EDUKAD LÄBIRÄÄKIMISED Stuart Diamond

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EDUKAD LÄBIRÄÄKIMISED Stuart Diamond by Mind Map: EDUKAD LÄBIRÄÄKIMISED Stuart Diamond

1. Saavuta turul rohkem

1.1. Standardid ja raamimine

1.1.1. Küsi ettevõtete teenindusstandardite kohta

1.1.2. läbirääkimistel hoia rahu

1.1.3. sõnasta teemasid ümber

1.1.4. sobita sõprust

1.2. Isiklikud sidemed

1.2.1. Loo firmades sidemeid

1.2.2. Jaga infot

1.3. Tajud ning risk

1.3.1. Vähenda osapoole riske

1.3.2. Liigu sammhaaval

2. Suhted

2.1. Ühised vaenlased

2.1.1. Leia kolmas osapool, kelle peal koos emotsioone välja elada

2.2. Ebavõrdsed vahetuskaubad

2.3. Teise osapoole tundmine

2.4. Emotsionaalsed sissemaksed

2.4.1. Väärtusta tundeid

2.4.2. Suuna vastaspool sammhaaval soovitud kohta

2.4.3. Anna vastu

2.5. Rõhu standarditele

2.5.1. Rollide vahetamine

2.5.2. Ole ettevaatlik, võid mõjuda pealesuruvana

2.5.3. Jälgi hääletooni

2.6. Eesmärgid

2.6.1. Kasuks tuleb empaatiavõime

2.6.2. Kasuta veenmistehnikaid, aga ole ettevaatlik

2.7. Keskkond

2.7.1. Kõik osapooled peavad end hästi tundma

3. Saavuta linnas rohkem

3.1. Teise osapoole kujutluspildid

3.1.1. Rõhu standarditele

3.1.2. Väärtusta inimeste tööd

3.2. Korteris elamine

3.2.1. Maali teisele osapoolele konkreetne pilt silme ette

3.2.2. Üüriga seoses vähenda tajutavat riski

3.3. Finantsasutused

3.3.1. Küsi kas on tehtud erandeid

3.3.2. Rõhu standarditele

3.3.3. Esita küsimusi

3.4. Restoranid

3.5. Ühingud

4. Kuidas seda teha

4.1. Meelestatus

4.1.1. Meeleseisund on oluline, teine osapool märkab

4.1.2. Mõtle, mis on halvim, mis võib juhtuda

4.1.3. Pane vaim valmis

4.1.4. Võta tempo maha

4.1.5. Alanda ootusi

4.2. Ettevalmistus

4.2.1. Aitab enesekindlust tõsta

4.2.2. Seda vähem oled närvis

4.3. Kus ja millal

4.3.1. Kui mõlemal osapoolel on mugav, siis pole vahet

4.4. Õppige üksteist tundma

4.4.1. Siin ei ole mingit maagiat

4.4.2. Suhtle vabalt: "Tere, kuidas läheb" :)

4.4.3. Leia ühiseid vaenlaseid

4.4.4. Tunne siirast huvi

4.5. Algus

4.5.1. Pane paika jututeemad ja järjestus

4.5.2. Koosta päevakava

4.5.2.1. Jaga osadeks

4.5.2.2. Probleemidele ajalemiit

4.5.3. Alusta lihtsatest asjadest

4.6. Läbirääkimiste dünaamika

4.6.1. Kui ilmneb probleem, aruta kuidas tajutakse

4.6.2. Kui miski sind üllatab, tee paus

4.6.3. Oma meeskonna lahkarvamused summuta teise osapoole ees

4.6.4. Vastuolu ilmnemisel palu vaheaega

4.7. Kuidas üksteist kohelda

4.7.1. Kasutavate sõnade suhtes ollakse tundlikud

4.7.2. Ära kasuta ähvardusi, sarkasmi, solvamist, vahelesegamist, alandamist jne

4.7.3. Sõnasta süüdistused hoopis ettepanekutena

4.8. Kuidas informatsiooni anda

4.8.1. Jaga infot, mis viib eesmärgile lähemale

4.8.1.1. Nt auto ostmisel, ära ütle, palju sul raha on :)

4.8.2. Kui keegi küsib mingit infot, siis mõtle järele, milleks võib tal seda vaja minna.

4.8.3. Esimese pakkumise teeb see, kellel on rohkem infot

4.9. Mõjujõu dünaamika

4.9.1. Ole ettevaatlik liiale minekuga

4.9.2. Kasuta piisavalt, et eesmärgid saaksid täidetud

4.9.3. Ära keksi oma mõjuvõimuga

4.10. Kes ja mida teeb enne järgmist kohtumist

4.10.1. Koosta ülesannete nimekiri koos ajakava ning tööjaotusega

4.10.2. Tee ka varuplaan, juhuks kui esimene ei toimi

4.10.3. Kas kõigil on oma otsustus vahemik teada

5. Saavuta tööl rohkem

5.1. Töövestlused

5.1.1. Uuri firma eesmärkide kohta

5.2. Standardid

5.2.1. Rõhu firma poliitikatele

5.2.2. Kasuta raamimist

5.2.3. Esita küsimusi

5.3. Ebavõrdsete väärtuste vahetamine

5.3.1. Aseta end teise nahka

5.4. Kolmandad osapooled

5.4.1. Kõik osapooled peavad võitma

5.4.2. Seosta oma pakkumine vastaspoole kujutluspildiga

5.5. Samm haaval liikumine

5.5.1. Jaga läbirääkimine etappideks

5.5.2. Sündmuste käik, mis viib eesmärgini

6. Lapsed ja vanemad

6.1. Autasud

6.2. Tegele oma lapse muredega

6.3. Võta kolmandaid osapooli appi

6.4. Õpi lapse kombel mõtlema ja tajusid mõistma

6.5. Selgita välja, millele laps mõtleb ja tunneb

6.6. Anna lapsele rohkem mõjuvõimu, otsustusõigust

6.7. Kuula, mida tal on öelda

6.8. Anna kiitust

6.9. Autasusta, kui laps on millegagi hakkama saanud

7. Reisimine

7.1. Reisiasjatundjad on harjunud läbirääkimisi pidama

7.2. Standardid

7.2.1. Rõhu teenindustasemetele

7.3. Sideme loomine

7.3.1. Anna klienditeenindajatele põhjus naeratamiseks

7.3.2. Ole siiras

7.4. Raamimine

7.4.1. Leia olukordades vastuolusid ning sõnasta need

7.5. Ettevalmistus

7.5.1. Loo nimekiri kasutusl olevates standarditest ning kanna endaga kaasas

7.6. Seadused

7.6.1. Vabanda ning väärtusta teiste tööd

7.6.2. Tunnusta teise inimese mõjuvõimu