QUY TRÌNH XÂY DỰNG MOBI APP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUY TRÌNH XÂY DỰNG MOBI APP by Mind Map: QUY TRÌNH XÂY DỰNG MOBI APP

1. B1.1: Lên ý tưởng- Phát thảo ý tưởng

1.1. Tìm kiếm ý tưởng

1.1.1. Muốn làm gì?

1.1.2. Mục đích cuối cùng đạt được là gì?

1.2. Lựa chọn và tập trung

1.2.1. Đề xuất các chiến lược và hướng đi khác nhau

1.2.2. Chọn lọc và thống nhất chiến lược đúng nhất

1.3. Đặt các mục tiêu cụ thể

1.3.1. Xác định các vấn đề gắn liền sát với mục đích

1.3.2. Xác định các vấn đề xung quanh

1.3.3. Tìm cách gắn kết vấn đề chính với các vấn đề xung quanh để định hình mục tiêu rõ ràng

1.3.4. Phương pháp tổng hợp thông tin liên quan đến mục tiêu 5W1H "What-When -Where-Why-Who-How"

1.4. Nghiên cứu thực tế

1.4.1. Nghiên cứu xu hướng thị trường

1.4.2. Nghiên cứu thị hiếu người dùng

1.4.3. Nghiên cứu, đánh giá đối thủ cạnh tranh

1.4.4. Đánh giá dung sai thị trường

1.5. Đối tượng khách hàng mục tiêu

1.5.1. Cho người dùng

1.5.2. Cho môi giới

1.5.3. Cho quản lý

1.6. Phân tích SWOT

1.6.1. Điểm mạnh

1.6.2. Điểm yếu

1.6.3. Cơ hội

1.6.4. Thách thức

1.7. Xác định mô hình kinh doanh

1.7.1. Xác định mô hình kinh doanh

1.7.2. Định hình mô hình tổ chức bộ máy

2. B1.2: Lập kế hoạch, tiến độ công việc

2.1. Xác định các mục tiêu

2.2. Lên danh sách công việc gắn liền hàng ngày/tuần/tháng/năm kèm với người chịu trách nhiệm

2.3. Thiết lập các mục tiêu gắn liền với thời gian thực hiện

2.4. Sắp xếp công việc thứ tự theo thời gian và mức độ quan trọng của công việc

2.5. Thực hiện công việc linh hoạt; liệt kê các khó khăn và đề xuất phương án giải quyết khó khăn

2.6. Kiểm tra từng bước thực hiện công việc và điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

3. B2: Thiết kế bản thảo UX/UI

3.1. Thiết kế UX

3.1.1. Cấu trúc

3.1.2. Nội dung

3.1.3. Hệ thống phân cấp thông tin

3.1.4. Chức năng

3.1.5. Cách tương tác

3.1.6. Thiết lập lưới hiển thị

3.1.7. Thiết lập bố cục các ô

3.1.8. Xác định thứ bậc thông tin

3.1.9. Tinh chỉnh với dãy màu xám

3.1.10. Thiết kế chi tiết

3.2. Thiết kế UI

3.2.1. Các dẫn lối kiểu mẫu

3.2.2. Kết xuất các bản thiết kế

3.2.3. Diễn trình các phát thảo

3.2.4. Bàn giao thiết kế để phát triển

3.3. Thiết kế chức năng

4. B3: Xây dựng app CODE

4.1. Lập trình thiết kế cho cả IOS và Android

4.2. Cơ cấu ứng dụng/ Cơ sở dữ liệu

4.2.1. Thiết lập cơ cấu bên trong máy chủ của ứng dụng và tạo CSDL

4.3. Lập trình ứng dụng trong máy chủ

4.3.1. Viết tất cả các mã Server-side để thi hành các chức năng Back-end

4.4. Phát triển API

4.4.1. Viết tất cả các API để kết nối giao diện ứng dụng và sơ sở dữ liệu phía máy chủ

4.5. Đảm bảo chất lượng sử dụng

4.5.1. Thử nghiệm các giao diện app để kiểm tra lỗi và xử lý vấn đề

4.6. Đảm bảo chất lượng đa nền tảng, đa thiết bị, các phiên bản hệ điều hành, độ phân giải khác nhau

4.6.1. ử nghiệm trên tất cả các nền tảng khác nhau, các phiên bản hệ điều hành khác nhau, độ phân giải của các thiết bị khác nhau

4.7. Đảm bảo chất lượng Back-end

4.7.1. Kiểm tra CODE phía Back-end để cải thiện hiệu suất và bảo mật

4.8. Thiết lập Cloud

4.8.1. Triển khai ứng dụng Server-side lên máy chủ

4.9. Đăng lên cửa hàng ứng dụng

4.9.1. Đưa lên các kho ứng dụng

5. B4: Dùng thử và sửa lỗi

5.1. Kiểm thử chức năng

5.2. Kiểm thử hiệu suất

5.3. Kiểm thử bảo mật

5.4. Kiểm thử tính khả dụng

5.5. Kiểm thử khả năng tương thích

5.6. Kiểm thử khả năng phục hồi

5.7. Kiểm tra việc cài đặt/ gỡ bỏ cài đặt

5.8. Kiểm tra các trường hợp về kết nối mạng

5.9. Kiểm tra các trường hợp Unmapped key

5.10. Kiểm tra các màn hình splash của ứng dụng

5.11. Kiểm tra việc nhập tiếp trong ngữ cảnh bị ngắt đoạn hoặc lỗi mạng

5.12. Phương thức giải quyết việc thoát ứng dụng

5.13. Ảnh hưởng của việc sạc trong khi ứng dụng đang chạy ngầm

5.14. Kiểm tra mức tiêu thị Pin của ứng dụng

5.15. Kiểm tra khi Pin yếu và có nhu cầu sử dụng cao

5.16. Kiểm các lỗi khác từ bên ngoài

5.17. Sửa tất cả các lỗi để ứng dụng tốt nhất để có thể phát hành

6. B5: Khởi chạy ra phản hồi và nhận phản hồi

6.1. Kiểm tra trước khi phát hành

6.2. Quá trình xuất ứng dụng

6.3. Đăng kí với Google/ App Store

6.4. Sửa các lỗi không hoạt động (nếu có)

6.5. Liên tục xem phản hồi từ người dùng

6.6. Ghi chú các lỗi và khắc phục cho đến khi hoàn thành

7. B6: Vận hành & Update

7.1. Bộ máy nhân sự vận hành

7.2. Marketing tổng thể, maketing theo giai đoạn, chiến dịch

7.3. Theo dõi phản hồi của người dùng để sửa lỗi và update chức năng cho các version sau

7.4. Cọn chiến lượt marketing app mobi phù hợp với chiến dịch

7.5. Khởi động chiến dịch và tiếp thị qua mạng xã hội

7.6. Theo dõi hoạt động của chiến dịch và thực hiện các điều chỉnh cần thiết

7.7. Cập nhật phản hồi từ người dùng

7.8. Nghiên cứu các tính năng mới/ Ý tưởng mới