Get Started. It's Free
or sign up with your email address
XSell by Mind Map: XSell

1. 1.Hao Mòn/ Lạc hậu nhanh

2. Sản phẩm

3. 6.KHông tin

3.1. Bản thân

4. 1.Sức mua lớn

5. 3.KHông Cần

6. 2.Quan Tâm

7. TƯƠNG TÁC

8. Customers Insights

8.1. 1.Phỏng vấn hỏi thật nhiều

8.2. 3.khảo sat

9. Price

10. 2.Alpha - trạng thái tưởng tương, dễ bán hàngf. Trang thái cảm xúc cao

11. Free để bị hút

12. 3.Theta - chìm trong cảm xúc, lo sợ phải mua. Có thể chốt sales, trạng thái cảm xúc cao

13. 1.beta - tỉnh táo phân tích, không chốt dc

14. mong muốn, quan tâm

15. 2.SALON - lắng nghe các câu hỏi

16. Chuyển đổi - kucs này mới bán hàng

17. Sản phẩm

17.1. 1. NHIỀU KHÁCH

17.1.1. 3. Cùng lúc phục vụ được nhiều người

17.1.2. 4.Rào cản cao

17.1.3. 5.Offine khó

17.1.4. 6.Dễ bán

17.1.5. 2. Lợi thế cạnh tranh

17.1.5.1. COST

17.1.6. 7.Lợi nhuận lớn

17.1.6.1. bán lẻ 30%

17.1.6.2. bán sỉ là 500%

17.2. 2.MUA NHIỀU TIỀN

17.2.1. 1. Đa dạng

17.2.2. 2. Bán sỉ bán số lượng lớn hoặc giá bán cao

17.2.3. 2. sản phẩm đẹp, độc, dzị, lạ

17.3. 3.MUA NHIỀU LẦN

18. Khác Hàng không Mua vì

18.1. 1.Không biết

18.2. 4.Không tiền

18.3. 5.Không thích anh

18.3.1. 4.Delta - mệt mỏi, không thích - không chốt sales dc

19. TRUYỀN Thông

19.1. Viết

19.2. Nói

19.3. Google

19.4. Thu thập DATA khách hàng - Website

19.4.1. Facebook

19.4.2. Zalo

19.4.3. Titok

19.4.4. youtube

19.5. 4 bước mua hàng

19.5.1. 1.Nhận thức

19.5.2. 3.Mong muốn

19.5.3. 4.Hành động

19.5.4. BIẾT + THÍCH= TIN Tưởng

19.5.4.1. Thời gian

19.5.4.2. Sự Hiện Diện liên tục

19.5.4.3. Tín nhiệm

19.5.5. Nhân thức

19.6. 2.Không gấp

19.6.1. sự yên tâm

19.7. Logic chay QC FB

19.7.1. Cân Nhắc

19.8. Chạy QC có các pha

19.8.1. 1.Hút

19.8.1.1. quà tặng

19.8.1.2. mục đích tối thượng lấy data khách hàng

19.8.1.2.1. chuyên gia

19.8.2. 2.Dẫn

19.8.3. 3-Bán

19.8.4. 4.Chăm

19.8.4.1. mua thêm

19.8.4.2. giới thiệu người khác mua

19.9. WEBsite

19.9.1. LEADS PAGE

19.9.2. SALES PAGE

19.9.2.1. Bán hàng

19.9.2.2. thước đo bằng tiền