Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Moodle by Mind Map: Moodle

1. Oferta dla firm szkoleniowych

1.1. Firma X

1.1.1. (m)PSS

1.1.1.1. metodyka

1.1.1.2. dobre praktyki

1.1.1.3. informacje organizacyje

1.1.1.3.1. szkolenia

1.1.1.3.2. uczestnicy

1.1.1.3.3. trenerzy

1.1.1.3.4. daty

1.1.1.3.5. dokumenty

1.1.1.3.6. etc.

1.1.1.4. porady

1.1.1.5. narzędzia trenerskie

1.1.1.6. plany szkoleń

1.1.1.7. formularze

1.1.1.7.1. ewaluacja

1.1.1.7.2. analiza potrzeb

1.1.1.7.3. itp.

1.1.1.8. multimedia

1.1.1.8.1. nagrania wideo

1.1.1.8.2. materiały pomocnicze

1.1.1.8.3. itp.

1.1.1.9. komunikacja

1.1.1.9.1. wymiana wiedzy

1.1.1.9.2. coaching

1.1.1.9.3. superwizja

1.1.1.9.4. itp.

1.1.2. wsparcie poszkoleniowe

1.1.2.1. materiały ze szkolenia

1.1.2.1.1. dokumenty

1.1.2.1.2. prezentacje

1.1.2.1.3. dodatkowe materiały

1.1.2.1.4. zdjęcia z flipcharta

1.1.2.1.5. itp.

1.1.2.2. ewaluacja

1.1.2.2.1. testy

1.1.2.2.2. ankiety

1.1.2.3. komunikacja

1.1.2.3.1. społeczność

1.1.2.3.2. pytania do trenera

2. zarządzanie wiedzą

2.1. Organizacyjne Centrum Wiedzy

2.1.1. zintegrowana baza Pigułek Wiedzy

2.1.2. tworzone przez użytkowników

2.1.3. narzędzia komunikacji i współpracy