Les TIC a l'escola del segle XXI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les TIC a l'escola del segle XXI by Mind Map: Les TIC a l'escola del segle XXI

1. Les TIC com formes innovadores de

1.1. COMUNICACIÓ

1.2. RELACIÓ

2. La joventut d'avui són prosumidors

2.1. Corrents innovadores d'aprenentatge tenint les TIC com punt d'inici

2.2. Noves tendències metodològiques

2.3. Consumeixen i generen informació

3. Hem d'assolir un alumnat competent en l'ús de les TIC

3.1. Maneig de l'informació

3.2. Transformació de l'informació

4. Adaptació del professorat i de l'alumnat als nous temps

4.1. Buscar noves metodologies

4.2. Cooperació professor - alumne

4.3. Noves estratègies d'aprenentatge

5. Generació Einstein ( Boschma)

5.1. + VISUALITAT

5.2. Diferents contexts i intereses

6. Hipertext (Bruner)

6.1. GENERAR-PROCESSAR-INTERPRETAT

6.1.1. INFORMACIÓ

7. METACOGNICIÓ

7.1. "Andamiaje" específic per a una habilitat d'aprenentatge

7.2. Sequenciació metodològica

8. Adaptació als nous temps de l'educació