Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU by Mind Map: ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ELEMENTS CONSTITUTIUS D'UN ESCENARI FORMATIU

Escenaris formatius i docència basats en TIC Universitat Oberta de Catalunya Grup 5: Meritxell Alcon Pallarés Joan Codolar Viñolas Esther Floris Bandera David Grau Lluch Consultora: Margarida Romero Bibliografia de referènciaBarberà. E. (coord) (2004). Pautas para el análisis de la intervención de entornos de aprendizaje virtual: dimensiones relevantes e instrumentos de evaluación. Informe final. EDUS/UOC & GRINTIE/UB. Recuperat el 02/04/12 de http://www.uoc.edu/in3/dt/esp/barbera0704.pdf Coll, C. (2004). Psicología de la educación y practicas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación: una mirada constructivista. Sinéctica, 25, 1-24. Recuperat el 02/04/12 de http://portal.iteso.mx/portal/page/portal/Sinectica/Historico/Numeros_anteriores05/025/25%20Cesar%20Coll-Separata.pdf

DIMENSIÓ PEDAGÒGICA POTENCIAL

Manera com els estudiants i professors organitzen la seva activitat conjunta en el procés d'ensenyament - aprenentatge.

Concepcions de l'aprenentatge

Modalitat formativa

Tipus d'entorns/ escenaris formatius

Aquests entorns vindran caracteritzats per la coincidència temporal o no en el procés d'aprenentatge de tots els elements implicats

Objectius

Metodologia

Triangle didàctic

No és en les TIC sinó en les activitats que duen a terme professors i estudiants gràcies a les possibilitats d'intercanvi, comunicació, accés i processament de la informació que ofereixen les TIC, on s'han de buscar les claus per valorar el seu impacte en l'educació (Coll, 2004).

Característiques dels entorns simbòlics basats en TIC

Coll (2004) defineix les característiques dels entorns simbòlics basats en TIC i les seves potencialitats per l'aprenentatge.

Avaluació de l'aprenentatge

DIMENSIÓ TECNOLÒGICA POTENCIAL

Possibilitats i limitacions dels recursos tecnològics per dur a terme el procés d'ensenyament - aprenentatge.

Hardware

Software

Aportacions de les TIC

DIMENSIÓ TECNOPEDAGOGICA REAL

Ús efectiu que professors i alumnes realitzen dels recursos tecnològics i de l'organització de la seva activitat durant el procés d'ensenyament - aprenentatge. Els usos pedagògics i tecnològics es condicionen mútualment, cosa que fa molt difícil la seva diferenciació i per això es contemplen de forma conjunta.

Usos de les TIC en el triangle didàctic

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Descripció

Temporització

Destinataris