Kajian Pengurusan Banjir

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kajian Pengurusan Banjir by Mind Map: Kajian Pengurusan Banjir

1. 1. Pemilihan Negara Malaysia, Vietnam dan Indonesia

2. 3. Perbandingan pengurusan bencana banjir beserta contoh dan bukti yang jelas

3. 4. Penambahbaikan pengurusan bencana banjir bagi negara dipilih

4. 5. Kesimpulan

5. Peta kedudukan negara-negara asia tenggara

6. Malaysia dan kawasan bencana banjir

7. Persamaa negara yang dipilih (Malaysia, Indonesia, Vietnam)

8. Pengurusan banjir di Malaysia

9. Pengurusan banjir di Indonesia

10. Pengurusan banjir di Vietnam

11. Malaysia

12. Indonesia

13. Vietnam

14. 2. Komponen dalam pengurusan banjir setiap negara secara terperinci disokong ilustrasi dan penerangan baik

15. Kepentingan Pengurusan Banjir dan rumusan keseluruhan

16. Fasa-fasa bencana mengikut kitaran

17. Langkah mengawal dan mengatasi masalah banjir

18. Kaedah bukan struktur - Bantuan banjir dan projek tebatan banjir Manual Saliran Mesra Alam – sejak 2001 menjadi mandatori perlu dipatuhi bagi pembangunan baru bandar Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) - Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu dan Pengurusan Banjir Bersepadu Kaedah struktur dan bukan struktur Pertubuhan dan Tindakan Bencana Banjir tahun 1972 - operasi bantuan banjir diperingkat kebangsaan, negeri dan daerah elak kehilangan nyawa dan kerosakan akibat banjir Prosedur No.29 diterbitkan oleh Majlis Keselamatan Negara - JPS merupakan ahli jawatankuasa yang juga menerbitkan Pekeliling No.2/2003 berkenaan "Guidelines for Management of Flood Disaster during the Monsoon Season and Flash Floods" bertujuan menyelaraskan persediaan operasi banjir di peringkat persekutuan, negeri dan daerah Langkah struktur dan bukan struktur - Pembinaan seperti teroeong SMART bersekali dengan pelan induk Pengurusan Banjir Bersepadu (IFM) - Pendekatan bersepadu yang berkesan untuk pengurusan tebatan banjir, memaksimakan penggunaan dataran banjir serta mengurangkan kerosakan kepada harta benda dan kehilangan nyawa

19. Mengembangkan sistem nasional penanggulangan bencana dari Aspek; Perundangan - Mengesahkan Undang-Undang Nombor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Badan, dan peraturan daerah Institusi – Secara rasmi, Badan Pengurusan Bencana Nasional (BNPB) adalah pusat tumpuan agensi kerajaan di peringkat pusat Dari sudut tidak formal, perbincangan di peringkat nasional serta lokal dibentuk bagi memperkukuhkan pelaksanaan pengurusan bencana Di peringkat nasional, Platform Nasional (Planas) dibentuk Pembiayaan - Membangun pengurusan bencana yang lebih baik Dana yang berkaitan dengan penanggulangan bencana; Dana DIPA (APBN / APBD) Dana Luar Jangka Dana dalam panggilan Hibah Dana Bantual Sosial Bermotif Dana yang diperoleh daripada masyarakat Dana sokongan masyarakat antarabangsa

20. Mewujudkan jawatankuasa pemandu dan kumpulan kerja - Berkepentingan untuk membangunkan alat sokongan hadraulik Menandatangani MOU - Memulakan perancangan lembangan sungai interregional Mewujudkan juruterbang platform antara wilayah untuk perancangan Daya tahan iklim Mengemas kini penilaian air artikel alat perancangan sedang digunakan Mengendalikan kerentanan dan penilaian keupayaan komuniti yang berisiko Menilai tradeoff dalam senario pengurusan air yang berbeza Mengadopsi daya tahan iklim serantau Perkongsian Model Penilaian dan Perancangan Air (WEAP) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Kebangsaan (MONRE) merancang untuk membahagikan negara ke enam unit pengurusan air - Membentuk Pertubuhan Lembangan Sungai untuk menguruskan sumber air secara kolektif bagi setiap unit tersebut.

21. 1. Reka saiz empangan yang bersesuaian

22. 2. Membina terusan lencongan

23. 3. Pertahanan sungai dan pantai

24. 4. Halangan banjir tutup sendiri

25. 5. Halangan keliling sementara