Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fyld med energi by Mind Map: Fyld med energi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Fyld med energi

solenergi

biogas

biogas

Olie

Destilation

Forbrænding

Kulstof

Hydrogen

Alkaner

Pentan

Hexan

Heptan

Oktan

Gasser

Kulbrinter

kulstof

Brint (H)

Naturgas

Isomérer

Destillering

Kogepunkt

Rå olie kommer ind og bliver brugt

Gas, letbenzin, benzin, petroleum, dieselolie, smøreolie og asfalt..

I destillerings maskinen er der en top og en bund. Den tungeste slags kommer ud i bunden, typisk asfalt. Og den letteste form kommer ud for oven, typisk flydende gas til flaske gas og kemikalier.

Fuck du nice, Andreas!

solenegi

Lagerenergi

Forurening

CO2

Drivhusefekten

Olieudslip

Olie bliver dannet

Bliver skabt under tryk

Døde planter

Døde dyr og skaldyr

Bliver presset af sammen af sandet, i flere millioner år. Derved bliver råolien skabt

Olieplatforme

Destillering startes ved brug råolien som er ført op af jorden. Se under destillering

Lange rør presses ned i jorden, og olien sprøjter op pga. overtryk.

Olie

Benzinmotoren

Indsugning

Sammenpresning

Forbræning

Udblæsning

Nyt punkt