Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRENING by Mind Map: TRENING

1. Kroppens "lykkehormoner" kalles endorfiner

1.1. Frigjøres under trening og virker positivt inn på humører.

2. Fysisk aktivitet gir bedre søvn, reduserer spenninger og stress.

2.1. Øker selvtilliten

3. Motivere = å oppmuntre, skape lyst

4. Mestring = opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelsen av å ha kontroll over eget liv.

5. Å være løsningsfokusert = å ønske å finne en god løsning på en konflikt og ikke bare se problemene.

6. Tren ute i skog og mark.

7. Sykefraværet minsker etter at man trener regelmessig.

8. Indre motivasjon kommen innenfra

9. New node

10. Kan bryte negative tanker, og mindreverdighetsfølelser.

11. Frigjøres under trening og virker positivt inn på humøret og sinnsstemninger.

12. New node

13. New node

14. New node

15. Gir større utholdenhet

16. Styrker immunforsvaret

17. Beinskjørhet

17.1. Tilstand der knoklene har lett for å brekke.

18. ..TRENING

18.1. Styrker immunforsvaret

18.2. Gir større utholdenhet

18.3. Øker bevegeligheten

18.3.1. Gjør oss smigere

18.4. Forebygger ryggproblemer

18.4.1. Øker muskelstyrken

18.5. Forebygger fordøyelsesproblemer

18.6. Forebygger hjerte - og karsykdommer

18.6.1. Ved å styrke hjertemuskulaturen

18.7. Forebygger overvekt

18.8. Forebygger type 2 diabetes

18.9. Løping, hopp og rask gange forebygger beinskjørhet.

19. Kan bryte negative tanker og mindreverdighetsfølelse.

20. Fysisk aktivitet som gir økt puls og gjør deg svett og andpusten, har best sykdomsforebyggende effekt.

20.1. Øk belastningen hver gang.

21. Kroppen trenger hvile.. ikke overdriv treningen!!

22. Tren inne med musikk og en partner.

23. Med riktig kombinasjon av trening, kost og hvile får kroppen et overskudd som gir større arbeidskapasitet.

24. Vi skiller mellom indre og ytre motivasjon.

24.1. Indre kommer utenpå.. Ytre kommer utenpå.. Indre motivasjon varer lengre enn ytre..