Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. Trening gir trivsel

1.1. reduserer spenninger og stress

1.2. sover bedre

1.3. bedre selvtillit

2. Trene ute

2.1. motiverende

2.2. naturopplevelser

2.3. variasjon

3. Trening på jobben

3.1. mindre sykefravær

3.2. trivsel

3.3. samhold

3.4. overskudd

4. Motivasjon

4.1. indre

4.1.1. din indre lyst

4.1.2. positive tilbakemeldinger

4.1.3. oppnår resultater

4.2. ytre

4.2.1. hva andre forventer

4.2.2. nyttårsforsett

5. Mestring

5.1. =opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelsen av å ha kontroll over eget liv.

5.2. gir en lykkefølelse

6. Fra lærerplanen:

6.1. Eleven skal kunne drøfte og gi eksempler på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsen, både psykisk og fysisk.

6.1.1. New node

7. Positive effekter:

8. Lykkehormoner

8.1. endorfiner

8.1.1. positivt for psyken!

9. Hvordan trene?

9.1. få økt puls

9.2. bli svett

9.2.1. sykdomsforebyggende effekt

9.3. andpusten

10. Trene inne

10.1. slipper å tenke på været

10.2. musikk

10.3. flere sammen

10.4. får instruksjon

11. Det er ditt ansvar!