Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL VENT by Mind Map: EL VENT

1. Música

1.1. Raimón

2. Mitologia

2.1. "Eolos"

2.2. New node

3. Pel·lícules

3.1. "El que el vent s'endugué"

4. Destrosses

4.1. Uracans

4.2. Tornados

4.3. polsaguera

5. Vida

5.1. Polinització

6. Energia

6.1. eòlica

6.1.1. molins

6.2. Generador

7. Rosa dels vents

7.1. Tramuntana

7.1.1. Alt Empordà

7.2. Llevant

7.3. Gregal

7.4. Ponent

7.5. MItgjorn

8. Salut

8.1. Mal de cap

9. Vent solar

9.1. estrelles

9.2. partícules

9.3. protons

10. Força

10.1. moviment

10.1.1. Corrent

10.2. direcció