Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FOGALMAK by Mind Map: FOGALMAK

1. Prezi

1.1. Szerzői életút szemléltetése

1.2. Egy irodalmi mű cselekményének szemléltetése

1.3. Egy eszmetörténeti korszak összesítő bemutatása

2. eBook

2.1. Kötelező olvasmányok

2.2. Tanulói fogalmazások esetleges publikálása - motiváció!

2.3. Intertextualitás fogalmának tanítása hiperhivatkozásokkal

3. Wikipédia

3.1. Írói életrajzok és életművek forrása házi dolgozathoz

3.2. Szócikk szerkesztése projektmunkában (egy irodalmi mű feldolgozásához)

3.3. Meglévő (irodalmi vagy nyelvészeti) témájú szócikkek korrigálása, bővítése, csiszolása házi feladatként

4. Közösségi portál

4.1. Profil létrehozása és szerkesztése irodalmi karakternek

4.2. Rajongói oldal létrehozása és szerkesztése egy írónak vagy költőnek

4.3. Olvasói csoport létrehozása egy irodalmi műnek (kommentelés, vita, kapcsolódó tartalmak megosztása)

5. Blended learning

5.1. Hiányzó tanuló bevonása az órába

5.2. Akadályoztatott (pl. mozgásában) gyerekek integrálása

5.3. Konzultáció más intézmények diákjaival - online vita (akár verseny is lehet)

6. Mikroblog

6.1. Max. 160 karakteres versek keresése és twittelése megadott témában (pl. szerelmi líra)

6.2. Egy mű cselekményének összefoglalása és twittelése max. 160 karakterben

6.3. Twittelés egy (már nem élő) író vagy költő nevében, így feldolgozva az életrajzát és munkásságát

7. Online fogalomtérképek

7.1. Egy eszmetörténeti korszak összefoglalása

7.2. Összefoglaló órán közös gondolattérkép készítése

7.3. Témazáró dolgozat előtti összefoglalás egyénileg, majd az elkészült fogalomtérképek megosztása egymással

8. Okostelefon

8.1. Ki tud több érdekességet összegyűjteni a tanóra keretein belül egy adott szerzőről? Eszközhiány esetén csoportmunkában

8.2. Az órán felmerülő megválaszolatlan kérdés/probléma megoldása helyben, online kereséssel (ha az iskola IKT felszereltsége rossz)

8.3. Irodalmi érintettségű alkalmazások használata

9. ePortfólió

9.1. Felkészülés a felvételire - dokumentumok összegyűjtése

9.2. Nyelvtan - hivatalos levelezés műfajainak (bejelentés, jegyzőkönyv, kérelem stb.) tanítása, azoknak összegyűjtése és megosztása egymással

9.3. Fogalmazások, saját szövegek összegyűjtése és online tárolása

10. Interaktív tábla

10.1. Toolkites kvízek készítése az aktuális témával kapcsolatban házi feladatnak - a legjobban sikerültek bemutatása és megoldása az órán

10.2. Az anyag gerincének kivetítése, a felmerülő kérdésekkel való kiegészítése közösen, pl. egy műelemző órán

10.3. Témazáró dolgozat előtti összefoglaló órán (pl. lírai műfajok) a fogalmak, definíciók átismétlése a random name picker toolkit segítségével

11. Projekt

11.1. Regények (pl. orosz realizmus nagyobb terjedelmű művei) párhuzamos feldolgozása csoportos projektmunkában - videók, interjúk, kérdőívek stb. majd ennek online közzététele

11.2. Összefoglaló projekt készítése a legkorábbi magyar nyelvemlékekből (szakirodalom használata), hogy mindenkinek legyen képe ezek külső megjelenéséről, állapotáról

11.3. Egy helyesírási kalauz elkészítése a leggyakoribb hibák elkerülésére (akár nyomtatott szótár formátumában, akár honlapként, akár blogként bejegyzésekkel)

12. Digitális tananyag

12.1. Irodalom és nyelvtan szemléltető tananyagok letöltése és használata a tanórán

12.2. Smartos feladatok letöltése és használata a tanórán

12.3. Házi feladatként digitális tananyag felkutatása/elkészítése differenciáltan

13. Interaktív asztal

13.1. Az irodalmi kánon időbeliségének feldolgozása (pl. melyik költő mikor élt) interaktív módon, idővonal segítségével a kisebbeknek (csoportmunka)

13.2. A szerző nevének és arcának összekapcsolása saját élményen alapulva (pl. memóriajátékként)

13.3. A magyar költők és születési helyük összekapcsolása térkép segítségével (irodalom és környezetismeret kapcsolata)

14. Címkézés

14.1. Az irodalmi alkotások műfajok vagy műnemek szerinti címkézése rendszerezett verstani ismereteket alakít ki

14.2. Az irodalmi alkotások korstílus szerinti címkézése rendszerezett irodalomtörténeti ismereteket alakít ki

14.3. A művek és azoknak interpretált (más művészeti ágak által feldolgozott) változatai könnyen összeköthetőek (pl. egy mű színházi, filmes, rajzfilmes, megzenésített, festett stb. feldolgozásai)

15. eLearning

15.1. Szavazás - egy szerző melyik regényét akarják inkább elolvasni, abban az esetben, ha a NAT meghagyja a választás lehetőségét (pl. Jókaitól Az aranyembert vagy A kőszívű ember fiatit)

15.2. Házi feladatnál fogalmazási segédlet feltöltése (pl. filmrészlet és regényfejezet összehasonlítása)

15.3. Olvastad-e? teszt kitöltése a regény cselekményéről

16. Formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

16.1. Összefoglaló órán a csoport ismereteinek felmérése

16.2. Új osztálynál szintfelmérő dolgozatként funkcionálhat rengeteg papír és munka megtakarításával

16.3. Retorikaverseny zsűrizése az osztály által (érvelési technikák tanításakor)

17. Google Art Project

17.1. Irodalom és más művészeti ágak kapcsolatának megvilágítása egy mű és annak pl. festményváltozatának összehasonlításásval

17.2. Egy korstílus bemutatása (pl. impresszionizmus esetében előbb ilyen stílusú festmények bemutatása, mert így könnyebben megértik annak lényegét, mint ha versekkel kezdenénk)

17.3. Olyan képtárak bemutatása, amelyek valamely irodalmi művek tárgyának helyszínéül szolgálnak (pl. Rilke: Archaikus Apolló-torzó)

18. Google dokumentumok

18.1. Közös házi feladat szerkesztése otthonról

18.2. A csoport tagjainak fogalmazásait összegyűjthetjük egyetlen helyre, ahonnan mindenki elérheti

18.3. Ide feltölthetünk pl. egy nehezen beszerezhető kötelező irodalom beszkennelt példányát

19. Social bookmarking

19.1. Házi feladatként ajánlást írni egy-egy műhöz annak mek.oszk.hu-s linkjével

19.2. Egy műről minél több hivatkozás összegyűjtése és annak közzététele a legalaposabb feldolgozást segítendő

19.3. Házi dolgozat írása - forrásokat csak az általunk megadott linkgyűjteményből lehet választani

20. Netvibes

20.1. Netvibes kezdőlap készítése a felvételivel kapcsolatos hírekre fókuszálva

20.2. A költészet napján közös kezdőlap létrehozása a diákok kedvenc költőinek Wikipédia lapjával

20.3. A görög és római mitológia alakjainak Wikipédia lajtainak összegyűjtése (a versekben elég gyakori a rájuk való utalás)

21. Videómegosztó szolgáltatások

21.1. Egy irodalmi mű színjátszóköri adaptációjának felvételének megosztása

21.2. Már nem élő költők saját versfelolvasásait megnézni (nyilván ha létezik)

21.3. Egy vers több színész által előadott verziójának megnézése, összehasonlítása házi feladatként

22. Online játékok

22.1. Verseny (csoportokban) irodalmi vagy nyelvészeti témájú online játékokban (pl. Honfoglaló irányított kérdései)

22.2. Műveltségi vetélkedők online változata (pl. Legyen Ön is milliomos!, Kérdezz, felelek!)

22.3. Online memóriajáték költők és múzsájuk arcképével

23. Varázstoll

23.1. Órai jegyzetelés

23.2. Jegyzetelés az irodalmi múzeumban - az összes diák digitalizált jegyzetéből egy közös, átfogó jegyzet szerkesztése, annak megosztása

23.3. Egy vers helyszínének lerajzolása, a rajzok összevetése (kivetítve)

24. Oversharing

24.1. Szemléltetése facebook használatával - egy költő életének oversharing kiteregetése (pl. Ady szifilisze)

25. New node