Технологія інтерактивного навчання - це така організація навчального процесу, за якої неможлива н...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Технологія інтерактивного навчання - це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він має публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання. by Mind Map: Технологія інтерактивного навчання - це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він має публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.

1. Переваги:

1.1. • Розширення пізнавальних можливостей учнів; • високий рівень засвоєння знань; • контроль за рівнем знань; • учитель виступає в ролі організатора, консультанта; • між учителем і учнями в колективі відбувається співпраця.

2. Недоліки:

2.1. На вивчення певної інформації потрібен значний час; потребує інших підходів в оцінюванні знань учнів; учитель немає певного досвіду щодо такого виду організації навчального процесу; недостатньо методичних розробок уроків з різних предметів

3. Типові форми взаємодії (О. Пометун і Л. Пироженко):

3.1. • кооперативне навчання (робота в парах, трійках, карусель, робота в малих групах, акваріум тощо); • колективно-групове навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, «навчаючи — вчуся», «ажурна пилка» та ін.); • ситуативне моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація та ін.); • опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «займи позицію», «дискусія» тощо).