Акмеологія

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Акмеологія by Mind Map: Акмеологія

1. модуль3 Акмеологічний підхід в розвитку зрілої особистості

1.1. Структурні компоненти зрілої особистості

1.1.1. Дорослість та зрілість як ступінь життєвого циклу людини

1.2. Психологічний портрет зрілої особистості

1.2.1. Феномен "акме" та його головні характеристики

1.3. Особистісне зростання та його крітерії

1.3.1. "Акме" в контексті життєвого шляху людини

2. модуль2 Прикладна акмеологія

2.1. Наукові напрямки прикладної акмеології

2.1.1. Види прикладної акмеології

2.2. Психолого-акмеологічний супровід становлення професіонала

2.2.1. Психолого-акмеологічна служба

2.3. Акмеологічна концепція розвитку професіонала. Стадії професійного розвитку

2.3.1. "Акме" в професійному розвитку людини

3. модуль1Теоретико-методологічні основи акмеології

3.1. Предмет акмеології, її місце в системі наук

3.2. Етапи становлення акмеології як науки

3.2.1. Акмеологія як наука системи людинознавства

3.3. Методологічні основи акмеології.Акмеологічні методи, моделі, технології.

3.3.1. Методи акмеологічних досліджень

3.3.2. Акмеологічні технології

4. індз

5. Література