Les TIC a l'escola del segle XXI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Les TIC a l'escola del segle XXI by Mind Map: Les TIC a l'escola del segle XXI

1. La joventut d'avui són prosumidors

1.1. Corrents innovadores d'aprenentatge tenint les TIC com punt d'inici

1.2. Noves tendències metodològiques

1.3. Consumeixen i generen informació

2. Hem d'assolir un alumnat competent en l'ús de les TIC

2.1. Maneig de l'informació

2.2. Transformació de l'informació

3. METACOGNICIÓ

3.1. "Andamiaje" específic per a una habilitat d'aprenentatge

3.2. Sequenciació metodològica

4. Les TIC com formes innovadores de

4.1. COMUNICACIÓ

4.2. RELACIÓ

5. Adaptació del professorat i de l'alumnat als nous temps

5.1. Buscar noves metodologies

5.2. Cooperació professor - alumne

5.3. Noves estratègies d'aprenentatge

6. Generació Einstein ( Boschma)

6.1. + VISUALITAT

6.2. Diferents contexts i intereses

7. Hipertext (Bruner)

7.1. GENERAR-PROCESSAR-INTERPRETAT

7.1.1. INFORMACIÓ

8. Adaptació als nous temps de l'educació