Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MURDEIGA by Mind Map: MURDEIGA

1. VAIMNE

1.1. EMOTSIOONIDE VAHELDUMINE

1.2. ISESEISVUSE SOOV

1.3. SEKSUAALHUVI

2. FÜÜSILINE

2.1. HORMOONID

2.2. KIIRE KASV

2.2.1. KEHAOSADE ERINEV KASVUTEMPO

2.3. IGAÜHE ERINEV RÜTM JA TEMPO

2.3.1. AKTSELERANT

2.3.2. RETARDANT

2.4. SISEMISED SUGUELUNDID

2.4.1. MUNASARJAD, MUNAJUHAD, EMAKAS, TUPP

2.4.2. MUNANDID, SEEMNEJUHAD, PEENIS

2.5. SOOTUNNUSED

3. SOTSIAALNE

3.1. SUHTED PEREGA

3.2. VASTUTUSE KASV

3.3. SUHTED VASTASSOOGA

4. SOOLINE

4.1. VÄLISTE SOOTUNNUSTE ILMNEMINE

4.2. SUGUKÜPSUSE SAAVUTAMINE

4.2.1. MENSTRUATSIOON

4.2.2. POLLUTSIOON

4.3. SEKSUAALELU

4.3.1. ÕIGUSED-KOHUSTUSED

4.3.2. HIRMUD JA NEIST ÜLESAAMINE

4.3.3. RASESTUMINE

4.3.4. STLH

4.3.5. ARMUMINE JA ARMASTUS SEKSI EELDUSENA