Get Started. It's Free
or sign up with your email address
zegarek by Mind Map: zegarek

1. Software

1.1. Photoshop

1.2. Aftereffects

2. scenopis

2.1. 1.pierwsza klatka przedstawia zegarek

2.2. 2.przestraszenie się dźwięku i ucieczka

2.3. 3.od czasu wprawienia w ruch cyfry zaczynają się szybko zmieniać

2.4. 4.zegarek delikatnie się odkształca zasadą Disneya

2.5. 5.gdy tarcie jest już zbyt mocne zegarek łapie zaokrągloną krawędź poprzez resztki nie wytraconej siły

2.6. 6. staje chwilę w bezruchu, cyfry zaczynają zwalniać

2.7. 7.moment spadku na płaski bok uspokaja ''czasową klepsydrę''

3. Dźwięki

3.1. szybkio zmieniające się cyfry podczas ruchu

3.2. wolno tykające cyfry w stanie bezczynności

3.3. moment przejścia na zaokrąglony narożnik wymusza dźwięk trudu

3.4. spadek na płaską płaszczyznę wymusza dźwięk opadnięcia twardego elementu

3.5. ślizg zegarka po powierzchni powoduje świst powietrza

4. kwadrat

4.1. zaokrąglone krawędzie

5. ruch liniowy

5.1. chwilowe zatrzymanie na płaszczyźnie przed kolejnym ruchem