Gedrag ombuigen en Pesten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gedrag ombuigen en Pesten by Mind Map: Gedrag ombuigen en Pesten

1. Wat is gedrag

1.1. Waarneembare handelingen

2. Gedragsproblemen

2.1. Gedrag dat niet wenselijk is

2.2. Is niet voor iedereen hetzelfde

2.3. Soorten (thema 30)

2.3.1. Teruggetrokken gedrag

2.3.2. Angstig gedrag

2.3.3. Faalangst

2.3.4. Regressief gedrag

2.3.5. Onverschillig gedrag

2.3.6. Oneerlijk gedrag

3. Verdere info

3.1. Pesten

3.1.1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pesten

3.1.2. http://www.pestweb.nl

3.1.3. http://www.leraar24.nl/dossier/1711

3.1.4. www.pesten.net

3.2. Gedrag ombuigen

3.2.1. http://www.gedragsproblemenindeklas.nl

4. Speciaal onderwijs

4.1. 4 clusters

4.1.1. Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen

4.1.2. Cluster 2: dove of slechthorende kinderen, ernstige spraakmoeilijkheden

4.1.3. Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK)

4.1.4. Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen, (ZMOK) kinderen met gedrags en/of psychiatrische stoornissen,