Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Mad og kroppen by Mind Map: Mad og kroppen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mad og kroppen

Næringsstoffer- hvad indeholder fødevarerne og hvad indeholder mennesket

Proteiner

Fedt

Kulhydrater

Vitaminer og mineraler

Fordøjelse og optagelse af næring og cellestofskifte

Fordøjelsessystemmet

Her skal vi finde ressourcer på nettet, som har animationer som beskriver fordøjelsessystemet

Næringsstoffernes nedbrydning

Her følger vi et proteinholdigt fødevare nedbrydning i tarm - aminosyre ud i tarmen - optag i celle - opbygning af nyt protein - et andet bliver forbrændt Illuystreres med "tidslinje" - man kan stoppe undervejs og fordybe sig i enkeltelementer / tingene er forstørret

Næringsstoffernes transport i kroppen

Stofskifte i en muskelcelle

Her tager vi afsæt i en muskelcelle og ser hvordan næringsstofferne som er kommet over i blodbanden optages i muskelvævet og kan indgå i forskelligt stofskifte.

Cellerespiration

Respiration af glukose

Proteiner

Fedtsyrer

Ilt fra lunger og CO2 til lunger

Opbygning af fedtdepot

Kulhydrater > fedt

Fedtsyrer

Proteinsyntese

Motion

Fødevare og ernæring

Fødevareproduktion

Kostråd

FDB

Ernæringsrådet

Vitamintilskud

Næringsmiddeltabel/matvaretabell

Mad/livstil/sundhed

Diabetes

Hjerte-karsygdom

Kolesterol/blodprop

Fedme

Mangelsygdomme

Fødevareindtolereance

Kwasiorkor