Չափման միավորներ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Չափման միավորներ by Mind Map: Չափման միավորներ

1. Ժամը, րոպեն, վայրկյանը ժամանակի չափման ամենահաճախ օգտագործվող միավորներն են: Դրանց միջև գոյություն ունի կապ: час5.png 1 ժամում կա 60 րոպե: час6.png 1 րոպեում կա 60 վայրկյան: Հաճախ կարևոր են ժամանակի խոշոր միավորները: Օրինակ, երբ դու ուզում ես պարզել, թե երբ է վերջանալու ձմեռը, ապա դու հաշվում ես օրերը, շաբաթները, ամիսները: Այս միավորների միջև ևս գոյություն ունի կապ: час12.png 1 օրն ունի 24 ժամ, 1 շաբաթն ունի 7 օր:

2. Օրինակ ա) Քանի՞ միլիմետր է 1 դեցիմետրը: 1 դեցիմետր =10 սանտիմետր =10⋅10=100 միլիմետր: Պատասխան՝ 1 դեցիմետրը 100 միլիմետր է: բ) Քանի՞ միլիմետր է 1 մետրը: 1 մետր =100 սանտիմետր =100⋅10=1000 միլիմետր: Պատասխան՝ 1 մետրը 1000 միլիմետր է:

3. Գրամը, կիլոգրամը, տոննան զանգվածի չափման հաճախ օգտագործվող միավորներն են: Դրանց միջև գոյություն ունի կապ: kg.png 1 կիլոգրամում կա 1000 գրամ: kg1.png 1 տոննայում կա 1000 կիլոգրամ: Գրամը, կիլոգրամը, տոննան կարճ գրում են այսպես՝ գրամ = գ կիլոգրամ = կգ տոննա = տ

4. Զանգվածի չափման միավորներ

4.1. Մաթեմատիկա․ Զանգվածի չափման միավորները, 3 րդ դասարան

5. Ժամանակի չափման միավորներ

5.1. Մաթեմատիկա․ Ժամանակի չափման միավորները, 3 րդ դասարան

6. Երկարության չաման միավորնփր

6.1. Կիլոգրամ:Ժամ:Լիտր:Դեցիմետր:Դրամ․ 1ին դասարան

7. Տնային առաջադրանք

7.1. https://sovorir.am/site/lesson/id/1848

7.2. LearnPro

7.3. LearnPro