Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Gedrag ombuigen en Pesten by Mind Map: Gedrag ombuigen en Pesten
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Gedrag ombuigen en Pesten

Wat is gedrag

Waarneembare handelingen

Gedragsproblemen

Gedrag dat niet wenselijk is

Is niet voor iedereen hetzelfde

Soorten (thema 30)

Teruggetrokken gedrag

Angstig gedrag

Faalangst

Regressief gedrag

Onverschillig gedrag

Oneerlijk gedrag

Verdere info

Pesten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesten

http://www.pestweb.nl

http://www.leraar24.nl/dossier/1711

www.pesten.net

Gedrag ombuigen

http://www.gedragsproblemenindeklas.nl

Speciaal onderwijs

4 clusters

Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen

Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, ernstige spraakmoeilijkheden

Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen, (ZMOK) kinderen met gedrags en/of psychiatrische stoornissen,