virtuális tanulási környezet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
virtuális tanulási környezet by Mind Map: virtuális tanulási környezet

1. online viselkedéskultúra

1.1. "netikett"

1.2. ne küldjünk spam-et

1.3. "trollkodás" -szándékos, durva provokálás

2. digitális bennszülöttek

2.1. 1995 után születettek

2.2. Z-generáció

2.3. az internet természetes

3. digitális bevándorlók

3.1. az internethasználat tanult

3.2. kézikönyvek

3.3. más hozzáállás a virtuális környezetben tanuláshoz

4. webergonómia

4.1. egyszrűség

4.2. kezelhetőség

4.3. látogatói elégedettség

5. Netokrácia

5.1. új "arisztokrácia"

5.2. kapcsolatok építése, fenntartása

5.3. "netlatin" (angol) ismerete

6. interaktív tábla

6.1. aprólékos felkészülés

6.2. csoportmunkának kedvez

6.3. fotók, videók, hanganyag megjelenítése

7. web 2.0

7.1. szervergazda a keretet adja

7.2. közösségre épül

7.3. felhasználók töltik fel a tartalmakat

8. mobil tanulás

8.1. "bárhol, bármikor" tanulás

8.2. IKT eszközök segítségével

8.3. sokféle tanulásforma

9. digitális tananyag

9.1. digitális tankönyv

9.2. Sulinet Digitális Tudásbázis

9.3. dinamikus fejlődés

10. digitális írástudás

10.1. keresési stratégiák alkalmazása

10.2. viszonylagos

10.3. információs környezet

11. eBook

11.1. célszámítógép

11.2. www.adobe.com

11.3. elektronikus könyvtárak

12. Google dokumentumok

12.1. kooperatív munka

12.2. bárhonnan elérhető

12.3. okostelefonról is szerkeszthető

13. információs társadalom

13.1. technológiai fejlődés

13.2. internet használata

13.3. XXI. század

14. project-virtuális környezet által támogatottan

14.1. pozitív egymásra utaltság

14.2. Tanár-diák viszony javítása

14.3. személyes érintettség, motiváció

15. ePortfolió

15.1. gyűjtemény

15.2. írott, audio, video

15.3. tanulmányi tervhez kapcsolódik

16. LLL paradigma

16.1. Lifelong learning

16.2. EU 2000

16.3. stratégiai paradigma

17. aggregáció

17.1. szoftverfejelsztés

17.2. objektumosztályok közti kapcsolat

17.3. jele a programozásban: rombusz

18. blended learning

18.1. hagyományos+virtuális tanulási környezet

18.2. online tanulás

18.3. több interakció

19. eLearning

19.1. internetfüggő

19.2. tanítási és tanulási forma

19.3. interaktív

20. formatív értékelés

20.1. folyamatos; interaktív

20.2. kompetencia fejlesztést segíti

20.3. nem szummatív

21. Felhő (cloud computing)

21.1. megosztott erőforrások

21.2. hardveres korlátozás nincs

21.3. bárhonnan elérhető

22. ingerfalók

22.1. osztott figyelem

22.2. kreatív

22.3. felszínes koncentráció

23. kollaboratív tanulás

23.1. közös cél

23.2. önreflexióra lehetőség

23.3. csoportmunka

24. közösségi portál

24.1. publikus vagy részben publikus profil

24.2. tartalmak megosztása

24.3. IWIW, Facebook

25. technofóbia

25.1. irracionális félelem a technikától

25.2. kezdeti sikertelenség

25.3. erőszakos megnyilvánulások

26. technofília

26.1. technika iránti lelkesedés

26.2. fejlődés pozitív

26.3. érdeklődés az új technológia felé

27. Prezi

27.1. internetes prezentációkészítő

27.2. webes felületen

27.3. nincs dia, lap korlátozás

28. multitasking

28.1. párhuzamos feldolgozás

28.2. egy processzor: időbeosztással

28.3. több processzor, több mag: valódi