METODOLOGIA D'APRENENTATGE PRODUCTIU

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
METODOLOGIA D'APRENENTATGE PRODUCTIU by Mind Map: METODOLOGIA D'APRENENTATGE PRODUCTIU

1. PROJECTES DE FORMACIÓ INDIVIDUAL

2. Seguiment. Metodologia.Presentacions. Avaluacions. Pensament crític i habilitats socials. Preparació de productes en grup. Societat. Món laboral. Ciutadania activa

3. LECTURA. PLA DE TREBALL SETMANAL. PREPARACIÓ DE L'ACTIVITAT TEORICO-PRÀCTICA

4. AULA D'EMPRESA

5. SESSIONS DE COMUNICACIÓ

6. ACTIVITAT PRÀCTICA

6.1. ESTADES EN MARCS LABORALS I REALS

6.1.1. AUTOAPRENENTATGE ASSISTIT (MENTOR)

6.1.2. OBSERVACIÓ. ACTIVITAT

7. ACTIVITAT TEORICO- PRÀCTICA

7.1. LECTURA. ESCRIPTURA. MATEMÀTIQUES. SOCIALS, ANGLÈS. CIÈNCIES-TECNOLOGIA. VISUAL I PLÀSTICA. TIC

7.1.1. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

7.1.2. AUTOAPRENENTATGE ASSISTIT

7.2. ÀMBIT PROFESSIONAL

7.2.1. PREPARACIÓ DE PRODUCTES. PLA DE TREBALL. RECERCA TEÒRICA

8. AULA D'AUTOAPRENENTATGE