Modern Eszközök a Pedagógiában

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern Eszközök a Pedagógiában by Mind Map: Modern Eszközök a Pedagógiában

1. Cybermobbing: zaklatás, megalázás a virtuális térben, főleg a számítógépek/mobiltelefonok világában.

2. Geotagging: A geotagging az az eljárás, amely földrajzi metaadatokat ad különböző médiafájlokhoz, mint például honlapokhoz vagy képekhez. A digitális fényképezőgéppel készített képet egy, a gépbe épített GPS vevő, vagy egy külső eszköz egészíti ki a rögzített koordináta-adatokkal.

3. Geocatching :játék célja, hogy valamilyen érdekesnek tartott, turisztikai látnivaló (például műemlék,természeti érték, történelmi nevezetesség stb) közelében elhelyezni egy úgy nevezett geoládát, amit a többi játékos a bemért és megadott koordináták alapján felkeres; majd találatát belogolja a játék internetes oldalán.

4. E portfólió: hagyományos portfólió megújult, Interneten közzé tett, dinamikusan változtatható elektronikus változata.

5. Ingerfaló: A számítástechnikai eszközök által biztosított környezet lehetővé teszi, hogy egyszerre több dologra is képes legyen valaki odafigyelni.

6. Interaktív tábla:az üzleti szférában és a pedagógiában is jól hasznosítható információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszköz, amely egy szoftver segítségével kapcsolja össze a táblát egy számítógéppel (és projektorral) úgy, hogy annak vezérlése a tábláról lehetséges lesz, szoftverében objektumokat tudunk mozgatni, illetve a táblára került tartalmak háttértárolóra menthetővé válnak.

7. Konnektivizmus:A konnektivizmust a digitális korszak tanuláselméletének nevezik. Az informatika, a pedagógia és a hálózatkutatás mentén jött létre, a hálózatelméletek pedagógiában való alkalmazását jelenti.

8. Mikroblog:a blogolásnak olyan formája, ahol limitált karakterszámú bejegyzést lehet írni, általában rövid megjegyzéseket, képeket, videolinkeket tesznek közzé. Éppen ezért általában azok használják, akiknek nincs idejük, kedvük hosszú beszámolókat gyártani, de a felhasználó mégis megosztaná élményeit, tapasztalatait.

9. Microsoft Touch Pack:olyan játék- és alkalmazásgyűjtemény, melynek programjait ujjakkal lehet irányítani. Ehhez vagy érintőképernyős laptop szükséges (multitouch, azaz többérintéses), vagy olyan asztali számítógép, mely érintőképernyős monitorhoz van csatlakoztatva

10. Multitasking:a számítástechnikában operációs rendszerekre használják, melyek látszólag képesek egyszerre több programot (folyamatot vagy más néven processzt), programszálat futtatni. Ezek a folyamatok folyamatosan versengenek a CPU-ért, mely egy olyan erőforrás, amelyet egyszerre csak egy folyamat használhat.

11. Netokrácia:az internet és a demokrácia szavakból képződött mozaik, mely az internetezés korai, szubkulturális jellegű szakaszára utal

12. Prezi: egy Flash-alapú, internetes prezentációkészítő szoftver.

13. Online fogalomtérkép: internetes felületen elérhető szemantikai háló, amely alkalmas arra is, hogy folyamatok és jelenségek lépéseit, ok-okozati összefüggéseit szemléltessük.

14. Aggregáció: Az aggregációt illetve más szoftverfejlesztési fogalmat az osztályok és a köztük lévő kapcsolatok ábrázolására használják.

15. Digitális bennszülött:gyerekek, diákok, akik a számítógép, internet mellett nőttek fel, és akik számára ez a világ a természetes

16. Digitális bevándorlók: felnőttek, tanárok, akik számára a számítógép világa "tanult"

17. Digitális írástudás: Azok a készséggé fejlesztett ismeretek, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek felhasználását.

18. Digitális lábnyom: azokra a jelekre, nyomokra vonatkozik, amelyeket a felhasználó online jelenléte után maradnak, és amelyekből következtetni lehet a tevékenységére.

19. E learning: számítógépes hálózaton elérhető nyitott - tér- és időkorlátoktól független - képzési forma

20. E book: elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget és egyes esetekben grafikát tartalmazó fájl, ami digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek

21. Netvibes:egy bárki által ingyenesen használható nyitóoldal, melynek leginkább használt funkciója az RSS hírcsatornák kezelése és megmutatása. Mindenhol ott van, nem szükséges telepíteni.Ez a web 2.0 szellemében létrehozott, böngészőfüggetlen honlap, a digitális felhő részét képezve bármikor, bárki számára ingyenesen hozzáférhető, egy interneteléréssel rendelkező számítógépről, vagy akár mobiltelefonról is.

22. Okostelefon: egy olyan miniatűr számítógép, ami telefonként is képes működni

23. Podcasting:lehetővé teszi hang- és videoanyagok közzétételét az interneten, úgy, hogy a felhasználók feliratkozhatnak az adott anyag újdonságait tartalmazó feedre (általában mp3 állományok).

24. Oversharing:önmagunk prezentációja, de nem feltétlenül a pozitív tulajdonságaink kidomborítása, hanem a mindennapok eseményeinek a megosztása.

25. Online játékok:eléréséhez internet-hozzáférés szükséges. Az online játék, a számítógépes hálózatot felhasználó játék

26. Online viselkedéskultúra: az internetes felület viselkedési formája.Alapvetően érvényesek az élőszóban és levélben érvényes elvek, ugyanakkor ezek kiegészülnek más, speciálisan az internetre mint kommunikációs közegre jellemző szabályokkal is.

27. LLL paradigma: LLL-(lifelong learning) élethosszig tartó tanulás , állandó önművelés.