ERGONOMi

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERGONOMi by Mind Map: ERGONOMi

1. Hve er ergonomi?

1.1. Ergonomi er kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasses det enkelte ennesket.

1.2. Ergonomi er sammensatt av:

1.2.1. ergos og nomos

1.2.1.1. Ergos kommer fra gresk og betyr arbeid. nomos betyr naturlov, ergonomi betyr dermed arbeidslov

2. Hvorfor er ergonomi viktig?

2.1. i alle bevegelser og i alt arbeid er det viktigå tenke over hvordan vi bruker kroppen.

2.2. kroppen blir sterkere av bevegelse og av riktig belastning.. men feil bruk av kroppen kan føre til skader og slitasje på muskler, sener og ledd, og gi belastningslidelser

3. Ergonomiske prinsipper

3.1. ergonomiske prinsipper forteller oss hvordan vi kan bruke kroppen riktig og planlegge arbeidet vi skal utføre. riktige arbeidsteknikker og godearbeidsstillinger kan for eksempel bidra til at vi unngår unødig og uheldig belastning på kroppen

4. naturlig bevegelsesmønster

4.1. når man går overfører du tyngden til det ene beinet og flytter det andre beinet. du utnytter dermed tyngdekraften når du flytter en kroppsdel om gangen- det kalles naturlig bevegelsesmønster og gjentar seg i alle forflytninger du gjør.

4.2. for å unngå belastningslidelser i rygg og nakke må vi passe på å beholde en naturlig krumning i ryggen og unngå å belaste ryggen mens den er vidd

5. Gode arbeidsstillinger

5.1. ståendre arbeid

5.1.1. * Arbeidsbordet eller arbeidsbenken vøre være tilpasset høyden din * Stå bredbeint, da fordeler du vekten på begge beina. * slapp av i skuldrene * la armene henge løst, ikke spenn skuldrene * forsøk å bevege deg selv om du står: hev og senk skuldrene, gå opp og ned på tåspissene iblant

5.2. Sittende arbeid

5.2.1. * ikke sitt for lenge i den samme arbeidstillingen * slapp av i skuldrene * forsøk å han en naturlig, krumning i ryggen * hvil beina mot gulvet eller underlaget *ha en rett vinkel mellom lår og legger * ha et arbeidsbord som armene kan hvile på, og som er tilapsser høyden din, slik at skuldrene holdes i normal stilling