Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Акмеологія by Mind Map: Акмеологія
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Акмеологія

модуль3 Акмеологічний підхід в розвитку зрілої особистості

Структурні компоненти зрілої особистості

Дорослість та зрілість як ступінь життєвого циклу людини

Психологічний портрет зрілої особистості

Феномен "акме" та його головні характеристики

Особистісне зростання та його крітерії

"Акме" в контексті життєвого шляху людини

модуль2 Прикладна акмеологія

Наукові напрямки прикладної акмеології

Види прикладної акмеології

Психолого-акмеологічний супровід становлення професіонала

Психолого-акмеологічна служба

Акмеологічна концепція розвитку професіонала. Стадії професійного розвитку

"Акме" в професійному розвитку людини

модуль1Теоретико-методологічні основи акмеології

Предмет акмеології, її місце в системі наук

Етапи становлення акмеології як науки

Акмеологія як наука системи людинознавства

Методологічні основи акмеології.Акмеологічні методи, моделі, технології.

Методи акмеологічних досліджень

Акмеологічні технології

індз

Література