Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DAVID COOPERRIDER WAIC 2012 pre-conference by Mind Map: DAVID COOPERRIDER
WAIC 2012 pre-conference
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

DAVID COOPERRIDER WAIC 2012 pre-conference

De rol vh POSITIEVE

Gebruik maken v allerlei positieve fenomenen

Beelden: positieve effecten op gezondheid v positieve beelden over de toekomst

Perceptie, Pygmalion onderzoek (gemanipuleerde perceptie v leerlingen => zichzelf vervullende voorspelling)

Woorden, Onderzoek nr innerlijke dialoog, Natuurlijke innerlijke dialoog in organisaties, Woorden over de organisatetoekomst?, De beperkingen in de wereld worden bepaald door de beperkingen van onze taal - Wittgenstein, Ontwikkelen v uitgebreidere positieve woordenschat om wat goed is te benoemen, Words creates worlds. Questions changes worlds.

Emoties, Hoop, inspiratie, vreugde, Bv. sterke gezinnen: 4/1 verhouding v positieve emoties

Verhalen, Narratieven? Hebben de levensverhalen een positief karakter?

Energie: halen uit kwaliteit v connecties/netwerken

De kracht van het positieve als aangetoond feit

B.L. Frederickson - Positivity

D. Coperrider - Positive Image, Positive Action

The task of leadership is to create an alignement of strenghts... making à system's weakeness irrelevant. - Peter Drucker

Leiderschap en leren: sterkte-gebaseerd maken

Covey Jr. - Speed of trust

Resonantie met wat medewerkers raakt

Onze mindmap 'participatief leidinggeven'

Kunst vh vragen stellen

Mijn genie zit niet in mijn antwoorden, maar in de vragen die ik gesteld heb - A. Einstein

Sterkte-gecentreerde vragen

<-> diagnose (deficiëntie gericht) ; neutraal (niet mogelijk)

Onze cursus 'Vragend werken met groepen'

Case Genzime / Wim Croonen

.

Case KT scholengroep / Ronny Vandersmikkelen

scholengroep met 13 scholen

Eerste AI rond thema 'groei en ontwikkeling'

Wondervraag 2020

Met alle lkrn, enkel ouders, leden vh bestuur

>400 Post-its => 10 thema's, => schooloverstijgende lerende netwerken, Dlnrs krijgen tijd en middelen (externe AI facilitator)

Tweede AI

Met lkrn en lln, AI als leermethode

Enkele conclusies

Iedere organisatie moet een heldere visie hebben

Elke leider dient te focussen op de sterktes en de krachten v iedere medewerker

Ieder lid vd organisatie moet de mogelijkheid krijgen om verhalen te vertellen

Appreciative Inquiry

Onderzoek naar het goede, het betere en het mogelijke

Aspect 'onderzoek' is belangrijker dan het aspect 'waardering'

Hele systeem

Intentie: grote schaal transformatie

Niet langer...

Top down

Button up

Representative cross-section

Pilots

Coulissengesprekken (back room)

Vanuit kleine groepen dynamiek, Bv. managementteam

Succesfactoren

Hele systeem in de ruimte, Succesvol want..., Brengt het beste in mensen naar boven, Geeft mensen een platform, Mensen worden beluisterd, Eigenaarschap tgv deel zijn vh geheel, Multiplicatie effect betekeniscreatie, Versterking v vertrouwen, Versterking v gevoel tot een geheel te behoren, Stimuleert innovatie, Focust op het nieuwe, Omzeilt oude patronen, Is makkelijk

Duidelijke taak

Op taak betrokken stakeholders, Geselecteerd op, Kennis en expertise, Invloed

Top down + bottel up + het geheel

Van dialoog to design-inspired innovation

Face-to-face tot wereldwijde web

Innovatie vanaf elk niveau

Verandering & transformatie

AI 4D model v positieve verandering

Keuzes v onderzoekstopics cruciaal

Bv. "Personeelsverloop" => "magnetiserende werkomgeving"

Niet langer vertrekken vd metafoor 'organisaties zijn een verzameling problemen om op te lossen'

Wel vertrekken v metafoor v organisaties als levende systemen en gehelen van een oneindig aantal sterktes

Paradigmashift 80/20: focus op de 80% die al goed is

80% vd ouders kijkt eerst naar en spreekt eerst over de 20% minst goede punten op het rapport v hun kinderen

Verlaten vh deficiëntie-denken

Start verandering met nog beter maken v wat al goed gaat.

Werkt als hefboom vr wat minder goed gaat.

Problemen niet volledig negeren: 20% focus op problemen blijft OK.

Proactiviteit:verandering vóórdat het tot crisissen komt.

It's not the strongest of species Thatcher survive nor the most intelligent, but the ones most responsive to change - Darwin