Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anvendt makroøkonomi og finansiell endring by Mind Map: Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

1. Rentedannelsen i finansmarkedet

2. Det internasjonale finansielle system

3. Penger og pengemultiplikatoren

4. mål og virkemidler i pengepolitikken

5. Finans og økonomisk vekst

6. Pengepolitikk og valutaregimer, 1875 til idag

7. Finansielle kriser

8. Fremveksten av moderne bank - og finansinstitusjoner , 1850 - 1920

9. Regulering av og tilsyn med finansmarkeder og institusjoner

10. Internasjonalisering av finansmarkedene før 1920 og etter 2.verdenskrig