HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU by Mind Map: HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

1. DOSELJENJE HRVATA

1.1. O doseljenju Hrvata i o najstarijoj hrvatskoj povijesti zna se vrlo malo. Iz izvještaja bizantoskog cara KONSTANTINA VII. PORFIROGENETA zaključujemo da su Hrvati prije doseljenja živjeli u Bijeloj Hrvatskoj oko grada Krakova u današnjoj Poljskoj.

1.1.1. Doseljenje Hrvata Konstantin smješta u vrijeme vladavijne bizantskog cara Heraklija koji je prema Konstantinovu kazivanju pozvao Hrvate da mu pomognu iz Dalmacije protjerati Avare.

1.1.1.1. Konstantin ne spominje Heraklijev poziv, nego kaže kako se DIO HRVATA ODVOJIO POD VODSTVOM PETORICE BRAĆE I DVIJU SESTARA te naselio Dalmaciju.

2. U NOVOJ DOMOVINI

2.1. U novoj domovini Hrvati su zatekli starosjedioce Romane i Ilire. Dio je starosjedioca pred pridošlim Hrvatima napustio svoja naselja i POBJEGAO U PLANINE, dok se drugi dio sklonio na sigurno, unutar bedema DALMATINSKIH GRADOVA.

2.1.1. Hrvati su od starosjedioca počeli preuzimati antičku kulturnu baštinu i običaje te su se upoznali s kršćanstvom. Veliki utjecaj u izgradnji srednjovjekovne hrvatske kulture i države imali su i Franci, koji su početkom IX. stoljeća zavladali Hrvatima, te Bizant, čiji se utjecaj širio iz dalmatinskih gradova.

3. POKRŠTAVANJE HRVATA

3.1. Nedugo nakon doseljenja upoznali su se s KRŠĆANSTVOM, koje je među njih počelo prodirati iz dalmatinskih gradova.

3.1.1. Pokrštavanje većeg broja stanovništva započelo je početkom IX. stoljeća, kada su s franačkom včašću u Hrvatsku stigli i njihovi misionari.

3.1.1.1. Pokrštavanje je potrajalo sve do kraja istog stoljeća, a pučanstvo u zabačenim planinskim krajevima ostalo je nepokršteno još i dulje.

3.1.1.1.1. Nekoliko sačuvanih spomenika, od kojih su svakako najpoznatiji KADIONICA IZ STARE VRLIKE i VIŠESLAVOVA KRSTIONICA, svjedoče o tom razdoblju pokrštavanja na hrvatskim prostorima.

4. KRALJEVI

4.1. KRALJ TOMISLAV- potukao je Mađare. U borbi protiv Bugara bizantski car mu je dao upravu nad svim dalmatinskih gradovima. 925.g. papa Ivan X. mu šalje pismo u kojem ga naziva REGOM, što znači KRALJ.

4.1.1. KRALJ STJEPAN DRŽISLAV- pomogao je u borbi protiv bugarskog cara Samuila te mu je bizanstski car Bazilije II. dao znakove kraljevske vlasti te je potvrdio upravu nad dalmatinskim gradovima.

4.1.1.1. KRALJ PETAR KREŠIMIR IV.- u svojoj vladavini ojačao je naselja na obali (Šibenik i Biograd). Bio je poznat po pomorskoj orjentaciji. Za vrijeme njegove vladavine Hrvatska je teritorijalno bila najveća. Proveo je neke crkvene reforme koje su uzrokovale raskol.

4.1.1.1.1. KRALJ DMITAR ZVONIMIR- imao je dva saveznika, a to su bili: papa Grgur VII. i obitelj Arpadovići. 1075.g. okrunjen je u crkvi sv. Petra i Mojsija na kojemu ga je okrunio papin izaslanik GEBIZON.

5. KNEŽEVI

5.1. KNEZ BRANIMIR- bio je knez Hrvatske. Obratio se papi Ivanu VIII. Nakon toga papa Ivan VIII. blagoslivlja kneza Branimira, hrvatsku zemlju i hrvatski narod.

5.1.1. KNEZ TRPIMIR- bio je knez Hrvatske. Ojačao je Hrvatsku te je osnovao dinastiju Trpimirovića. 852. donosi TRPIMIROVU DAROVNICU u kojoj je pozvao benediktince te je osnovao biskupiju u Ninu u kojoj je bio prvi biskup Teodozije.

5.1.1.1. KNEZ LJUDEVIT POSAVSKI- bio je knez Donje Panonije sa središtem u utvrđenom Sisku. Podigao je ustanak protiv Franaka.

5.1.1.1.1. KNEZ DOMAGOJ- bio je knez Hrvatske. Sukobio se s Mlečanima (Venecija). Smatra se najgorim knezom Slavena.