Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. Fra lærerplanen:

1.1. Eleven skal kunne drøfte og gi eksempler på hva den enkelte og samfunnet kan gjøre for å bedre egen helse og folkehelsen, både psykisk og fysisk.

1.1.1. New node

2. Positive effekter:

3. Lykkehormoner

3.1. endorfiner

3.1.1. positivt for psyken!

4. Trening gir trivsel

4.1. reduserer spenninger og stress

4.2. sover bedre

4.3. bedre selvtillit

5. Hvordan trene?

5.1. få økt puls

5.2. bli svett

5.2.1. sykdomsforebyggende effekt

5.3. andpusten

6. Trene ute

6.1. motiverende

6.2. naturopplevelser

6.3. variasjon

7. Trene inne

7.1. slipper å tenke på været

7.2. musikk

7.3. flere sammen

7.4. får instruksjon

8. Trening på jobben

8.1. mindre sykefravær

8.2. trivsel

8.3. samhold

8.4. overskudd

9. Motivasjon

9.1. indre

9.1.1. din indre lyst

9.1.2. positive tilbakemeldinger

9.1.3. oppnår resultater

9.2. ytre

9.2.1. hva andre forventer

9.2.2. nyttårsforsett

10. Mestring

10.1. =opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelsen av å ha kontroll over eget liv.

10.2. gir en lykkefølelse

11. Det er ditt ansvar!