Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bij by Mind Map: Bij

1. 2000

1.1. Bouwen complexe gemeenschappen

1.2. Verzorgen van jongen

1.3. Verzamelen informatie

1.4. Andere bijen herkennen

1.5. Tellen van objecten

1.6. Dansen om dingen duidelijk te maken

1.7. Eten

1.8. Aanraken

1.9. Vechten

1.10. Vliegen

1.11. Horen

1.12. Leren

1.13. Maken van honing

1.14. Besluiten nemen

1.15. Reguleren van temperatuur van hun huis

1.16. Onthouden

1.17. Navigeren

1.18. Kinderen maken

1.19. Zien

1.20. Ruiken

1.21. Proeven

1.22. Denken