บริษัท ขนส่งทางท่อ (FPT)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บริษัท ขนส่งทางท่อ (FPT) by Mind Map: บริษัท ขนส่งทางท่อ (FPT)

1. นโยบาย

1.1. คุณภาพ

1.1.1. ให้บริการ

1.1.1.1. ขนส่ง

1.1.1.1.1. น้ำมัน

1.1.1.2. คลังน้ำมัน

1.1.1.2.1. มีคุณภาพ

1.1.1.3. ตอบสนอง

1.1.1.3.1. ความพอใจ

1.2. วัตถุประสงค์

1.2.1. สอดคล้อง

1.2.1.1. คุณภาพ

1.2.2. พัฒนา

1.2.2.1. ควบคุม

1.2.2.1.1. กระบวนการ

1.2.2.2. การขนส่ง

1.2.2.2.1. ควบคุม

1.3. อชีวอนามัย

1.3.1. มุ่งมั่น

1.3.1.1. ควบคุม/ป้องกัน

1.3.1.1.1. ผลกระทบ

1.3.1.2. ปฎิบัติ

1.3.1.2.1. ติดตาม

1.3.1.2.2. ตามกฎหมาย

1.3.1.2.3. ทบทวน

1.3.2. ทำการ

1.3.2.1. สื่อสาร

1.3.2.1.1. ความเหมาะสม

1.3.2.2. เปิดเผย

1.3.2.2.1. ผู้เกี่ยวข้อง

1.3.2.3. ทบทวน

1.3.2.3.1. ฝ่ายบริหาร

1.3.3. เป็นกรอบ

1.3.3.1. ทบทวน

1.3.3.1.1. วัตถุประสงค์

1.3.3.1.2. เป้าหมาย

1.3.3.1.3. โครงการ

2. ประวัติ

2.1. ก่อตั้ง

2.1.1. ผู้ก่อตั้ง

2.1.1.1. การบินไทย

2.1.1.1.1. เเกนนำ

2.1.1.2. รัฐบาล

2.1.1.2.1. คณะ47

2.1.1.2.2. นโยบาย

2.1.1.2.3. มติคณะ

2.1.2. สถานที่

2.1.2.1. จุดเริ่มต้น

2.1.2.1.1. ชานเมือง

2.1.3. วัน/เดือน/ปี

2.1.3.1. 21/พ.ค./2534

2.1.3.1.1. สัปดาห์ 21

2.1.3.1.2. 8 ค่ำ เดือน7

3. สินค้า

3.1. อุปโภค

3.1.1. ของเเข็ง

3.1.1.1. ปิโตเลียม

3.1.1.1.1. กำเนิด

3.1.1.1.2. กลั่น

3.1.1.1.3. ชนิด

4. ความปลอดภัย

4.1. ติดป้าย

4.1.1. เตือน

4.1.1.1. ป้องกัน

4.1.1.1.1. บุกรุก

4.2. ระบบ

4.2.1. วาส์ว

4.2.1.1. เปิด/ปิด

4.2.1.2. เมื่อเกิดเหตุ

4.2.2. SCAD

4.2.2.1. ตรวจสอบ

4.2.2.1.1. รั่วไหล

4.2.3. INTEIIIGENT PIG

4.2.3.1. ตรวจสอบ

4.2.3.1.1. สถาพท่อ

4.2.4. BLOCK VALVE

4.2.4.1. ปิดกั้น

4.3. ท่อ

4.3.1. เคลือบสาร

4.3.1.1. กันสนิม

4.3.2. ฝังใต้ดิน

4.3.2.1. ลึก

4.3.2.1.1. 1.50M

4.3.2.2. เส้น ผศก.

4.3.2.2.1. 14 นิ้ว

4.3.2.3. หนา

4.3.2.3.1. 8 มิล

5. ระบบคลังน้ำมัน

5.1. สถานี

5.1.1. ภาคพื้นดิน

5.1.1.1. ตรงข้าม VTBD

5.1.1.1.1. คลังดอนเมือง

5.1.1.2. ติดกับVTBS

5.1.1.2.1. คลังสุววรณภูมิ

5.1.1.3. ติดคลัง บจ.

5.1.1.3.1. บริษัท บจ.

5.1.1.3.2. คลังบางประอิน

6. ระบบขนส่ง

6.1. ระบบท่อ

6.1.1. จุดรับน้ำมัน

6.1.1.1. โรงกลั่น

6.1.1.1.1. ปิโตเลียม

6.1.1.2. คลัง

6.1.1.2.1. น้ำมันเชพรอน

6.1.1.2.2. น้ำมันเชลล์

6.1.2. จุดส่ง

6.1.2.1. ต้นทาง

6.1.2.1.1. STN มักกะสัน

6.1.2.2. ปลายทาง

6.1.2.2.1. สุวรรณภูมิ

6.1.2.2.2. คลังน้ำมัน

7. โครงสร้างองค์กร

7.1. กรรมการ MD.

7.1.1. คณะกรรมการ

7.1.1.1. ความปลอดภัย

7.1.1.1.1. ระดับบริหาร

7.1.1.2. เลขานุการ

7.1.1.2.1. บริหาร

7.1.1.2.2. กรรมการ MD

7.1.2. ผู้ช่วย

7.1.2.1. อำนวยการ

7.1.2.1.1. สำนัก

7.1.2.1.2. บริหาร

7.1.2.2. ASST.ผู้จัดการ

7.1.2.2.1. สาย

8. กลุ่มลูกค้า

8.1. บริษัท

8.1.1. หลักๆ

8.1.1.1. การบินไทย

8.1.1.2. เชลล์

8.1.1.3. เชฟรอน

9. เกี่ยวกับบริษัท

9.1. วิสัยทัศน์

9.1.1. บริการ

9.1.1.1. ขนส่ง

9.1.1.1.1. พลังงาน

9.1.2. สร้าง

9.1.2.1. ความมั่นคง

9.1.2.1.1. ประเทศ

9.1.2.1.2. การขนส่ง

9.1.2.2. เสถียรภาพ

9.1.2.2.1. มาตราฐาน

9.1.3. ใส่ใจ

9.1.3.1. สิ่งเเวดล้อม

9.1.3.1.1. ธรรมชาติ

9.2. พันธกิจ

9.2.1. ผู้ถือหุ้น

9.2.1.1. ผลตอบเเทน

9.2.2. ผู้ใช้บริการ

9.2.2.1. ลูกค้า

9.2.2.1.1. ความพอใจ

9.2.2.2. คู่ค้า

9.2.2.2.1. ธุรกิจร่วม

9.2.2.3. พนักงาน

9.2.2.3.1. พัฒนา

9.2.2.4. สังคม

9.2.2.4.1. ต่อชุมชน

9.2.2.4.2. เป็นมิตร

9.2.3. ประเทศ

9.2.3.1. พลังงาน

9.2.3.1.1. สู่ภูมิภาค

9.3. ค่านิยม

9.3.1. F

9.3.1.1. ตระหนัก

9.3.1.1.1. ใส่ใจ

9.3.2. P

9.3.2.1. ความพร้อม

9.3.2.1.1. การทำงาน

9.3.2.2. โปร่งใส

9.3.2.3. เต็มใจบริการ

9.3.3. T

9.3.3.1. สร้าง

9.3.3.1.1. นวัตกรรม

9.3.3.1.2. เทคโนโลยี

10. บุคลากร

10.1. คณะผู้บริหาร

10.1.1. กรรมการ MD

10.1.1.1. ASST.กรรมการ

10.1.1.1.1. ผู้จัดการ

10.1.1.2. ผู้อำนวยการ

10.1.1.2.1. อาวุโส

10.1.1.2.2. ผู้ช่วย ผอ.

10.1.1.2.3. รอง ผอ.

10.1.2. เลขานุการ

10.1.2.1. อาวุโส