Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Økonomiens grundbegreber by Mind Map: Økonomiens
grundbegreber
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Økonomiens grundbegreber

BNP Bruttonationalprodukt = Bruttoværditilvækst + moms og afgifter - varetilskud

BNP er et lands samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser

En hjemmelavet pizza er ikke med Pizzaen købt hos pizzariaet er

Alt hvad der foregår i den offentlige sektor regnes med som produktion. Hvis du brækker dit ben og bliver behandlet, så øges BNP med det det koster for sundhedsvæsnet at sætte dit ben rigtigt sammen igen

Opgjort i BNP pr. capita er Danmark et af verdens rigeste lande

Kritik af BNP som økonomisk målpind

Hjemmeproduktion er ikke med => at lande med en stor hjemmeproduktion kan se fattigere ud, end de er.

BNP pr. capita. Gennemsnitstallet kan skjule en skæv social fordeling

BNP pr. capita kan skjule en skæv geografisk fordeling.

Miljøfaktorer inddrages ikke.

Det økonomiske pengekredsløb

At det er et kredsløb betyder, at de enkelte dele er afhængige af hinanden

Når der er udgifter den ene vej, så er der i reglen også indtægter den anden vej.

Produktion og indkomst

Varer

Det vi kan tage og føle på, Møbler, Mad, Biler, Osv.

Tjenesteydelser

Det vi ikke kan tage og føle på, Advokat, Undervisning, Revisor, Frisør, Biograf, Detailhandel

Måling af produktion

Den samlede produktionsværdi = Produktionen i samtlige af landets erhverv i et år.

Opgøres i basispriser - altså uden moms og afgifter

BVT Bruttoværditilvækst = Samfundets samlede produktionsværdi - råstoffer

Produktion skaber indkomst

Køb af bukser

Indkomst til indehaver af detailforretning

Indkomst til buksefabrikant ved detailhandelens indkøb af bukser.

Indkomst til udlejer af lokaler til detailhandelsbutik

Indkomst i form af løn til ekspedient

Et lands samlede produktion skaber en indkomst af nogenlunde samme størrelsesorden.

Plan- og markedsøkonomi

Planøkonomi

Socialistisk ideologi

Hvad og hvor meget der skal produceres bestemmes af staten.

Staten ejer virksomhederne - statseje. Eg. DONG Energy

Der udarbejdes en nøjagtig plan om hvad og hvor meget, der skal produceres. Ingen hensyn til efterspørgsel - risiko for over- eller underproduktion. Sovjetunionen var kendt for sine 5 års-planer, Men Kina kan stadig

Staten fastsætter priserne

Underskud dækkes af staten - ingen reel konkurrence

Det er ikke nødvendigt at satse på kvalitet

Ingen arbejdsløshed

De mest planøkonomiske lande: Nordkorea, Hviderusland

Markedsøkonomi

Liberalistisk ideologi

Virksomhederne er ejet af privatpersoner og de bestemmer, hvad der skal produceres og - altså - UDBUDDET.

Men UDBUDDET følger EFTERSPØRGSLEN

Og priserne følger derfor markedsmekanismerne

Markedet er konkurrence. Hvis man taber, går man konkurs

Vigtigt at konkurrere på pris og kvalitet

Markedskræfter dikterer behovet for arbejdskraft = risiko for arbejdsløshed.

Mest markedsøkonimiske land: USA

Blandingsøkonomi

Det bedste fra to verdener Plan- og markedsøkonomi

Danmark er et eksempel

Stor offentlig sektor som står for 20 % af produktionen