Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Računalstvo by Mind Map: Računalstvo

1. Access

1.1. program za upravljanje relacijskim bazama podataka

1.2. tablica je temeljni element baze podataka

2. Programski jezici i načela programiranja

2.1. Algoritam

2.1.1. Naputak kako riješiti neki zadatak ili obaviti neki posao

2.2. Pseudokod

2.2.1. Sastoji se od kratkih izraza na govornom jeziku koji opisuju i objašnjavaju pojedine zadatke algoritma

2.3. Programiranje

2.3.1. Postupak zapisivanja temeljnih radnji

2.4. Grananje

2.5. Petlja

3. Osnove programiranja C++

3.1. Varijable

3.1.1. mjesto u memoriji rezervirano za pohranu podataka

3.2. Funkcije

3.2.1. izdvojeni, imenovani i pohranjeni dio programa koji čini smislenu logičku cijelinu

3.3. operatori

3.3.1. aritmetički, logički, relacijski

3.4. grananje

4. Excel

4.1. služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka

4.2. Radna ploha su stupci i redci

5. Internet i elektronička pošta

5.1. Internet

5.1.1. skup međusobno povezanih raznovrsnih računala diljem svijeta

5.2. CARnet

5.3. TCP/IP protokol

5.4. mrežni protokol

5.5. Elektronička pošta

5.5.1. pošta oblik dopisivanja putem računala i sustava

6. Word

6.1. program za obradu riječi

6.2. služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata

7. Prikaz cijelih brojeva u memoriji računala

7.1. metoda predznaka i apsolutne vrijednosti

7.2. metoda dvojnog komplementa

8. Booleova algebra i teoremi

8.1. 0, 1

8.2. Komutacija, asocijacija, distribucija

9. Logički sklopovi

9.1. i, ili, ne, ni, nili

10. Strukture

10.1. linijska, ciklička, razgranata

11. De Morganovi teoremi

12. Upiti