Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

DIDAKTIKA OROKORRA by Mind Map: DIDAKTIKA OROKORRA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

DIDAKTIKA OROKORRA

ZER DA DIDAKTIKA?

DIDAKTIKA: Hezkuntzaren teknika eta praktikak aztertu eta garatzen dituen arloa da. Ikaskuntza eta irakaskuntza prozesurako egokienak diren baliabideak zehazten ditu.

Dimentsio terapeutikoa (Hezkuntza berezia)

Dimentsio teknologikoa (egiaztatutako teorietan oinarritua) eta praktikoa

Dimentsio kultural arakatzailea

Dimentsio artistikoa( inspirazio eta edertasunean oinarritua)

HEZKUNTZA: ezagutzak, ohiturak, balioak eta jokatzeko moduak transmititzen dituen prozesua da. Gizartean bizitzen ikasteko eta ahalmen intelektuala garatzeko.

INSTRUKZIOA: Beharrezko ezagutzen irakaskuntza.

HEZIKETA: Pertsona bat zerbaitetarako prestatzea.

IKASKUNTZA: Zerbait egiteko edo erabiltzeko gaitasuna eskuratzea.

IRAKASKUNTZA: Zerbait ezagueran ematea.

HAUSNARKETA

HEZKUNTZA SISTEMAREN EGITURA

HISTORIA:

LGE, unibertsitatea, E.E.M.M., -lanbide heziketa 1, -lanbide heziketa 2., -batxilergoa, -C.O.U. , (unibertsitatean sartzeko froga), E.G.B. (derrigorrezkoa): hasierako zikloa, -erdi mailako zikloa, -goi mailako zikloa, haurreskola:-haurtzaindegia-haur hezkuntza

LOGSE(1990), unibertsitatea, lanbide heziketa (goi maila), E.S.P.O., lanbide heziketa (erdi maila), batxilergoa, D.B.H. (derrigorrezkoa) : -lehenengo zikloa, -bigarren zikloa, lehen hezkuntza (derrigorrezkoa): -lehenengo zikloa, -bigarren zikloa, -hirugarren zikloa., haur hezkuntza: -lehenengo zikloa, -bigarren zikloa.

LOE (2006), goi mailako heziketa, goi mailako ikasketa artistikoak, unibertsitateko ikasketak, goi mailako teknikaria, Bigarren hezkuntza/ musika eta dantzaren irakaskuntza profesionalak: 6 kurtso, aukerakoa, erdi mailako teknikaria, batxilergoa, zientzia eta teknologia, artistikoa, Giza eta gizarte zientziak, derrigorrezkoa, ez bukatu eta modulo bat egin, bukatu eta titulua, lehen hezkuntza (derrigrrezkoa): hiru ziklo/ musika eta dantzaren oinarrizko irakaskuntza, Haur hezkuntza, bigarren zikloa/ musika eta dantzaren oinarrizko irakaskuntza, lehen zikloa

HAUSNARKETA

ZER DA CURRICULUMA? eskolak eskola adinean dauden subjektuei eskaintzen dien garapen pertsonala lantzeko eta ikaskuntza berriak bereganatzeko aukeren multzoa

MOTAK

IREKIA: helburu orokorrak zehazten ditu eta aldakorra da, hezkuntza egoera bakoitzean.

ITXIA: edukin, helburu,... zehatz batzuk planteatzen ditu programaketa zehatz bati jarraiki.

MODELO CURRICULARRAK

TEKNOLOGIKOA: teoria desberdinak ikastean oinarritu

HUMANISTA: ikaslearen garapen integrala gizaki bezala bilatu. Horretarako, esperientziaz baliatu.

AKADEMIZISTA: Irakaslea kontzeptuak egoki definituz azaltzen duen pertsona. ikasleek, berriz, lehendabizi kontzeptualizazioa, gero prozesaketa eta azkenik ikasitakoa erabili

OSAGAIAK

KONPETENTZIA: Pertsona batek duen gaitasuna eguneroko arazoei aurre egiteko.

ARDATZAK: atentzioa gizarteko intentzio, behar eta arazo handiei eskaintzen die, hezkuntzaren aldetik.

EREMUAK: disziplinaren ezagutza propioak testuinguruaren ezagutzarekin batuak.

CURRICULUMA ISLATUTAKO DOKUMENTUAK: Honen bitartez hezkuntza etapa bateko irakasleek hitzarmen bat ezartzen dute, didaktikaren parte hartzearen estrategien inguruan.

lehentasuna duten arloak adosteko metodologia

irakaskuntzaren hobekuntza, formakuntza eta prestakuntzarako alternatibak

administrazio ekintzak eta komunikaziorako ohiko formak

...

FUNTZIOAK

Hezkuntza Sistemarentzat ezinbestekoak diren asmoak esplizituak egitea.

Praktika pedagogikoaren gida izatea.

Zehaztapen mailak

gaitasunak:, zientzia, teknologia eta osasuna, hizkuntza-komunikazioa, matematikoa, giza kultura eta artea, autonomia eta ekimen pertsonala, informazioaren trataera eta gaitasun digitala, ikasten ikasi, sozial eta hiritar gaitasuna, HAUSNARKETA

esperientzia eremuak, Ingurunearen ezaguera, Norbere ezaguera eta autonomia pertsonala, Hizkuntzak

orientabide metodologikoak eta ebaluazio irizpideak

PROGRAMAZIOA: DIAGNOSTIKOA ETA UNITATE DIDAKTIKOA

Sarrera

ezaugarri orokorrak

oinarrizko xedapen eta helburuak

zikloa eta ikasmaila

erreferentzia kurrikulum berriari

erreferentzia ikastetxeko curriculum proiektuari

kokapena

kanpo testuingurua

barne testuingurua, ikastetxearen ezaugarriak, ikasleriaren ezaugarriak, irakasleen ezaugarriak, etapa horretako haurren ohiko ezaugarriak, ikastaldearen ezaugarriak

konpetentziak

helburuak

orokorrak

didaktikoak

edukiak:

ebaluazio irizpideak

irizpideak

adierazleak

metodologia

ikas-jardueren oinarri eta ezaugarriak

taldekatzeko moduak eta antolatzeko irizpideak

jarduera motak

espazioaren erabilera

denboraren eta jardueren antolaketa

unitate didaktikoa

sarrera, izenburua, justifikazioa (xedea eta laburpena), kokapena, taldearen ezaugarriak, denboran kokatu

metodologia, estrategia metodologikoa, espazioaren antolaketa, ikasleen taldekatzea, denboraren antolaketa, baliabideak, aniztasunari arreta

konpetentziak

helburuak, orokorrak, didaktikoak

edukiak, kontzeptuzkoak, jarrerazkoak, prozedurazkoak

ebaluazio irizpideak, ikasleen ebaluazioa, adierazleak, prozedurak, instrumentuak, unitate didaktikoaren eta irakasle praktikaren ebaluazioa

jarduerak

HAUSNARKETA

HAUSNARKETA

HAUSNARKETA