Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IKT-s és Web 2.0-s fogalmak publikus gondolattérképe by Mind Map: IKT-s és Web
2.0-s fogalmak
publikus
gondolattérképe
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IKT-s és Web 2.0-s fogalmak publikus gondolattérképe

Ez a gondolattérkép a TANM-PPM-116 Modern eszközök a pedagógiában című kurzushoz készült. Készítette: Tóth Tamás, TOTEABT.ELTE Szakirodalom: ● Bedő Andrea–Schlotter Judit (2008): Az interaktív tábla. Műszaki Kiadó, Budapest. ● Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László (szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2008. (letölthető: http://www.microsoft.com/hun/oktatas/default.mspx) ● Főző Attila László: A geocaching alkalmazása az oktatásban. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember ● Ollé János: A Wikipédia mint szótár. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március ● Ollé János: Csiripelés az iskolában és azon kívül. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Papp-Danka Adrienn: A szájberdzsungel csapdái. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Komplex téma-és foglalkozástervek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május ● Papp-Danka Adrienn–Magyari Gábor: Tetszik az új táblánk? Szavazzunk! - Az interaktív tábla és a szavazórendszerek használatának módszertani előnyei. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. június ● Tóth-Mózer Szilvia: Google megosztott prezentáció. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Tóth-Mózer Szilvia: Jog the web. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Tóth-Mózer Szilvia: Moly.hu. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május ● Tóth-Mózer Szilvia: PBworks. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember ● Tóth-Mózer Szilvia: Prezi.com. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Tóth-Mózer Szilvia: Quizlet. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember ● Tóth-Mózer Szilvia: Slideshare.net. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Tóth-Mózer Szilvia: Virtuális osztályterem. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. május ● Tóth-Mózer Szilvia–Virányi Anita: A prezentáció módszertana. n: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Tóth-Mózer Szilvia: Issuu - Iskolaújság az interneten. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február ● Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal I. - Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal II. - A Realika tananyagai In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal III. - Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Virányi Anita: Prezentáció digitális tartalommal IV. - Nemzeti Digitális Adattár (NDA) In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Abonyi-Tóth Andor (2011): Bevezetés a Twitter használatába. ELTE IK. ● Falus Iván szerk. (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ● Főző Attila László: Szinkrón és aszinkrón kommunikáció IKT alapú oktatási projektekben. Új Pedagógiai Szemle 2006/1. ● Hunya Márta–Dancsó Tünde–Tartsayné Németh Nóra (2006) Informatikai eszközök használata a tanítási órákon. Új Pedagógiai Szemle, 7-8, 163-177. ● Kelemen Rita (2007): A szavazóegység felhasználási lehetőségei az oktatásban. In: Komenczi Bertalan: Didactica Elektromagna ● Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. TIT, Szeged. 125-142. ● Kőfalvi Tamás (2006): e-tanítás: Információs és kommunikációs technológiák felhasználása az oktatásban. Alapismeretek a tanári mesterségre készülők számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. ● Merényi Ádám–Szabó Vince–Takács Attila (2006, szerk.): 101 ötlet innovatív tanárok részére. Jedlik Oktatási Stúdió, Microsoft, Budapest. ● Molnár Gyöngyvér (2007): Új ICT eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban. In: Korom Erzsébet (szerk.): Kihívások a XXI. század iskolájában. TIT, Szeged. 2007. 101-124. ● Hunyady Györgyné–Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius, Pécs.) ● Oktatás és Informatika. Iskolakultúra, XIV. évfolyam, 2004. december ● Oktatás-Informatika c. folyóirat (http://www.oktatas-informatika.hu/) ● Oktatás-Informatikai Konferenciasorozat tanulmánykötetei (http://issuu.com/elteppkoktinf/docs) ● Ollé János blog: http://blog.ollejanos.hu ● Tóth-Mózer Szilvia–Lévai Dóra: Az oktatási és nevelési folyamat kiterjesztése online közösségi felületekre (Hungarian Educational Research Journal I. évfolyam, 2011/1. szám) -------------------------------------------------- ePortfólió rendszer: https://eportfolio.elte.hu/ Tájékoztató füzet: http://bit.ly/xj6yNN ● Főző Attila László: eTwinning - Európai Diákprojektek. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február ● Főző Attila László: Kiterjesztett valóság QR-kódokkal. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február ● Habók Lilla: Egyetemes és magyar művészeti képadatbázisok. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember ● Habók Lilla: Könyvtárportál - egy közös könyvtári katalógus. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. szeptember ● Habók Lilla: RunKeeper – Mozduljunk együtt! In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2012. február ● Magyari Gábor: Tanári weblap a Google Sites segítségével In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Magyari Gábor: Virtuális természettudomány a Phet segítségével. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2011. január ● Ollé János: Számítógép és internet az oktatásban. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. március ● Ollé János: A közösségi blog. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. május ● Ollé János: Kattintott kőkorszak? Számítógép az iskolában. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. május ● Ollé János: A digitális bevándorló pedagógus túlélőkészlete. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek a tanításban. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember ● Ollé János: Közös könyvjelző és közös katalógus. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember ● Ollé János: Fogalomtérkép közös munkához. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

29. LLL paradigma

3. címkézés

9. digitális lábnyom

11. digitális tananyag

12. eBook

7. digitális írástudás

5. digitális bennszülöttek

6. digitális bevándorlók

4. cybermobbing/cyberbullying

2. blended learning

1. aggregáció

8. digitális könyvjelző

10. digitális szakadék vs. digitális esélyegyenlőség

13. eLearning

14. ePortfólió

15. felhőprogramozás

16. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

17. geocaching

18. geotagging

19. Google Art Project

20. Google dokumentumok

23. interaktív asztal

24. interaktív tábla

25. Internetbiztonság

26. kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

28. közösségi portál

30. Microsoft Touch Pack

31. mikroblog

32. mobil tanulás

33. multitasking

34. netokrácia

35. Netvibes

36. okostelefon

37. online fogalomtérképek

38. online játékok

39. online viselkedéskultúra

40. oversharing

41. podcasting

42. Prezi

43. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

44. Realika

45. RSS

47. LCMS rendszerek

48. technofília vs. technofóbia

49. Varázstoll (mint eszköz, nem interaktív táblához kapcsolódóan)

50. videómegosztó szolgáltatások

51. virtuális tanulási környezet

52. virtuális valóság

53. web 1.0 - web 2.0

54. web 3.0

55. webergonómia

56. webinárium

57. Wikipédia és wikik

21. információs társadalom

22. ingerfalók

27. konnektivizmus

46. social bookmarking

20b. Google szolgáltatások

47b. tartalomkezelő rendszerek

48b. technofília

45. RSS