Matemaattiset mallit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matemaattiset mallit by Mind Map: Matemaattiset mallit

1. Lineaarinen malli

1.1. muutos

1.1.1. Muutosnopes pysyy saman suuruisena

1.1.2. muutoksen nopeus

1.1.2.1. Kulmakerroin

1.2. Suora

1.2.1. Piirtäminen

1.2.2. Suoran yhtälö

1.2.2.1. y=kx+b

1.2.2.1.1. Vakiotermi b

1.2.2.1.2. Kulmakerroin k

1.2.2.2. Muodostus

1.2.2.2.1. k ja 1 piste

1.2.2.2.2. kaksi pistettä

1.2.3. Koordinaatisto

1.2.3.1. x-akseli

1.2.3.1.1. Vaaka

1.2.3.2. y-akseli

1.2.3.2.1. Pysty

2. Eksponentiaalinen malli

2.1. Muutos

2.1.1. Suhteellinen

2.1.2. muutoskerroin

2.1.2.1. Kasvu

2.1.2.2. Väheneminen

2.1.3. Prosentuaalinen

2.2. Uusi_arvo=Alku_arvo*muutoskerroin^(muutosten lukumäärä)

2.2.1. Alkuarvo

2.2.1.1. Arvo, josta lä'hdetään laskemaan muutosten lukumäärää.

2.2.2. Muutoskerroin

2.2.2.1. Tietyssä ajassa/muutoksessa tapahtuva suhteellinen muutos ilmaistuna muutoskertoimena.

2.2.3. Muutosten lukumäärä

2.2.3.1. kuinka monta muutoskertoimeen menevää jaksoa on mennyt

2.2.3.2. Positiivinen -> lisää muutoksia

2.2.3.3. Negatiivinen -> muutoksissa taaksepäin

2.2.4. Uusi arvo

2.2.4.1. Muutosten jälkeen oleva arvo

2.3. Ratkaisu

2.3.1. Uusi arvo

2.3.2. Alkuarvo

2.3.3. Muutoskerroin

2.3.3.1. Potenssiyhtälön ratkaisu

2.3.3.1.1. x potenssiin y = jotain

2.3.3.1.2. Juurien käyttö

2.3.4. Muutosten lukumäärä

2.3.4.1. Eksponenttiyhtälö

2.3.4.1.1. Tuntematon potenssissa

2.3.4.1.2. Logaritmi