Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Történelem by Mind Map: Történelem

1. Online játékok

1.1. egy adott részterület (csaták) "eljátszása"

1.2. földrajzi helyismereti fogalmak rögzítése

1.3. a beleélő képesség fejlesztése

2. Online fogalomtérképek

2.1. hazai rendszerezési segédanyag

2.1.1. a tanulást segítendő, tankönyvi anyag feldolgozását könnyíti, pl. a 1867 utáni magyar pártrendszerek grafikai rendezője!

2.2. tanulási nehézségekkel küzdőknek nyújthat segítséget

2.3. könnyed, szórakoztató tanulás :)

3. Okostelefon

3.1. Dokumentumok feltöltése, képek

3.2. felelés során 10 szóból álló segédanyagot használhatnak a telefonjukban

3.3. tanulmányi kirándulás esetén a helytörténeti vonatkozásokat fel lehet tölteni, így nem a könyvet kell hozniuk

3.4. jegyzetelési, rögzítési lehetőség

4. Közösségi portál

4.1. Vitakészség fejlesztése

4.2. mozaikmódszerrel feldolgozni egy területet pl. II. világháború

4.3. gyors információáramlás

4.4. külön facebook adatlap szerkesztése egy híres történelmi személyiségről, így feldolgozva annak életét

5. Mikroblog

5.1. Twitter alkalmazása

5.1.1. Kossuth-Széchenyi vitájának feldolgozása

5.1.2. mikrotörténet modellezése

5.1.2.1. egy nap feldolgozása, pl 1848. márc. 15.

6. LLL paradigma

6.1. az ember mindig tanul

6.2. olyan feladat adása, melyet már gyakoroltak, de az új megközelítésből kifolyólag újdonságokkal fognak találkozni

6.3. Egy híres tudós életének megismerése szemléltetés céljából

7. Kollaboratív tanulás vs. egyéni tanulás

7.1. kollaboratív

7.1.1. a csoport előnyeinek megismertetése

7.2. egyéni

7.2.1. előnyeinek - hátrányainak megismertetése

7.3. egy nagy téma, pl kiegyezés körüljárása csoporttal és egyénileg, majd a gyerekek beszéljék meg ttapasztalataikat

8. eBook

8.1. MEK könyvállományának használata

8.1.1. szemelvények kiragadása a szépirodalomból a történelem szolgálatába

8.1.1.1. pl. Édes Anna

8.2. gyors "lapozási" lehetőség

8.3. egyszerre több könyv elemzése

8.3.1. nem kell őket cipelni! nem okoz nehézséget az iskolába behozatal

9. Digitális bevándorlók

9.1. régi és új forrás adatbázisok összevezése

9.2. milyen volt a net nélküli világ

9.2.1. idős emberek felkérése, hogy tartsanak előadást

9.3. az írott források digitalizálásának története

10. Geotagging

10.1. Jelölje meg mindenki az osztályban egy közös térképen, hogy hol járt már

10.1.1. Aki felrak egy rajzszöget, az mondjon egy nevezetességet az adott helyről

10.1.2. következő órára olvasson utána egy történelmi vonatkozásnak és azt ossza meg a többiekkel

11. Podcasting

11.1. otthon készített tanári narráció segédanyagként való felhasználása

11.1.1. amire nem jutott idő az órán azt felvenni és elküldeni a tanulóknak

11.2. az órák felvétele és megosztása a témazáróra készülés, ismétlés jegyében

11.3. rádióműsor készítése a gyerekekkel

12. Információs társadalom

12.1. Milyen információs csatornákat tudunk felsorolni

12.1.1. régen mi volt?

12.2. hogyan változott a társadalom az információ hatására

12.3. feladat: két csoportot alakítani

12.3.1. egyik csoport csak könyveket használhat egy téma feldolgozására

12.3.2. másik csoport csak internetet használhat

12.3.3. mik lesznek a különbségek?

13. Ingerfalók

13.1. miért jó egyszerre több ingerre figyelni?

13.1.1. felderítők szerepe

13.2. a gyerekek számára adott forrásmennyiségét növelni lehet

13.3. hogyan figyeljünk egyszerre a tanári magyarázatra és a jegyzetelésre

14. Wikipédia

14.1. egy adott téma kutatása az internet segítségével

14.2. adatok összevetése

14.3. a kritikai gondolkodás alapjainak megismerése

15. Videómegosztó szolgáltatások

15.1. a 20. század tanult eseményeinek vizuális alátámasztása

15.1.1. társadalom megismerése, pl. ruázat

15.2. a technikai fejlődés szemléltetése

16. Projekt

16.1. az empátia fejlesztésére szolgáló feladatok

16.2. az együttműködés fejlesztése

16.3. olyan résztéma feldolgozása, melyre kevesebb idő jutna

17. Prezi

17.1. az óra segédanyaga

17.1.1. vizuális alátámasztása (képek, szöveg) a tényanyagnak

17.2. a megszokott hétköznapok tanulási módjának kizökkentése

17.3. a történelmi ismeretek rendszerezése

17.4. a gyermekek rendszerező képességének fejlesztése

18. Interaktív tábla

18.1. Történeti földrajzi helynevek beírása a térképekbe (illesztéses feladat)

18.2. életmódtörténet

18.2.1. ruhák passzítása a korokhoz

18.3. ppt alkalmazása

19. Google dokumentumok

19.1. forráselemzés

19.2. ppt készítése

19.3. segédanyag évszámokról, uralkodókról, a témába vágóan

20. eLearning

20.1. oktatói segédanyag feltöltése

20.2. házi feladat kijelölése

20.3. kommunikáció

20.3.1. segítségre szoruló tanulóknak magyarázat, segédanyag

21. digitális lábnyom

21.1. párhuzam teremtése a kutató munkával

21.1.1. levéltár

21.1.2. könyvtár

21.2. hogyan zajlik egy történelmi hipotézis felállítása és kutatása

21.3. milyen lépések vannak egy kutatásban

22. Digitális bennszülöttek

22.1. történelmi források felfedezése az internetes felületeken

22.2. elektronikus iratok feldolgozásának lehetőségeinek ismertetése

22.3. Mutass újat a tanárodnak!

22.4. internetes adatbázisok összegyűjtése pl. Fortepan

23. Digitális tananyag

23.1. Forráselemző óra összeállítása a Fortepan segítségével

23.2. Múlt-kor történelmi portál tananyaghoz illő részeinek beépítése

23.3. Dolgozzuk fel a Taurus együttes történetét a youtube segítségével

24. Webergonómia

24.1. az osztály hozzon létre egy honlapot

24.2. a honlapot a történelem tárgyának megfelelően díszítse, tegye izgalmassá

24.2.1. reformkor esetében gőzhajók a háttérben stb...

24.3. tanítsák a tanárt!

24.3.1. nem kis motiváló tényező lehet :)

25. Cybermobbing

25.1. részoktatási terület

25.1.1. mi állhatott egy párbaj hátterében

25.2. ismerkedés a modern "erőszakkal"

25.2.1. de régen hogyan veszekedtek?

25.3. problémás helyzetek megoldásának kezelésének fejlesztése

26. RSS

26.1. OKTV-indulóknak nyújthat folyamatos segítséget

26.2. az érdeklődő diákság egy fontos segítsége lehet lehet

26.3. Tanári adatfrissítés esetén nem kell felhívni a diákok figyelmét, hogy nyomon kövessék az új anyaghoz tartozó leírásokat