Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trening by Mind Map: Trening

1. FYSISK GEVINST

1.1. New node

2. PSYKISK GEVINST

3. MOTIVASJON 1

4. INDRE MOTIVASJON

4.1. New node

5. YTRE MOTIVASJON

6. HVORDAN TRENE?

6.1. Økt Puls

6.2. Svetting

6.3. Andpusten

6.4. Øk Belastning

6.5. OBS. Overbelastning

6.6. Variasjon

6.7. Ikke Overdriv

7. HUSK NOK MAT OG DRIKKE, BÅDE FØR OG ETTER TRENING!!

8. MESTRING

9. HUSK AT TRENING SKAL VÆRE GØY!

10. NO PAIN, NO GAIN

11. MOTIVASJON 2

12. TRENING ER ET EGET ANSVAR

13. LIVSSTIL

14. NOE Å TENKE PÅ!

15. Trening refererer til det å øve for å utvikle ferdigheter eller evner.

16. MOTIVASJON 3

17. TRENINGSPROGRAM LØPING

18. TRENINGSPROGRAM STYRKE

19. New node

20. New node