuzun Bülten, stand açma vb. çalışmaları desteklenmesi

2.2.1.3. Şubemiz etkinlik alanındaki Makina, Uçak, Endüstri ve İşletme fakültelerinde çeşitli alanlardaki Oda birikimimizin öğrencilere aktarılacağı dersler koyulması sağlanması.

2.2.2. İlçe temsilcilikleri kendi bölgelerindeki üniversitelerle ve öğrenci üyelerle ilişki halinde olmasını sağlamak.

2.2.3. Akademisyen üyelerimize yönelik çalışmalar

2.2.3.1. Üniversitelerle İlişkiler Komisyonu kurulması

2.2.3.2. Oda olanakları çerçevesinde akademisyen üyelerimizin bilimsel çalışmalarına destek verilmesi.

2.2.3.3. Asistanlar Derneği, Öğretim Elemanları Derneği vb. akademisyenlerin üyesi olduğu derneklerle sürekli ilişki sağlayacak ve ortak çalışmalar yürütülmesi.

2.2.3.4. Başta araştırma görevlileri olmak üzere, akademisyen üyelerimiz üzerinde kurulan 50/d maddesi gibi anti demokratik uygulamalara karşı üyelerimiz ile mücadele edilmesi.

2.2.3.5. Akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarının odada yer verilmesi.

2.2.4. Öğrenci Üyelere Yönelik Çalışma

2.2.4.1. Staj Konusunda Çalışmalar

2.2.4.1.1. Staj firmalarının arttırılması

2.2.4.1.2. Dijital Ortamda Staj Başvurusu Sağlanması

2.2.4.2. Öğrenci Üyelere yönelik eğitim çalışmaları

2.3. Eğitim Çalışma Grubu

2.3.1. Üyelere Yönelik Çalışmalar

2.3.2. MEİM in nitelikli hale getirilmesi

2.3.3. Uygulamalı eğitim merkezleri ve Öğrenme Merkezi

2.3.4. Bilgisayar Eğitimleri

2.3.5. MYK kapsamında belgelendirme çalışmaları

2.3.6. Seminer Eğitimleri ve Webinarlar

2.3.7. Eğitim Biriminin Üye Odaklı ve Verimli bir birim haline getirilmesi

2.3.8. Eğitim Merkezleri

2.3.8.1. Anadolu Yakası Eğitim Yeni Hizmet binası

2.3.8.2. Avrupa Yakası Eğitim Merkezi

2.3.8.3. Tuzla Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi

2.4. Mühendis Emeği Araştırmaları Merkezi Çalışma Grubu

2.4.1. Ücretli Mühendislere Yönelik Çalışmalar

2.4.2. İşsiz Üyelere Yönelik Çalışmalar

2.4.2.1. İş Mühendis Biriminin Yapılandırılması

2.5. TÜRKİYE ULUSAL BİNA KODLARININ HAZIRLANMASI ÇALIŞMA GRUBU

2.6. Akıllı Şehirler ve Kentlerde Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu

2.7. Bülten ve Yayın Komisyonu

2.8. Tesisat dergisi yayın komisyonu

2.8.1. Dergiyi aynı zamanda bir tartışma platformu haline getirmek

2.8.2. Derginin internet portalı olarak yayın dijitale taşınması

2.9. Yayın Komisyonu

2.10. İKK

2.10.1. TMMOB İKK ile Koordineli Deprem Çalışmaları İzleme Komitesi

2.10.1.1. Depreme ilişkin etkinlikler yapmak,

2.10.1.2. Raporlar hazırlayarak yerel yönetimlere önerilerde bulunmak

2.10.1.3. Üye ve Topluma Rapor Olarak Sunmak

2.10.2. Kanal İstanbul Mücadele

2.10.2.1. Kanal İstanbul'a ilişkin etkinlikler yapmak,

2.10.2.2. Raporlar hazırlayarak yerel yönetimlere önerilerde bulunmak

2.10.2.3. Üye ve Topluma Rapor Olarak Sunmak

3. Birimler

3.1. Üye İlişkileri Birimi

3.2. Eğitim Birimi

3.3. Teknik Birim

3.3.1. Teknik hizmetlerin geliştirilmesi,kamusal denetim,yeni çalışma alanları yaratılması

3.3.2. Kamu sağlığı ve güvenliği, bilgilendirme ve kurumsal işbirliği

3.3.3. Periyodik kontrol hizmetlerinin yaygınlaştırılması

3.3.4. Muayene kuruluşu asansör denetimlerine ilişkin faaliyetler

3.3.5. Kamuya rapor sunmak

3.3.6. Teknik hizmetlerimizin kalitesinin artırılması, çeşitlendirilmesi,güncellenmesi amacı ile bir çalışma grubunun oluşturulması

3.3.7. Afiş ve broşür çıkarılması, medyaya bilgi verilmesi.

3.3.8. Standartlara ilişkin çalışmalar

3.3.9. Faaliyetlerin geliştirilmesi

3.4. Dijital Dönüşüm Birimi

3.4.1. Üye Faaliyetlerinde Dijital Dönüşüm

3.4.2. Eğitim Faaliyetlerin Dijital Dönüşüm

3.4.3. SMM Faaliyetlerinde Dijital Dönüşüm

3.4.4. Asansör Kontrol Merkezi Faaliyetlerinde Dijital Dönüşüm

3.4.5. Muhasebe Faaliyetlerinde Dijital Dönüşüm

3.4.6. Basın & Yayın Faaliyetlerinde Dijital Dönüşüm

3.4.7. Kurumsal Kaynak Planlama’da Dijital Dönüşüm

3.4.8. Dijital Platformlarımız Makina Mobil ve Makina Portal’da Dijital Dönüşüm

3.5. Basın Yayın Birimi

3.5.1. Basın-Yayın Faaliyetinin geliştirilmesi

3.5.2. Makina TV

3.5.3. Sosyal Medya

3.5.3.1. sosyal medya etkileşim oranlarının arttırılması

3.5.4. Reklam çalışmalarının geliştirilmesi

3.5.5. Yayıınlarda dijitalleşme ve belirli periyotlarda güncelleme

3.6. Hukuk Birimi

4. ŞYK

4.1. Kurumsal İlişkiler

4.1.1. Mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişki

4.1.2. Üniversiteler ile İlişkiler

4.1.3. Sektör Dernekleri ile İlişkiler