Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Økonomiens grundbegreber by Mind Map: Økonomiens grundbegreber
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Økonomiens grundbegreber

BNP Bruttonationalprodukt = Bruttoværditilvækst + moms og afgifter - varetilskud

BNP er et lands samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser

Kritik af BNP som økonomisk målpind

Det økonomiske pengekredsløb

At det er et kredsløb betyder, at de enkelte dele er afhængige af hinanden

Når der er udgifter den ene vej, så er der i reglen også indtægter den anden vej.

Produktion og indkomst

Varer

Tjenesteydelser

Måling af produktion

Den samlede produktionsværdi = Produktionen i samtlige af landets erhverv i et år.

BVT Bruttoværditilvækst = Samfundets samlede produktionsværdi - råstoffer

Produktion skaber indkomst

Køb af bukser

Et lands samlede produktion skaber en indkomst af nogenlunde samme størrelsesorden.

Plan- og markedsøkonomi

Planøkonomi

Markedsøkonomi

Blandingsøkonomi

Det bedste fra to verdener Plan- og markedsøkonomi

Danmark er et eksempel