Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Акмеологія by Mind Map: Акмеологія
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Акмеологія

модуль3 Акмеологічний підхід в розвитку зрілої особистості

Структурні компоненти зрілої особистості

Психологічний портрет зрілої особистості

Особистісне зростання та його крітерії

модуль2 Прикладна акмеологія

Наукові напрямки прикладної акмеології

Психолого-акмеологічний супровід становлення професіонала

Акмеологічна концепція розвитку професіонала. Стадії професійного розвитку

модуль1Теоретико-методологічні основи акмеології

Предмет акмеології, її місце в системі наук

Етапи становлення акмеології як науки

Методологічні основи акмеології.Акмеологічні методи, моделі, технології.

індз

Література