Penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban by Mind Map: Penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban

1. Objektif

1.1. Menentukan kekerapan penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban berdasarkan umur

1.2. Mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi penggunaan eufemisme dalam masyarakat Iban

2. Fungsi eufemisme

2.1. Menghaluskan pengucapan

2.2. Merahsiakan sesuatu perkara yang dianggap aib

2.3. Menunjukkan rasa hormat

2.4. Penolakan terhadap bahaya

2.5. Alat pendidikan kepada masyarakat

3. Sarjana-sarjana lepas

3.1. Muhammad Zaid Daud, Mohammad Shahrul Nizam Abd Wahid dan Remmy Gedat (2017)

3.1.1. Penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban di Kampung Lebor, Serian

3.1.1.1. Menggunakan pendekatan teori Allan dan Burridge (1991)

3.2. Hamidah Abdul Wahab, Imran Ho Abdullah, Mohammed Azlan Mis dan Khazriyati Salehuddin (2016)

3.2.1. Eufemisme kematian dalam kalangan masyarakat Melayu Sarawak berdasarkan perspektif semantik kognitif

3.2.1.1. Menggunakan kerangkan teori Metafora Konsepsi dari Lakoff dan Johnson (1980)

3.3. Petronella Apin dan Kartini Abd Wahab (2015)

3.4. Harishon Radzi dan Phylisia David (2012)

3.4.1. Unsur eufemisme dan perumpamaan dalam teks hikayat Iban

3.4.1.1. Aspek kesopanan berbahasa atau penggunaan bahasa halus

3.4.1.1.1. Bunga Nuing Ngamboh

3.4.1.1.2. Lumpong Manding

3.4.1.1.3. Satangkai

3.5. Razy Ronald (2012)

3.5.1. Bahasa tabu dalam kalangan masyarakat Melayu daerah Serian

3.5.1.1. Merakamkan pantang larang yang pernah atau masih diamalkan

3.5.1.1.1. Pantang larang terhadap kaum perempuan

3.5.1.1.2. Aspek nilai murni dalam pantang larang terhadap kaum perempuan

3.5.1.1.3. Kesan positif dan negatif dalam pantang larang terhadap kaum perempuan

3.6. Lilimiwirdi (2011)

3.6.1. Eufemisme dalam masyarakat Minangkabau di Padang Kota

3.6.1.1. Pendekatan linguistik dan bukan linguistik

3.6.1.1.1. Eufemisme dari segi kata dan frasa

3.6.2. Memfokuskan mengenai penggunaan eufemisme dalam kalangan penutur Iban

4. Rahim (2006)

4.1. Bahasa Iban merupakan satu kelompok bahasa yang mempunyai darjat kesamaan yang amat tinggi dengan bahasa Melayu

5. Rumusan

5.1. Pengkaji dapat melihat kesinambungan berdasarkan konteks sesuatu masyarakat atau budaya

5.1.1. Sebagai senjata untuk mengelakkan penggunaan bahasa yang kasar atau tabu bahasa

5.2. Penggunaan eufemisme banyak dipengaruhi oleh pantang larang dan kepercayaan yang diwarisi oleh masyarakat Iban sejak turun-temurun

5.3. Dapat menambahkan lagi kajian-kajian berkaitan eufemisme khususnya dalam bahasa Iban