Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Regnskovsrydning i Amazonas by Mind Map: Regnskovsrydning i Amazonas
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Regnskovsrydning i Amazonas

Det moderne menneskes forbrug

Luksus behov, velfærd og resursespild

Større og hurtigere rydning, påvirker pl.a.miljø, befolkning, plante og dyreliv, økosystemer

indfartstruktur (vejnet, togskinder, transport af tømmer, metaller og fødevare), påvirker pl.a.miljø, befolkning, plante og dyreliv, økosystemer

Rydning af tropisk regnskov

Stigende international og national opmærksomhed

Store følge problemer og konsekvenser for befolkningen, omverden og miljøet, Afrikanske lande har fået øjnende op for de miljø og økonomiske konsekvenser ved rydningen og har som følge indført restriktioner for at mindste rydning af skov

Nationalt og internationalt arbejdes der på klargørende tal for omfatningen og skadevirkningerne og for at finde alternativer

positiv effekt men skovområder forsvinder forsat

Konsekvenser af regnskovsrydnigen

De tropiske regnskove er over 60 mio. år gamle og huser over halvdelen af verdens dyre og plantearter.

Regnskoven huser bl.a. en række planter som indgår i livsvigtig medicin.

Ved skovrydningerne driver man dyrene på flugt og ødelægger planteliv og store skovområder.

Der findes stadig mange nye dyre og plantearter i de tropiske regnskove og der vil måske opdages nye livsredende materialer i de tropiske regnskove. Men hvis mennesket forsætter rydningerne vil skovområderne i fremtiden høre op og fx eventuelle medicinske opdagelser vil måske ikke blive gjort.

Oprindeligt dækket tropiske regnskove 13% af landoverfladen. I dag dækker de kun 7%

Genoprettelse

Vanskelig og tidskrævende og økonomisk krævende

De tropiske regnskove er et 60 mio. år gammelt lukket økosystem. Dyre og plantelivet har tilpasset sig til det luftfugtige og larme klima. Ved rydning af større områder vil mikroklimatet ændres. Solens lysintensitet vil ændre udsving i temperatur og luftfugtighed pga. større lysindstråling. Træernes kroner opfanger halvdelen af nedbøren. Bliver træerne fældet vil der ikke være noget beskyttelses værn mod de tropiske regnskyld og den næringsrige jord vil blive vasket bort. Vinden vil kunne få fat og jordbunden vil udtørre og nye træer vil have svært ved at gro i den ufrugtbare jord.

Udnyttelse af regnskoven

Værdifulde træsorter til bl.a. møbelindustrien, tømrervirksomheder og værktøj. Olieindustri og værdifulde mineraler.

Hvorfor?, Penge, Udbyder og efterspørgsel

Hvem?, Hovedsageligt det hvide rige menneske

Arbejder, løn og forhold, den oprindelige befolkning, dårlig løn, ringe arbejdsforhold og sikkerhed

Fx TNS som bl.a. udvinder kobber, jern, mangan, guld, olie, bauxit.

Hjælp