Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Фізика by Mind Map: Фізика

1. Механіка

1.1. Кінематика

1.1.1. рух тіл

1.1.2. вектори

1.2. динаміка

1.2.1. інерція

1.2.2. маса

1.2.3. сила тертя

1.2.4. густина

1.3. статика

1.3.1. рівновага тіла під дією трьох сил

1.3.2. момент сили

1.3.3. центр тяжіння сил

1.4. робота та енергія

1.4.1. потенційна енергія

1.4.2. кінетична енергія

1.4.3. ККД

1.4.4. повна енергія тіла

1.5. криволінійний рух

1.5.1. закони Ньютона

1.5.2. рух планет

2. молекулярна фізика

2.1. лінійне розширення

2.2. особливості розширення води

2.3. принцип збереження енергії

2.4. тиск газу

2.5. Закон Бойля-Маріотта

2.6. Закон Авогадро

2.7. властивості пару

3. Оптика

3.1. Електромагнітна природа світла.

3.2. Променева оптика.

3.3. Кристалооптика. Оптика тонких плівок.

3.4. Молекулярна оптика.

3.5. Оптичні дзеркала

3.6. Фотоніка