Erfaringer og tanker om onlineundervisning på MPG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Erfaringer og tanker om onlineundervisning på MPG by Mind Map: Erfaringer og tanker om onlineundervisning på MPG

1. Plenum (hele holdet i videokonference)

1.1. Hvordan bruger man cases på en mere struktureret møde i et zoom-perspektiv? (Vi har skriftlige cases på REFO, men supplerer dem med videoklip i undervisnigen

1.1.1. Videos/tekst før undervisningen

1.1.2. Strukturere et forløb - gates/deadlines?

1.1.3. Hvordan kunne improvisere?

1.1.4. Integrere offline og online erfaringer/aktiviteter når man er online. Call back for eksempel

1.2. Hvordan får man nogle få dominerende til at tale mindre - tips?

1.2.1. Anerkende de som har læst, overfor de som ikke har læst

2. Gruppearbejden (videokonference eller asynkront)

2.1. Jeg oplever det som (endnu) mere problematisk at præcisere selve opgave de studerende skal løse i gruppen

2.2. Hvordan besøger man som underviser de enkelte grupper på en legitim og nem måde - man kan jo ikke rigtig gå fra en fysisk gruppe til en anden

2.2.1. Bruge chatten i zoom