virtuális tanulási környezet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
virtuális tanulási környezet by Mind Map: virtuális tanulási környezet

1. digitális bennszülöttek

1.1. 1995 után születettek

1.2. Z-generáció

1.3. az internet természetes

2. digitális bevándorlók

2.1. az internethasználat tanult

2.2. kézikönyvek

2.3. más hozzáállás a virtuális környezetben tanuláshoz

3. interaktív tábla

3.1. aprólékos felkészülés

3.2. csoportmunkának kedvez

3.3. fotók, videók, hanganyag megjelenítése

4. digitális tananyag

4.1. digitális tankönyv

4.2. Sulinet Digitális Tudásbázis

4.3. dinamikus fejlődés

5. eBook

5.1. célszámítógép

5.2. www.adobe.com

5.3. elektronikus könyvtárak

6. Google dokumentumok

6.1. kooperatív munka

6.2. bárhonnan elérhető

6.3. okostelefonról is szerkeszthető

7. információs társadalom

7.1. technológiai fejlődés

7.2. internet használata

7.3. XXI. század

8. project-virtuális környezet által támogatottan

8.1. pozitív egymásra utaltság

8.2. Tanár-diák viszony javítása

8.3. személyes érintettség, motiváció

9. LLL paradigma

9.1. Lifelong learning

9.2. EU 2000

9.3. stratégiai paradigma

10. aggregáció

10.1. szoftverfejelsztés

10.2. objektumosztályok közti kapcsolat

10.3. jele a programozásban: rombusz

11. formatív értékelés

11.1. folyamatos; interaktív

11.2. kompetencia fejlesztést segíti

11.3. nem szummatív

12. Felhő (cloud computing)

12.1. megosztott erőforrások

12.2. hardveres korlátozás nincs

12.3. bárhonnan elérhető

13. ingerfalók

13.1. osztott figyelem

13.2. kreatív

13.3. felszínes koncentráció

14. kollaboratív tanulás

14.1. közös cél

14.2. önreflexióra lehetőség

14.3. csoportmunka

15. technofóbia

15.1. irracionális félelem a technikától

15.2. kezdeti sikertelenség

15.3. erőszakos megnyilvánulások

16. technofília

16.1. technika iránti lelkesedés

16.2. fejlődés pozitív

16.3. érdeklődés az új technológia felé

17. multitasking

17.1. párhuzamos feldolgozás

17.2. egy processzor: időbeosztással

17.3. több processzor, több mag: valódi

18. online viselkedéskultúra

18.1. "netikett"

18.2. ne küldjünk spam-et

18.3. "trollkodás" -szándékos, durva provokálás

19. webergonómia

19.1. egyszrűség

19.2. kezelhetőség

19.3. látogatói elégedettség

20. Netokrácia

20.1. új "arisztokrácia"

20.2. kapcsolatok építése, fenntartása

20.3. "netlatin" (angol) ismerete

21. web 2.0

21.1. szervergazda a keretet adja

21.2. közösségre épül

21.3. felhasználók töltik fel a tartalmakat

22. mobil tanulás

22.1. "bárhol, bármikor" tanulás

22.2. IKT eszközök segítségével

22.3. sokféle tanulásforma

23. digitális írástudás

23.1. keresési stratégiák alkalmazása

23.2. viszonylagos

23.3. információs környezet

24. ePortfolió

24.1. gyűjtemény

24.2. írott, audio, video

24.3. tanulmányi tervhez kapcsolódik

25. blended learning

25.1. hagyományos+virtuális tanulási környezet

25.2. online tanulás

25.3. több interakció

26. eLearning

26.1. internetfüggő

26.2. tanítási és tanulási forma

26.3. interaktív

27. közösségi portál

27.1. publikus vagy részben publikus profil

27.2. tartalmak megosztása

27.3. IWIW, Facebook

28. Prezi

28.1. internetes prezentációkészítő

28.2. webes felületen

28.3. nincs dia, lap korlátozás