DIDAKTIKA OROKORRA

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIDAKTIKA OROKORRA by Mind Map: DIDAKTIKA OROKORRA

1. ZER DA DIDAKTIKA?

1.1. DIDAKTIKA: Hezkuntzaren teknika eta praktikak aztertu eta garatzen dituen arloa da. Ikaskuntza eta irakaskuntza prozesurako egokienak diren baliabideak zehazten ditu.

1.1.1. Dimentsio terapeutikoa (Hezkuntza berezia)

1.1.2. Dimentsio teknologikoa (egiaztatutako teorietan oinarritua) eta praktikoa

1.1.3. Dimentsio kultural arakatzailea

1.1.4. Dimentsio artistikoa( inspirazio eta edertasunean oinarritua)

1.2. HEZKUNTZA: ezagutzak, ohiturak, balioak eta jokatzeko moduak transmititzen dituen prozesua da. Gizartean bizitzen ikasteko eta ahalmen intelektuala garatzeko.

1.3. INSTRUKZIOA: Beharrezko ezagutzen irakaskuntza.

1.4. HEZIKETA: Pertsona bat zerbaitetarako prestatzea.

1.5. IKASKUNTZA: Zerbait egiteko edo erabiltzeko gaitasuna eskuratzea.

1.6. IRAKASKUNTZA: Zerbait ezagueran ematea.

1.7. HAUSNARKETA

2. HEZKUNTZA SISTEMAREN EGITURA

2.1. HISTORIA:

2.1.1. LGE

2.1.1.1. unibertsitatea

2.1.1.2. E.E.M.M.

2.1.1.2.1. -lanbide heziketa 1, -lanbide heziketa 2.

2.1.1.2.2. -batxilergoa, -C.O.U. , (unibertsitatean sartzeko froga)

2.1.1.3. E.G.B. (derrigorrezkoa): hasierako zikloa, -erdi mailako zikloa, -goi mailako zikloa

2.1.1.4. haurreskola:-haurtzaindegia-haur hezkuntza

2.1.2. LOGSE(1990)

2.1.2.1. unibertsitatea

2.1.2.2. lanbide heziketa (goi maila)

2.1.2.3. E.S.P.O.

2.1.2.3.1. lanbide heziketa (erdi maila)

2.1.2.3.2. batxilergoa

2.1.2.4. D.B.H. (derrigorrezkoa) : -lehenengo zikloa, -bigarren zikloa

2.1.2.5. lehen hezkuntza (derrigorrezkoa): -lehenengo zikloa, -bigarren zikloa, -hirugarren zikloa.

2.1.2.6. haur hezkuntza: -lehenengo zikloa, -bigarren zikloa.

2.1.3. LOE (2006)

2.1.3.1. goi mailako heziketa

2.1.3.1.1. goi mailako ikasketa artistikoak

2.1.3.1.2. unibertsitateko ikasketak

2.1.3.1.3. goi mailako teknikaria

2.1.3.2. Bigarren hezkuntza/ musika eta dantzaren irakaskuntza profesionalak: 6 kurtso

2.1.3.2.1. aukerakoa

2.1.3.2.2. derrigorrezkoa

2.1.3.3. lehen hezkuntza (derrigrrezkoa): hiru ziklo/ musika eta dantzaren oinarrizko irakaskuntza

2.1.3.4. Haur hezkuntza

2.1.3.4.1. bigarren zikloa/ musika eta dantzaren oinarrizko irakaskuntza

2.1.3.4.2. lehen zikloa

2.2. HAUSNARKETA

3. ZER DA CURRICULUMA? eskolak eskola adinean dauden subjektuei eskaintzen dien garapen pertsonala lantzeko eta ikaskuntza berriak bereganatzeko aukeren multzoa

3.1. MOTAK

3.1.1. IREKIA: helburu orokorrak zehazten ditu eta aldakorra da, hezkuntza egoera bakoitzean.

3.1.2. ITXIA: edukin, helburu,... zehatz batzuk planteatzen ditu programaketa zehatz bati jarraiki.

3.2. MODELO CURRICULARRAK

3.2.1. TEKNOLOGIKOA: teoria desberdinak ikastean oinarritu

3.2.2. HUMANISTA: ikaslearen garapen integrala gizaki bezala bilatu. Horretarako, esperientziaz baliatu.

3.2.3. AKADEMIZISTA: Irakaslea kontzeptuak egoki definituz azaltzen duen pertsona. ikasleek, berriz, lehendabizi kontzeptualizazioa, gero prozesaketa eta azkenik ikasitakoa erabili

3.3. OSAGAIAK

3.3.1. KONPETENTZIA: Pertsona batek duen gaitasuna eguneroko arazoei aurre egiteko.

3.3.2. ARDATZAK: atentzioa gizarteko intentzio, behar eta arazo handiei eskaintzen die, hezkuntzaren aldetik.

3.3.3. EREMUAK: disziplinaren ezagutza propioak testuinguruaren ezagutzarekin batuak.

3.4. CURRICULUMA ISLATUTAKO DOKUMENTUAK: Honen bitartez hezkuntza etapa bateko irakasleek hitzarmen bat ezartzen dute, didaktikaren parte hartzearen estrategien inguruan.

3.4.1. lehentasuna duten arloak adosteko metodologia

3.4.2. irakaskuntzaren hobekuntza, formakuntza eta prestakuntzarako alternatibak

3.4.3. administrazio ekintzak eta komunikaziorako ohiko formak

3.4.4. ...

3.5. FUNTZIOAK

3.5.1. Hezkuntza Sistemarentzat ezinbestekoak diren asmoak esplizituak egitea.

3.5.2. Praktika pedagogikoaren gida izatea.

3.6. Zehaztapen mailak

3.6.1. gaitasunak:

3.6.1.1. zientzia, teknologia eta osasuna

3.6.1.2. hizkuntza-komunikazioa

3.6.1.3. matematikoa

3.6.1.4. giza kultura eta artea

3.6.1.5. autonomia eta ekimen pertsonala

3.6.1.6. informazioaren trataera eta gaitasun digitala

3.6.1.7. ikasten ikasi

3.6.1.8. sozial eta hiritar gaitasuna

3.6.1.9. HAUSNARKETA

3.6.2. esperientzia eremuak

3.6.2.1. Ingurunearen ezaguera

3.6.2.2. Norbere ezaguera eta autonomia pertsonala

3.6.2.3. Hizkuntzak

3.6.3. orientabide metodologikoak eta ebaluazio irizpideak

4. PROGRAMAZIOA: DIAGNOSTIKOA ETA UNITATE DIDAKTIKOA

4.1. Sarrera

4.1.1. ezaugarri orokorrak

4.1.2. oinarrizko xedapen eta helburuak

4.1.3. zikloa eta ikasmaila

4.1.4. erreferentzia kurrikulum berriari

4.1.5. erreferentzia ikastetxeko curriculum proiektuari

4.2. kokapena

4.2.1. kanpo testuingurua

4.2.2. barne testuingurua

4.2.2.1. ikastetxearen ezaugarriak

4.2.2.2. ikasleriaren ezaugarriak

4.2.2.3. irakasleen ezaugarriak

4.2.2.4. etapa horretako haurren ohiko ezaugarriak

4.2.2.5. ikastaldearen ezaugarriak

4.3. konpetentziak

4.4. helburuak

4.4.1. orokorrak

4.4.2. didaktikoak

4.5. edukiak:

4.6. ebaluazio irizpideak

4.6.1. irizpideak

4.6.2. adierazleak

4.7. metodologia

4.7.1. ikas-jardueren oinarri eta ezaugarriak

4.7.2. taldekatzeko moduak eta antolatzeko irizpideak

4.7.3. jarduera motak

4.7.4. espazioaren erabilera

4.7.5. denboraren eta jardueren antolaketa

4.8. unitate didaktikoa

4.8.1. sarrera

4.8.1.1. izenburua

4.8.1.2. justifikazioa (xedea eta laburpena)

4.8.1.3. kokapena

4.8.1.3.1. taldearen ezaugarriak

4.8.1.3.2. denboran kokatu

4.8.2. metodologia

4.8.2.1. estrategia metodologikoa

4.8.2.2. espazioaren antolaketa

4.8.2.3. ikasleen taldekatzea

4.8.2.4. denboraren antolaketa

4.8.2.5. baliabideak

4.8.2.6. aniztasunari arreta

4.8.3. konpetentziak

4.8.4. helburuak

4.8.4.1. orokorrak

4.8.4.2. didaktikoak

4.8.5. edukiak

4.8.5.1. kontzeptuzkoak

4.8.5.2. jarrerazkoak

4.8.5.3. prozedurazkoak

4.8.6. ebaluazio irizpideak

4.8.6.1. ikasleen ebaluazioa

4.8.6.1.1. adierazleak

4.8.6.1.2. prozedurak

4.8.6.1.3. instrumentuak

4.8.6.2. unitate didaktikoaren eta irakasle praktikaren ebaluazioa

4.8.7. jarduerak

4.8.8. HAUSNARKETA

4.9. HAUSNARKETA

5. HAUSNARKETA