IKT az olasz nyelv oktatásában

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IKT az olasz nyelv oktatásában by Mind Map: IKT az olasz nyelv oktatásában

1. Google szolgáltatások

1.1. Google dokumentumok

1.1.1. közös munka, tartalmak feltöltése. összeadása

1.2. Google csoport

1.2.1. kommunikáció, információcsere

1.2.2. onilne, közösen szerkeszthető munkák

1.3. Google fordító

1.3.1. egy-egy szó (nem szöveg!!!) lefordítása

1.4. Google képkereső

1.4.1. Diákok megtudják egy-egy szó jelentését

1.5. Google olvasó

1.5.1. Tanár szakmai önfejlesztése

1.6. Tantárgyi blogok

1.6.1. nyelvtannal foglalkozó blogok

1.7. Google könyvek

1.7.1. egy olasz irodalmi mű

1.8. Google art

1.8.1. Kulturális ismeretek pl. egy-egy múzeum állományának a megismerése

2. Wikipedia

2.1. Információszerzés sok nyelven

2.2. Dokumentumok, irodalmi művek elolvasása (Wikisource)

2.3. Szerkeszthető felület (főként olasz kultúra)

3. Interaktív tábla

3.1. Táblai feladatok gyártása

3.2. videók lejátszása

3.3. közös ellenőrzési lehetőség

3.4. képek megmutatása

3.5. Internethasználat

4. Tanárblogok, tantárgyi blogok

4.1. hasznos információk a tanárnak, diáknak

4.2. mindennapi (nem irodalmi) nyelv olvasása, gyakorlása

4.3. Hozzászólás lehetősége a diáknak idegen nyelven

5. Közösségi oldalak

5.1. Facebook

5.1.1. olasz ismerősökkel való kapcsolattartás

5.2. Twitter

5.2.1. ismert olasz személyek mikroblogjainak a követése

5.3. Google+

5.3.1. olasz ismerősökkel való kapcsolattartás

6. Videómegosztó szolgáltatások

6.1. fejleszti a hallott szöveg értését

6.2. fejleszti a szókincset

6.3. Kulturális ismereteket nyújt

6.4. Lehetőség saját videó készítésére

7. Szavazórendszerek

7.1. országismereti kvíz

7.2. nyelvtani teszt

8. Előnyei

8.1. A diákok a mai olasz nyelvvel, társadalommal, jelenségekkel, valósággal ismerkednek meg

8.2. Nem válik az óra frontálissá

8.3. Alapvetően szórakoztató módon ismerkednek meg a diákok az olasz nyelvvel

8.4. a diákok gyakorlati, az iskolán kívül is hasznosítható internetes ismereteket kapnak

8.5. könnyű kapcsolattartás a tanárral (e-mail, közösségi portálok, eLearning)

8.6. Feltöltött anyagok folyamatos és kollektív szerkeszthetősége

8.7. Nagyon sok esetben a diákok közösen dolgoznak (olaszul)

8.7.1. szociális kompetencia

8.7.2. kommunikációs készség (adott esetben olaszul)

8.7.3. Szakmai együttműködés

8.7.4. Felelősségvállalás másokért

8.7.5. Szaktárgyi tudás kollektív fejlesztése

8.7.6. a diákok gyakran egymást tanítják

8.8. adott a gyors visszajelzés lehetősége az oktató részéről (mikroblog, Twitter, Facebook, emaiil)

9. Esetleges hátrányai

9.1. A kevésbé extrovertált diákok nehezebben kapcsolódnak be a közös munkákba

9.1.1. Ezen lehet segíteni, hiszen az ITK-s módszerek gyakran lehetőséget adnak az adaptív vagy a differenciált oktatásra - más és más feladatrész kiosztása az egyes csoporttagoknak

9.2. Sokan úgy érzik, kevéssé "értenek" a számítógéphez, vagy csak nem érdekli őket - ők hátrányba kerülhetnek

10. Közösségi könyvjelzők

10.1. Hasznos oldalak elmentése

10.2. A diákok olyan olasz oldalakat mentenek el, amelyek érdeklik is őket, tehát szívesen látogatnak vissza oda

10.3. Az elmentett oldalak mások általi "megcsillagozása" (pl. delicious) egy pozitív visszajelzés, egyfajta megerősítés a diákoknak más személyek részéről

10.4. Lehetőség nyílik olasz felhasználók könyvjelzőinek a megnézésére vagy oda történő feliratkozásra

11. eLearning

11.1. a tananyag feltöltése könnyen követhetővé teszi az egész félévet

11.2. Aki valamiért hiányzott, könnyen hozzájuthat a kimaradt órán elhangzott anyaghoz

11.3. Egyéb, nem szorosan az órához, de a tágabb témakörhöz kapcsolódó anyag feltöltése. Pl. figyelemfelhívás egy olasz színházi előadásra, vagy olasz filmnapokra

12. Információs társadalom

12.1. olasz napilapok online oldalának a követése

12.1.1. New node

12.2. olasz nyelvű blogok követése

12.3. RSS

12.4. olasz online folyóiratok olvasása

12.5. youtube videók nézegetése

12.6. olasz híradó (TG1) megnézése a neten

12.7. Hozzászólás egyes fórumokon

13. RSS

13.1. Blogok követése

13.2. Szövegértési feladatok

13.3. Új szavak gyűjtése

14. Videómegosztó szolgáltatások

14.1. Hallott szöveg értése

14.2. Szókincs fejlesztése

15. Prezi

15.1. Egy-egy témakör bemutatása olasz nyelven

16. ePortfolió

16.1. Egy-egy jól sikerült munka feltöltése

16.2. tanulmányok rendszerezése

17. digitális bennszülöttek

17.1. kutatás a neten

17.2. autentikus szövegekhez (írott és hallott) való hozzáférés

17.3. kommunikáció olasz nyelven