Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Történelem by Mind Map: Történelem

1. Wikipédia

1.1. egy adott téma kutatása az internet segítségével

1.2. adatok összevetése

1.3. a kritikai gondolkodás alapjainak megismerése

2. Videómegosztó szolgáltatások

2.1. a 20. század tanult eseményeinek vizuális alátámasztása

2.1.1. társadalom megismerése, pl. ruázat

2.2. a technikai fejlődés szemléltetése

3. Projekt

3.1. az empátia fejlesztésére szolgáló feladatok

3.2. az együttműködés fejlesztése

3.3. olyan résztéma feldolgozása, melyre kevesebb idő jutna

4. Prezi

4.1. az óra segédanyaga

4.1.1. vizuális alátámasztása (képek, szöveg) a tényanyagnak

4.2. a megszokott hétköznapok tanulási módjának kizökkentése

4.3. a történelmi ismeretek rendszerezése

4.4. a gyermekek rendszerező képességének fejlesztése

5. Online játékok

5.1. egy adott részterület (csaták) "eljátszása"

5.2. földrajzi helyismereti fogalmak rögzítése

5.3. a beleélő képesség fejlesztése

6. Online fogalomtérképek

6.1. hazai rendszerezési segédanyag

6.1.1. a tanulást segítendő, tankönyvi anyag feldolgozását könnyíti, pl. a 1867 utáni magyar pártrendszerek grafikai rendezője!

6.2. tanulási nehézségekkel küzdőknek nyújthat segítséget

6.3. könnyed, szórakoztató tanulás :)

7. Okostelefon

7.1. Dokumentumok feltöltése, képek

7.2. felelés során 10 szóból álló segédanyagot használhatnak a telefonjukban

7.3. tanulmányi kirándulás esetén a helytörténeti vonatkozásokat fel lehet tölteni, így nem a könyvet kell hozniuk

7.4. jegyzetelési, rögzítési lehetőség

8. Közösségi portál

8.1. Vitakészség fejlesztése

8.2. mozaikmódszerrel feldolgozni egy területet pl. II. világháború

8.3. gyors információáramlás

8.4. külön facebook adatlap szerkesztése egy híres történelmi személyiségről, így feldolgozva annak életét

9. Mikroblog

9.1. Twitter alkalmazása

9.1.1. Kossuth-Széchenyi vitájának feldolgozása

9.1.2. mikrotörténet modellezése

9.1.2.1. egy nap feldolgozása, pl 1848. márc. 15.

10. LLL paradigma

10.1. az ember mindig tanul

10.2. olyan feladat adása, melyet már gyakoroltak, de az új megközelítésből kifolyólag újdonságokkal fognak találkozni

10.3. Egy híres tudós életének megismerése szemléltetés céljából

11. Kollaboratív tanulás vs. egyéni tanulás

11.1. kollaboratív

11.1.1. a csoport előnyeinek megismertetése

11.2. egyéni

11.2.1. előnyeinek - hátrányainak megismertetése

11.3. egy nagy téma, pl kiegyezés körüljárása csoporttal és egyénileg, majd a gyerekek beszéljék meg ttapasztalataikat

12. Interaktív tábla

12.1. Történeti földrajzi helynevek beírása a térképekbe (illesztéses feladat)

12.2. életmódtörténet

12.2.1. ruhák passzítása a korokhoz

12.3. ppt alkalmazása

13. Google dokumentumok

13.1. forráselemzés

13.2. ppt készítése

13.3. segédanyag évszámokról, uralkodókról, a témába vágóan

14. eLearning

14.1. oktatói segédanyag feltöltése

14.2. házi feladat kijelölése

14.3. kommunikáció

14.3.1. segítségre szoruló tanulóknak magyarázat, segédanyag

15. eBook

15.1. MEK könyvállományának használata

15.1.1. szemelvények kiragadása a szépirodalomból a történelem szolgálatába

15.1.1.1. pl. Édes Anna

15.2. gyors "lapozási" lehetőség

15.3. egyszerre több könyv elemzése

15.3.1. nem kell őket cipelni! nem okoz nehézséget az iskolába behozatal

16. digitális lábnyom

16.1. párhuzam teremtése a kutató munkával

16.1.1. levéltár

16.1.2. könyvtár

16.2. hogyan zajlik egy történelmi hipotézis felállítása és kutatása

16.3. milyen lépések vannak egy kutatásban

17. Digitális bennszülöttek

17.1. történelmi források felfedezése az internetes felületeken

17.2. elektronikus iratok feldolgozásának lehetőségeinek ismertetése

17.3. Mutass újat a tanárodnak!

17.4. internetes adatbázisok összegyűjtése pl. Fortepan

18. Digitális bevándorlók

18.1. régi és új forrás adatbázisok összevezése

18.2. milyen volt a net nélküli világ

18.2.1. idős emberek felkérése, hogy tartsanak előadást

18.3. az írott források digitalizálásának története

19. Digitális tananyag

19.1. Forráselemző óra összeállítása a Fortepan segítségével

19.2. Múlt-kor történelmi portál tananyaghoz illő részeinek beépítése

19.3. Dolgozzuk fel a Taurus együttes történetét a youtube segítségével

20. Geotagging

20.1. Jelölje meg mindenki az osztályban egy közös térképen, hogy hol járt már

20.1.1. Aki felrak egy rajzszöget, az mondjon egy nevezetességet az adott helyről

20.1.2. következő órára olvasson utána egy történelmi vonatkozásnak és azt ossza meg a többiekkel

21. Podcasting

21.1. otthon készített tanári narráció segédanyagként való felhasználása

21.1.1. amire nem jutott idő az órán azt felvenni és elküldeni a tanulóknak

21.2. az órák felvétele és megosztása a témazáróra készülés, ismétlés jegyében

21.3. rádióműsor készítése a gyerekekkel

22. Webergonómia

22.1. az osztály hozzon létre egy honlapot

22.2. a honlapot a történelem tárgyának megfelelően díszítse, tegye izgalmassá

22.2.1. reformkor esetében gőzhajók a háttérben stb...

22.3. tanítsák a tanárt!

22.3.1. nem kis motiváló tényező lehet :)

23. Cybermobbing

23.1. részoktatási terület

23.1.1. mi állhatott egy párbaj hátterében

23.2. ismerkedés a modern "erőszakkal"

23.2.1. de régen hogyan veszekedtek?

23.3. problémás helyzetek megoldásának kezelésének fejlesztése

24. Információs társadalom

24.1. Milyen információs csatornákat tudunk felsorolni

24.1.1. régen mi volt?

24.2. hogyan változott a társadalom az információ hatására

24.3. feladat: két csoportot alakítani

24.3.1. egyik csoport csak könyveket használhat egy téma feldolgozására

24.3.2. másik csoport csak internetet használhat

24.3.3. mik lesznek a különbségek?

25. RSS

25.1. OKTV-indulóknak nyújthat folyamatos segítséget

25.2. az érdeklődő diákság egy fontos segítsége lehet lehet

25.3. Tanári adatfrissítés esetén nem kell felhívni a diákok figyelmét, hogy nyomon kövessék az új anyaghoz tartozó leírásokat

26. Ingerfalók

26.1. miért jó egyszerre több ingerre figyelni?

26.1.1. felderítők szerepe

26.2. a gyerekek számára adott forrásmennyiségét növelni lehet

26.3. hogyan figyeljünk egyszerre a tanári magyarázatra és a jegyzetelésre