Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FOGALMAK by Mind Map: FOGALMAK

1. Blended learning

1.1. Hiányzó tanuló bevonása az órába

1.2. Akadályoztatott (pl. mozgásában) gyerekek integrálása

1.3. Konzultáció más intézmények diákjaival - online vita (akár verseny is lehet)

2. Mikroblog

2.1. Max. 160 karakteres versek keresése és twittelése megadott témában (pl. szerelmi líra)

2.2. Egy mű cselekményének összefoglalása és twittelése max. 160 karakterben

2.3. Twittelés egy (már nem élő) író vagy költő nevében, így feldolgozva az életrajzát és munkásságát

3. Online fogalomtérképek

3.1. Egy eszmetörténeti korszak összefoglalása

3.2. Összefoglaló órán közös gondolattérkép készítése

3.3. Témazáró dolgozat előtti összefoglalás egyénileg, majd az elkészült fogalomtérképek megosztása egymással

4. ePortfólió

4.1. Felkészülés a felvételire - dokumentumok összegyűjtése

4.2. Nyelvtan - hivatalos levelezés műfajainak (bejelentés, jegyzőkönyv, kérelem stb.) tanítása, azoknak összegyűjtése és megosztása egymással

4.3. Fogalmazások, saját szövegek összegyűjtése és online tárolása

5. Projekt

5.1. Regények (pl. orosz realizmus nagyobb terjedelmű művei) párhuzamos feldolgozása csoportos projektmunkában - videók, interjúk, kérdőívek stb. majd ennek online közzététele

5.2. Összefoglaló projekt készítése a legkorábbi magyar nyelvemlékekből (szakirodalom használata), hogy mindenkinek legyen képe ezek külső megjelenéséről, állapotáról

5.3. Egy helyesírási kalauz elkészítése a leggyakoribb hibák elkerülésére (akár nyomtatott szótár formátumában, akár honlapként, akár blogként bejegyzésekkel)

6. Digitális tananyag

6.1. Irodalom és nyelvtan szemléltető tananyagok letöltése és használata a tanórán

6.2. Smartos feladatok letöltése és használata a tanórán

6.3. Házi feladatként digitális tananyag felkutatása/elkészítése differenciáltan

7. Interaktív asztal

7.1. Az irodalmi kánon időbeliségének feldolgozása (pl. melyik költő mikor élt) interaktív módon, idővonal segítségével a kisebbeknek (csoportmunka)

7.2. A szerző nevének és arcának összekapcsolása saját élményen alapulva (pl. memóriajátékként)

7.3. A magyar költők és születési helyük összekapcsolása térkép segítségével (irodalom és környezetismeret kapcsolata)

8. Címkézés

8.1. Az irodalmi alkotások műfajok vagy műnemek szerinti címkézése rendszerezett verstani ismereteket alakít ki

8.2. Az irodalmi alkotások korstílus szerinti címkézése rendszerezett irodalomtörténeti ismereteket alakít ki

8.3. A művek és azoknak interpretált (más művészeti ágak által feldolgozott) változatai könnyen összeköthetőek (pl. egy mű színházi, filmes, rajzfilmes, megzenésített, festett stb. feldolgozásai)

9. Google Art Project

9.1. Irodalom és más művészeti ágak kapcsolatának megvilágítása egy mű és annak pl. festményváltozatának összehasonlításásval

9.2. Egy korstílus bemutatása (pl. impresszionizmus esetében előbb ilyen stílusú festmények bemutatása, mert így könnyebben megértik annak lényegét, mint ha versekkel kezdenénk)

9.3. Olyan képtárak bemutatása, amelyek valamely irodalmi művek tárgyának helyszínéül szolgálnak (pl. Rilke: Archaikus Apolló-torzó)

10. Social bookmarking

10.1. Házi feladatként ajánlást írni egy-egy műhöz annak mek.oszk.hu-s linkjével

10.2. Egy műről minél több hivatkozás összegyűjtése és annak közzététele a legalaposabb feldolgozást segítendő

10.3. Házi dolgozat írása - forrásokat csak az általunk megadott linkgyűjteményből lehet választani

11. Netvibes

11.1. Netvibes kezdőlap készítése a felvételivel kapcsolatos hírekre fókuszálva

11.2. A költészet napján közös kezdőlap létrehozása a diákok kedvenc költőinek Wikipédia lapjával

11.3. A görög és római mitológia alakjainak Wikipédia lajtainak összegyűjtése (a versekben elég gyakori a rájuk való utalás)

12. New node

13. Prezi

13.1. Szerzői életút szemléltetése

13.2. Egy irodalmi mű cselekményének szemléltetése

13.3. Egy eszmetörténeti korszak összesítő bemutatása

14. eBook

14.1. Kötelező olvasmányok

14.2. Tanulói fogalmazások esetleges publikálása - motiváció!

14.3. Intertextualitás fogalmának tanítása hiperhivatkozásokkal

15. Wikipédia

15.1. Írói életrajzok és életművek forrása házi dolgozathoz

15.2. Szócikk szerkesztése projektmunkában (egy irodalmi mű feldolgozásához)

15.3. Meglévő (irodalmi vagy nyelvészeti) témájú szócikkek korrigálása, bővítése, csiszolása házi feladatként

16. Közösségi portál

16.1. Profil létrehozása és szerkesztése irodalmi karakternek

16.2. Rajongói oldal létrehozása és szerkesztése egy írónak vagy költőnek

16.3. Olvasói csoport létrehozása egy irodalmi műnek (kommentelés, vita, kapcsolódó tartalmak megosztása)

17. Okostelefon

17.1. Ki tud több érdekességet összegyűjteni a tanóra keretein belül egy adott szerzőről? Eszközhiány esetén csoportmunkában

17.2. Az órán felmerülő megválaszolatlan kérdés/probléma megoldása helyben, online kereséssel (ha az iskola IKT felszereltsége rossz)

17.3. Irodalmi érintettségű alkalmazások használata

18. Interaktív tábla

18.1. Toolkites kvízek készítése az aktuális témával kapcsolatban házi feladatnak - a legjobban sikerültek bemutatása és megoldása az órán

18.2. Az anyag gerincének kivetítése, a felmerülő kérdésekkel való kiegészítése közösen, pl. egy műelemző órán

18.3. Témazáró dolgozat előtti összefoglaló órán (pl. lírai műfajok) a fogalmak, definíciók átismétlése a random name picker toolkit segítségével

19. eLearning

19.1. Szavazás - egy szerző melyik regényét akarják inkább elolvasni, abban az esetben, ha a NAT meghagyja a választás lehetőségét (pl. Jókaitól Az aranyembert vagy A kőszívű ember fiatit)

19.2. Házi feladatnál fogalmazási segédlet feltöltése (pl. filmrészlet és regényfejezet összehasonlítása)

19.3. Olvastad-e? teszt kitöltése a regény cselekményéről

20. Formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

20.1. Összefoglaló órán a csoport ismereteinek felmérése

20.2. Új osztálynál szintfelmérő dolgozatként funkcionálhat rengeteg papír és munka megtakarításával

20.3. Retorikaverseny zsűrizése az osztály által (érvelési technikák tanításakor)

21. Google dokumentumok

21.1. Közös házi feladat szerkesztése otthonról

21.2. A csoport tagjainak fogalmazásait összegyűjthetjük egyetlen helyre, ahonnan mindenki elérheti

21.3. Ide feltölthetünk pl. egy nehezen beszerezhető kötelező irodalom beszkennelt példányát

22. Videómegosztó szolgáltatások

22.1. Egy irodalmi mű színjátszóköri adaptációjának felvételének megosztása

22.2. Már nem élő költők saját versfelolvasásait megnézni (nyilván ha létezik)

22.3. Egy vers több színész által előadott verziójának megnézése, összehasonlítása házi feladatként

23. Online játékok

23.1. Verseny (csoportokban) irodalmi vagy nyelvészeti témájú online játékokban (pl. Honfoglaló irányított kérdései)

23.2. Műveltségi vetélkedők online változata (pl. Legyen Ön is milliomos!, Kérdezz, felelek!)

23.3. Online memóriajáték költők és múzsájuk arcképével

24. Varázstoll

24.1. Órai jegyzetelés

24.2. Jegyzetelés az irodalmi múzeumban - az összes diák digitalizált jegyzetéből egy közös, átfogó jegyzet szerkesztése, annak megosztása

24.3. Egy vers helyszínének lerajzolása, a rajzok összevetése (kivetítve)

25. Oversharing

25.1. Szemléltetése facebook használatával - egy költő életének oversharing kiteregetése (pl. Ady szifilisze)