Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ENGLAND by Mind Map: ENGLAND

1. 1534

1.1. Henrik 8

1.1.1. den anglikanske kriken

2. Henrik 8 dør

2.1. Elisabeth I

2.1.1. den spanske armada

3. Filosofer

3.1. Thomas Hobbes (1588-1679)

3.2. John Locke (1632-1704)

3.2.1. Folkesuverenitet

4. 1642

4.1. Oliver Cromwell

4.1.1. rundhoder

4.1.2. jernsider

4.1.3. erklærer england republikk

4.1.4. navigasjonsmakten, 1651

4.2. Karl I

5. Karl 2

5.1. Jakob

5.1.1. katolikk

5.2. Vilhelm av Oranien

5.2.1. 1688

5.2.2. protestantisk

5.2.3. den ærefulle revolusjon

5.2.4. kronet konge av England

5.2.4.1. Bill of Rights

5.2.4.2. parlamentisk styre

6. 1707

6.1. Storbritannia

6.1.1. Skottland

6.1.1.1. kalvinistisk kirke

6.1.2. England

6.1.3. Felles parlament og styresett