Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Matemaattiset mallit by Mind Map: Matemaattiset mallit
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Matemaattiset mallit

Lineaarinen malli

muutos

Muutosnopes pysyy saman suuruisena

muutoksen nopeus, Kulmakerroin

Suora

Piirtäminen

Suoran yhtälö, y=kx+b, Vakiotermi b, Kulmakerroin k, Ratkaisu, k= dy/dx, (y1-y2) / (x1-x2), Muutos/1 "askel", Muodostus, k ja 1 piste, y-y1=k(x-x1), x1 = pisteen x -koordinaatti, y1 = pisteen y -koordinaatti, kaksi pistettä, 1)ratkaise kulmakerroin, 2)kts.

Koordinaatisto, x-akseli, Vaaka, y-akseli, Pysty

Eksponentiaalinen malli

Muutos

Suhteellinen

muutoskerroin, Kasvu, Väheneminen

Prosentuaalinen

Uusi_arvo=Alku_arvo*muutoskerroin^(muutosten lukumäärä)

Alkuarvo, Arvo, josta lä'hdetään laskemaan muutosten lukumäärää.

Muutoskerroin, Tietyssä ajassa/muutoksessa tapahtuva suhteellinen muutos ilmaistuna muutoskertoimena.

Muutosten lukumäärä, kuinka monta muutoskertoimeen menevää jaksoa on mennyt, Positiivinen -> lisää muutoksia, Negatiivinen -> muutoksissa taaksepäin

Uusi arvo, Muutosten jälkeen oleva arvo

Ratkaisu

Uusi arvo

Alkuarvo

Muutoskerroin, Potenssiyhtälön ratkaisu, x potenssiin y = jotain, Juurien käyttö, Esim. neliöjuuri

Muutosten lukumäärä, Eksponenttiyhtälö, Tuntematon potenssissa, Logaritmi, a = 10^(log a)