Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trâu É by Mind Map: Trâu É

1. Vị trí địa lý

1.1. Tiếp giáp

1.1.1. 2 châu lục

1.1.1.1. Châu Âu

1.1.1.2. Châu Phi

1.1.2. 3 đại dương

1.1.2.1. Thái Bình Dương

1.1.2.2. Ấn Độ Dương

1.1.2.3. Bắc Băng Dương

2. Kích thước

2.1. Lớn nhất TG:))) 44.4tr km2, số đẹp số ngol

2.2. From cực Bắc to Xích Đẹo

2.2.1. => Khí hậu phân hóa đa dạng:)

3. Địa hình

3.1. Đa dạng, phứt tẹp

3.2. Hướng chín ạk

3.2.1. Béc Nam hoặc gừn Béc Nem:)

3.2.2. Đôn Tei hoặc gừn Đôn Tei:)

3.3. Núi èn sơn nguyên tập chung ỡ gầng trung tâm

4. Khoáng sản

4.1. Phong phú, có trữ lượng lứn:))

5. Cackieu khí hậu chính:>

5.1. Khí hậu ró mùa

5.1.1. Pưn lọi

5.1.1.1. Nhiệt đứi gó mùa

5.1.1.1.1. Nem É

5.1.1.1.2. Đông Lem É

5.1.1.2. Cận nhiệt gó mùa

5.1.1.2.1. Đông É

5.1.1.3. Ôn đứi gó mùa

5.1.1.3.1. Đông É

5.1.2. Đặc đĩm

5.1.2.1. Khí hậu phân hóa thành 2 mùa rõ rệt

5.1.2.1.1. Đông: lạnh and khô

5.1.2.1.2. Hè: lóng ẩm và mưa nhiều

5.2. Khí hậu lục địa hú hú

5.2.1. Phưn lọi

5.2.1.1. Cận nhiệt lục địa

5.2.1.2. Ôn đứi lục địa

5.2.2. Phân bố

5.2.2.1. Các vùng lội địa, Tây Nam Á

5.2.3. Đặc đỉm

5.2.3.1. Khí hậu phưn hóa theo mùa

5.2.3.1.1. Đông: lạnh and khô

5.2.3.1.2. Hè; nóng and khô too

6. Sông

6.1. Khá phét triễn, nhiều hệ thống sông big

6.2. Phưn pố hok đồng đều và có những chế độ nước khéc nhao

6.3. 3 hệ thống sông chính

6.3.1. Bắc É

6.3.2. ĐÔNG É, ĐÔNG NEM, NEM É

6.3.3. Tei Nem É, Trunq É

7. Quy àn Ây

7.1. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khoáng sản châu Á?

7.1.1. A. Khoáng sản phong phú và đa dạng, có trữ lượng lớn. B. Có nhiều loại khoáng sản như: than, sắt, thiếc, mangan, dầu mỏ… C. Khoáng sản phân bố đều ở các khu vực của châu Á. CHỌN CÁI LÀY LÈ D. Khoáng sản dầu mở tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á, Đông Nam Á.

7.2. Hai kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là

7.2.1. Gió mùa và ôn đới. Gió mùa và lục địa. CÁI LÀY LÓ ĐÚNG Lục địa và nhiệt đới. Nhiệt đới và xích đạo.

7.3. Sông ngòi của Bắc Á có chế độ nước là

7.3.1. Mùa lũ vào cuối hạ đầu thu, mùa cạn vào cuối đông đầu xuân. Mùa đông các sông bị đóng băng, mùa xuân thì có lũ băng lớn. CONDI LÀY NKA Lượng nước sông càng về hạ lưu thì càng giảm. Tuyết và băng tan từ các đỉnh núi đã cung cấp nước cho song ngòi.

7.4. Loại cảnh quan nào phổ biến ở Việt Nam?

7.4.1. Rừng lá kim. Rừng cận nhiệt đới ẩm. Rừng nhiệt đới ẩm. NÓ CHÍNH NÓ Hoang mạc và bán hoang mạc.